Zapraszamy do udziału w 19. edycji Konkursu EKOLAURY!

Zapraszamy do udziału w 19. edycji Konkursu EKOLAURY!

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Celem Konkursu jest:
• wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
• popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
• promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:
• Gospodarka wodno-ściekowa
• Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
• Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
• Ekoprodukt, zielone technologie
• Edukacja ekologiczna
• Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
• Energooszczędność, efektywność energetyczna
• Czystsza Produkcja
• Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
• Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Kryteria i zasady oceny wniosków konkursowych:
• uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczna,
• wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
• innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
• uniwersalność,
• struktura finansowania przedsięwzięcia,
• zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
• udział w programach zarządzania środowiskiem,
• edukacja i współpraca ze społeczeństwem.

Terminarz:
• do 31 sierpnia 2020 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
• do 15 września 2020 r. – ocena formalna wniosków konkursowych;
• do 31 września 2020 r. – ocena merytoryczna wniosków;
• 30 października 2020 r. – wyłonienie Laureatów Konkursu;
• październik 2020 r. – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Więcej informacji, regulamin, formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie na Facebooku

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy