Wszyscy do konta

Seniorom warto pokazać, że bank może się nimi zaopiekować

Polacy 55 plus
Ubankowieni optymiści    14%
Znużeni życiem    17%
Bierni materialiści    22%
Rodzinni niematerialiści    21%
Wykluczeni tradycjonaliści    25%

Ubankowieni optymiści – osoby zadowolone z życia oraz z kontaktów z rodziną i innymi. Mają silne poczucie niezależności. Ważne są dla nich rodzina, zdrowie i różne aktywności.
Znużeni życiem – osoby mało zadowolone. Nie przywiązują wagi do niemal żadnych wartości – żyją dniem codziennym. Na emeryturze nie mają pomysłu na siebie, trudno im dostrzec sens w czymkolwiek.
Bierni materialiści – osoby raczej niezadowolone z życia, o silnym poczuciu niesprawiedliwości. Bardzo słabo oceniają swój stan zdrowia i sytuację materialną. Pieniądze są wartością, wokół której obraca się ich życie.
Rodzinni niematerialiści – osoby zadowolone z życia, skupione na rodzinie – daje im ona wsparcie i jest motorem do działania. Ważne dla nich są także wolność wyboru, zdrowie i kontakt z innymi ludźmi.
Wykluczeni tradycjonaliści – osoby raczej niezadowolone z życia, znużone sytuacją finansową, stanem zdrowia. Silnie przywiązane do tradycji. Ich wartości to: szacunek, religia i poszanowanie hierarchii.

Postawy osób starszych wobec banków zbadała prof. Dominika Maison z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W  raporcie „Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej 55 roku życia” z września br. wyróżniła pięć typowych dla osób starszych grup (patrz ramka). Mają one  wprawdzie odmienne podejście do życia, ale jeśli chodzi o finanse, różnice nie są tak wyraźne.
Jak wykazują jej badania, ubankowieni optymiści, znużeni życiem oraz rodzinni niematerialiści zarządzają pieniędzmi w sposób przemyślany, łączący bieżące potrzeby z myśleniem o przyszłości (odkładanie na lokatach i kontach oszczędnościowych). Dają im one poczucie bezpieczeństwa i są środkiem do celu. Te grupy dość często korzystają z bankowości internetowej.
Bierni materialiści i wykluczeni tradycjonaliści koncentrują się na nieustannej kontroli i ograniczaniu wydatków, natomiast z usług bankowych korzystają rzadziej. Uważają, że w porównaniu do ich  zasobów finansowych są one za drogie. Wolą posługiwać się gotówką.
Generalnie zaledwie 16% 55-latków ma komputer, ale spośród tych, którzy mają to urządzenie, wszyscy są użytkownikami internetu. Istnieją więc warunki, by mogli korzystać z bankowości internetowej. 63% osób w wieku 55 plus ma konto bankowe. Dla wszystkich Polaków wskaźnik ten wynosi 77%. Różnica nie jest zatem wielka. Jednakże większość 55-latków i starszych korzysta z rachunku bankowego w sposób dość pasywny – zaraz po otrzymaniu wpłaty na konto wypłacają niemal wszystkie pieniądze i dalej posługują się już gotówką.
Prof. Maison ocenia, że po to, by pokonać opory osób starszych przed kontaktem z bankiem, konieczna jest podstawowa edukacja – czyli wytłumaczenie, jak działa bank, jakie korzyści mogą uzyskać, pokazanie, że bank może się nimi zaopiekować. Mówić należy zaś prostym językiem, obrazowo – czyli, dodajmy, tak jak starał się to robić „Przegląd” w swoich wkładkach bankowych.

Wydanie: 47/2012

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część III
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy