Z życia uczelni

Z życia uczelni

* Kandydaci na Uniwersytet Wrocławski będą w tym roku mogli po raz pierwszy zarejestrować się przez Internet. System zaprezentowano właśnie w czasie dni otwartych, a działać zacznie w połowie maja. Prof. Urszula Kalina-Prasznic, prodziekan Wydziału Prawa, przypomina, by starannie wypełniać internetowe kwestionariusze. Jeśli po zdaniu egzaminu okaże się, że dane z Internetu nie zgadzają się z faktycznymi, kandydat zostanie skreślony z listy przyjętych.
* Politechnika Łódzka podpisała porozumienie z policją w sprawie przeciwdziałania narkomanii na uczelni. Przewiduje ono m.in., że policjanci będą mogli wkroczyć na teren szkoły bez zgody rektora, jeśli będą podejrzewali, że działają tam dilerzy. Zakłada również szkolenia dla wykładowców, którzy często w ogóle nie wiedzą, jak wyglądają narkotyki i jak przeciwdziałać zjawisku.
* Projekt siedziby rozgłośni radiowej Katarzyny Lipińskiej z Politechniki Gdańskiej uznano za najlepszą pracę dyplomową roku w dziedzinie architektury. Dyplom roku jest przyznawany przez SARP od 1964 r.
* Joanna Wędrychowska, uczennica trzeciej klasy XIII LO w Szczecinie, wygrała Olimpiadę Wiedzy o Unii Europejskiej. Pokonała 23 tys. uczniów. Teraz może rozpocząć studia na jednej z 13 uczelni w kraju, gdzie wykładane są kierunki pokrewne tematowi olimpiady.
* Polscy studenci są najliczniejszą w świecie grupą biorącą udział w amerykańskim programie Work & Travel. W zeszłym roku wyjechało około 22 tys. osób, w tym zapewne około 25 tys. Uczestnicy programu pracują cztery miesiące, najczęściej w parkach rozrywki i miejscowościach wypoczynkowych. Później mogą przez miesiąc zwiedzać USA.

Wydanie: 15/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy