Zasiłek opiekuńczy 2020 – komu przysługuje opieka na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy 2020 – komu przysługuje opieka na dziecko?

Rok 2020 sporo zmienił – zamknięcie przedszkoli i nauka zdalna sprawiły, że na prawo do zasiłku opiekuńczego ludzie patrzą inaczej. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na mocy specjalnych rozporządzeń. Jak działa to, gdy placówki pracują normalnie? A co w sytuacji, gdy dziecko trafi na kwarantannę?

Dodatkowa opieka nad dzieckiem przysługiwała rodzicom wiosną 2020 r., kiedy szkoły, przedszkola i żłobki zostały zamknięte na czas epidemii. Od 1 września dzieci wróciły do placówek, więc znów zaczęły obowiązywać przepisy, które znamy sprzed epidemii koronawirusa.

Opieka nad dzieckiem – normalny wymiar zasiłku

W sytuacji, gdy specjalne rozporządzenia nie zmienią przepisów, rodzicom przysługują dwa dni w roku na opiekę nad dzieckiem zdrowym i 60 dni opieki nad dzieckiem chorym. Opieka nad dzieckiem zdrowym w tym wymiarze przysługuje obojgu rodzicom. Oznacza to, że w sumie mają do wykorzystania dwa dni takiej opieki. Dni wolne przysługują rodzicom dzieci do 14. roku życia.

W przypadku opieki nad dzieckiem chorym wymagane jest zwolnienie lekarskie wystawione przez pediatrę. Za taką opiekę przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% wynagrodzenia. Zatem w miesiącu, w którym przebywasz na opiece nad dzieckiem chorym, Twoje wynagrodzenie za te dni będzie odpowiednio niższe. Warto, abyś zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie z prawem opieka na dziecko przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy w domu nie ma innej osoby, która mogłaby sprawować opiekę nad chorym dzieckiem. Oczywiście prawo do wypłaty świadczenia mają osoby, za które odprowadzana jest składka chorobowa do ZUS, oraz przedsiębiorcy.

Dziecko trafia na kwarantannę – co wtedy?

Od września dzieci uczęszczają do szkół i wiele z nich trafia obecnie na kwarantannę po kontakcie z zakażonym kolegą lub nauczycielem. Zgodnie z przepisami, wraz z dzieckiem na izolację trafiają również wszyscy pozostali domownicy. Jest to sytuacja, w której rodzic zyskuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Podstawą do jego udzielenia jest decyzja powiatowego inspektoratu sanitarnego lub granicznego inspektoratu sanitarnego, na podstawie której dziecko jest kierowane na kwarantannę. Podstawą prawną jest tutaj ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Kwarantanna traktowana jest zatem tak samo jak choroba dziecka, bowiem uniemożliwia rodzicowi stawienie się w pracy.

Opieka na dziecko przysługuje również rodzicom maluchów, których przedszkole lub żłobek zostały nagle zamknięte, np. z powodu wykrycia wśród pracowników koronawirusa. Decyzję o zamknięciu placówki podejmuje dyrektor w porozumieniu z inspektorem sanitarnym. Co ważne, opieka nad dzieckiem przysługuje również rodzicowi w przypadku, gdy przedszkole odmówi przyjęcia dziecka z obawy przed zakażeniem. Dzieciom w przedszkolach i żłobkach mierzy się temperaturę ciała przed wejściem. Jeśli wynosi ona powyżej 38°C, przedszkole ma prawo odmówić przyjęcia dziecka. Wówczas można wystąpić do ZUS o przyznanie opieki i zasiłku.

W tym wypadku również do zasiłku opiekuńczego uprawnione są wyłącznie osoby zatrudnione na etacie lub prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem jest tutaj odprowadzanie co miesiąc składki chorobowej do ZUS.

(Artykuł zewnętrzny)

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy