„Wigilia Bez Granic”

„Wigilia Bez Granic”

Idea Projektu „Wigilia Bez Granic”

Instytut Myśli Schumana realizuje misję szerzenia i wdrażania idei Sługi Bożego Roberta Schumana w oparciu o wartości chrześcijańskie. Promujemy Wspólnotę Narodów Europy i powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni. Jesteśmy Fundacją „non-profit”, a nasze działania społeczne dotyczą sfery kulturalnej, charytatywnej, demokratycznej i gospodarczej. Realizujemy wiele dzieł, które są wkładem Polski do budowania: demokracji w Europie, solidarności gospodarczej, relacji między obywatelami różnych narodów i rozwoju Polski.

Projekt „Wigilia Bez Granic” polega na systemowym procesie budowania relacji między cudzoziemcami a Polakami. Jest odpowiedzią na narastającą z różnych powodów migrację ludności na świecie, która wymaga zarówno od gości, jak i od gospodarzy konkretnych wysiłków i reakcji. Projektu nie należy kojarzyć z tzw. problemem uchodźców czy muzułmanów.

Różnice kulturowe prowadzą do różnego rodzaju nieporozumień i napięć. Szeroko zakrojona inkulturacja pojmowana jako proces stopniowego wrastania jednostki w kulturę otaczającego ją społeczeństwa wydaje się być nieodzowna. Bardzo ważną rzeczą jest zapoznawanie cudzoziemców na różne sposoby z naszą historią, tradycją, kulturą i wiarą chrześcijańską oraz jej uniwersalnymi wartościami.

Ważne jest przekonanie Polaków do dobrze rozumianej otwartości, bez rezygnacji z własnych wartości, do pewnego rodzaju praktycznej wrażliwości na potrzeby innych, którym trzeba pomóc odnaleźć się w innej kulturze. Ale nic nie zastąpi bezpośrednich relacji międzyludzkich.

Wzorując się na Robercie Schumanie jesteśmy przekonani, że dobre relacje międzyludzkie będą owocowały właściwymi relacjami w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Jako Polacy mamy też wspaniałe doświadczenie Pierwszej Rzeczpospolitej. Dlatego proponujemy „Wigilię Bez Granic” jako okazję do nawiązania i rozwijania relacji między Polakami i cudzoziemcami, co będzie stanowić dobrą płaszczyznę do przekazywania w sposób praktyczny wartości, którymi żyjemy, ale i teoretycznej wiedzy o naszej historii i kulturze.

Dzieło to ma charakter długoterminowy i jego realizacja obejmuje szereg działań w ciągu całego najbliższego 2018 r., a zaczyna się od zaproszenia cudzoziemców do polskich rodzin na Wigilię 24 grudnia 2017 r. W 2016 r. zainicjowaliśmy „Wigilię bez granic” w wersji pilotażowej, a obecnie upowszechniamy ją na cały kraj. Naszym zamiarem jest, aby proces kontynuować w miarę możliwości w przyszłości.

Do szczegółowych celów tego dzieła należą:
– Zapoznanie cudzoziemców z historią Polski.
– Zapoznanie i zbliżenie cudzoziemców do kultury i tradycji polskiej.
– Stworzenie więzów wspólnotowych pomiędzy cudzoziemcami i Polakami.
– Wsparcie cudzoziemców w asymilacji do warunków i zasad życia społecznego w Polsce.
– Tworzenie dobrego fundamentu dla pozytywnych relacji gospodarczych pomiędzy podmiotami prowadzonymi przez Polaków i cudzoziemców.
– Szerzenie dobrego imienia Polski w Europie i na świecie przez pozytywne doświadczenia wynoszone przez cudzoziemców w kontakcie z Polakami i z polskimi zwyczajami i tradycją.
– Tworzenie w oczach cudzoziemców pozytywnego wizerunku chrześcijaństwa, wiary chrześcijańskiej i wynikających z nich uniwersalnych wartości ważnych dla Jedności, Solidarności i Pokoju w Europie i na świecie.

Wymienione cele będą realizowane przez tworzenie tzw. Grup Schumana, systematyczne spotkania, organizację wydarzeń, formację i edukację. Jedną z istotnych okazji do realizacji wymienionych celów będzie organizowany co roku przez Instytut Myśli Schumana „Europejski Festiwal Schumana”, który w najbliższym czasie odbędzie się 13 maja 2018 r. Temu dziełu służy także strona www.WigiliaBezGranic.com.

Prof. Zbigniew Krysiak, Prezes Instytutu Myśli Schumana, Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com, tel. 796 140 400
Ryszard Krzyżkowski, Wiceprezes Instytutu Myśli Schumana, Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com, tel. 570 990 686

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy