12 zł za godzinę – jest kompromis!

12 zł za godzinę – jest kompromis!

Rada Dialogu Społecznego przyjęła minimalną płacę godzinową. Teraz czas na rząd i parlament

Kiedy ponad trzy lata temu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zgłaszało pomysł wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej, pracodawcy pobłażliwie się uśmiechali, a ówczesny rząd ignorował naszą propozycję. Przez kolejne miesiące ujawnialiśmy przypadki skandalicznych stawek w wysokości 2-3 zł za godzinę pracy, piętnowaliśmy wyzysk pracowników, pokazywaliśmy, że minimalna płaca godzinowa miałaby pozytywny wpływ na rynek pracy i gospodarkę, przypominaliśmy o naszej inicjatywie w mediach, w zakładach pracy, w rozmowach z przedstawicielami władzy i na forum europejskim.

OPZZ przekonało pracodawców

Wiele wskazuje na to, że wysiłki OPZZ zostaną wkrótce zwieńczone sukcesem. Obecnie wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej popierają wszystkie największe ugrupowania wraz z partią rządzącą. Udało nam się też do niej przekonać największe organizacje pracodawców. Po długich rozmowach, 7 kwietnia Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła uchwałę wspierającą wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł brutto. Ustawa powinna wejść w życie od początku przyszłego roku.
Projekt przewiduje minimalne wynagrodzenie godzinowe na poziomie 12 zł brutto na podstawie umowy-zlecenia i w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Podczas negocjacji w RDS stronie związkowej udało się przekonać partnerów do rozwiązań korzystniejszych dla pracowników niż przedstawione w pierwotnych propozycjach rządu. Projekt rządowy dotyczył jedynie części umów-zleceń, natomiast partnerzy społeczni zaproponowali objęcie ustawą wszystkich z wyjątkiem części umów prowizyjnych. Ponadto stawka godzinowa ma być waloryzowana, ponieważ w projekcie ustawy zapisano coroczne jej podnoszenie zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Udało nam się też wyłączyć dodatek za pracę w porze nocnej z wysokości godzinowego wynagrodzenia, dzięki czemu znacznie wzrosną płace części pracowników. Ustawa zwiększa również kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, pozwalając jej na niezapowiedziane kontrole wypłacania minimalnego wynagrodzenia. Wprowadza także obowiązek dokumentowania liczby przepracowanych godzin.

Na 15 zł za wcześnie

Pracodawcy przystąpili do porozumienia, gdyż zauważyli, że rynek pracy faworyzuje teraz firmy zatrudniające na podstawie umów śmieciowych i konkurujące na rynku wyłącznie niską ceną. Dotyczy to również zamówień publicznych, w których od lat dominuje kryterium najniższej ceny, dlatego przetargi często wygrywają firmy proponujące skandalicznie niskie stawki. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej z pewnością przyczyni się do eliminacji patologicznych zjawisk i dowartościuje uczciwe firmy. Okazało się, że interesy przedsiębiorców i związków zawodowych mogą być zbieżne.
Każdy kompromis ma oczywiście swoją cenę. Ustawa nie obejmuje umów o dzieło. Ponadto OPZZ domagało się podczas negocjacji, aby minimalna płaca godzinowa dla umów niestandardowych wynosiła 15 zł brutto. Podkreślaliśmy, że minimalna płaca godzinowa powinna być wyższa w przypadku umów cywilnoprawnych niż dla zatrudnionych na etat. Przecież przy umowach o pracę część kosztów, takich jak płatny urlop czy badania lekarskie, ponosi pracodawca. Nie udało się przekonać naszych partnerów do 15 zł, ale stawka 12 zł brutto jest nieznacznie wyższa niż ta wynikająca z minimalnego wynagrodzenia w ramach umowy o pracę.

Trzymamy rząd za słowo

Wypracowane rozwiązania nie są idealne, na pewno jednak stanowią krok w dobrym kierunku. Pamiętajmy, że wciąż kilkaset tysięcy pracowników  – sprzątaczek, ochroniarzy czy pracowników gastronomii – zarabia poniżej 12 zł brutto za godzinę. Jeżeli przyjęte rozwiązania wejdą w życie, ich wynagrodzenia powinny wzrosnąć.
Decyzje należą teraz do rządu i parlamentu. Liczymy, że posłowie partii rządzącej nie zaprzepaszczą wspólnego wysiłku partnerów społecznych. Podczas obrad RDS przedstawiciele rządu dali nam słowo, że ustawa zostanie przyjęta w kształcie, który wynegocjowaliśmy. Już wkrótce się przekonamy, czy ta ważna obietnica zostanie dotrzymana.

Wydanie: 16/2016 2016

Kategorie: Przegląd związkowy
Tagi: Jan Guz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy