Wpisy od Jan Guz

Powrót na stronę główną
Przegląd związkowy

Przyszłość pracy

Niedostosowanie rynku pracy i systemu kształcenia to jeden z głównych problemów polskiej gospodarki Zgodnie z art. 24 Konstytucji RP „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy”. Niestety, rząd nie dba o warunki pracy, a Ministerstwo Pracy w coraz większym stopniu staje się ministerstwem zasiłków. Również inspekcja pracy, niedofinansowana i obciążona kolejnymi zadaniami, nie jest w stanie sprostać nowym zadaniom. Dlatego z roku na rok rośnie liczba wypadków przy pracy.

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Przegląd związkowy

Fasadowy dialog

Uchwały Rady Dialogu Społecznego dotyczące ochrony zdrowia zostały przez rząd zlekceważone Zgodnie z konstytucją RP dialog społeczny powinien stanowić jeden z fundamentów sprawowania władzy. Niestety, w polskiej praktyce solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych są dobrami deficytowymi. Tymczasem państwo, w którym dialog nie istnieje albo jest traktowany instrumentalnie, to dyktatura, a nie demokracja. O potrzebie dialogu wszyscy lubią mówić i wszyscy apelują, by było go więcej – rząd, opozycja, pracodawcy, organizacje pozarządowe, Kościół. W rzeczywistości jednak jest on lekceważony. Kolejne

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Przegląd związkowy

Czy pracujący będą zarabiać więcej?

Zdaniem OPZZ minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć do 2220 zł Ostatnie dni dzielą nas od wyznaczenia przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2018 r. W rękach rządu jest byt ok. 13% ogółu zatrudnionych pracowników i setek tysięcy pracujących na umowach cywilnoprawnych. Stanowisko rządu co do płacy minimalnej na przyszły rok może się zmienić, ale kwota nie będzie niższa niż 2080 zł. Minister Rafalska proponowała ostatnio jej wzrost do 2100 zł i minimalną

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Przegląd związkowy

Nie bójmy się wyższej płacy minimalnej!

Rząd proponuje, aby wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku wzrosło o 4%. Tak niskiego wzrostu nie było od 2010 r. Rząd zaproponował, aby płaca minimalna w przyszłym roku wynosiła 2080 zł, czyli zaledwie 80 zł więcej niż w roku bieżącym. Po zeszłorocznym podniesieniu minimalnego wynagrodzenia o 150 zł myśleliśmy, że nowa władza bardziej niż poprzednia dba o wzrost płac. Niestety, wiele wskazuje na to, że PiS kontynuuje podejście poprzedników z koalicji PO-PSL. Rada Ministrów proponuje, aby

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Przegląd związkowy

Podatkowy chaos

Rząd PiS mimo wyborczych obietnic i wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie zmniejsza obciążeń fiskalnych Polaków Struktura podatków dochodowych w Polsce jest wyjątkowo niesprawiedliwa. Krezusi płacą podatki zdecydowanie zbyt niskie, a osoby o skromnych dochodach zbyt wysokie. Przede wszystkim kwota wolna od podatku należy do najniższych w Unii Europejskiej. Nie wzrosła od 2009 r. i wciąż wynosi 3091 zł, mimo zmiany rządu i wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Trudno się dziwić, że najgorzej zarabiający Polacy narzekają na wysokie

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Przegląd związkowy

Nowy budżet – stare problemy

Polacy urodzeni przed 1949 r., którzy często otrzymują emerytury mniejsze niż 800 zł brutto, nie dostaną nic! Rząd przedstawił projekt budżetu na 2017 r. Dyskutowaliśmy o nim na spotkaniu Rady Dialogu Społecznego, ale niestety w wielu kwestiach władza nie wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Dlatego jesteśmy rozczarowani propozycjami rządowymi. To pierwszy autorski projekt nowej władzy, więc ekipie Beaty Szydło trudno już będzie winić za niepowodzenia czy braki poprzednią ekipę rządzącą. Niestety, mimo obietnic nowego otwarcia

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Kraj Przegląd związkowy

Obchody na cmentarzu przemysłu

W ostatnich dniach obchodzono uroczyście 40. rocznicę wydarzeń czerwcowych w Radomiu, Ursusie i Płocku oraz 60. rocznicę poznańskiego Czerwca. Oglądam relacje z tych wydarzeń z mieszanymi uczuciami. Jak zawsze uroczystości zostały zdominowane przez politykę. Kłótnie o apel smoleński

Przegląd związkowy

Zawłaszczone rocznice

Bunt robotników domagających się godności zmieniono w antykomunistyczne powstanie W ostatnich dniach obchodzono uroczyście 40. rocznicę wydarzeń czerwcowych w Radomiu, Ursusie i Płocku oraz 60. rocznicę poznańskiego Czerwca. Oglądam relacje z tych wydarzeń z mieszanymi uczuciami. Jak zawsze uroczystości zostały zdominowane przez politykę. Kłótnie o apel smoleński i nachalna polityka historyczna nowej władzy, według której jedyną postacią wymienianą w kontekście obchodów jest minister Macierewicz, znów przysłoniły prawdziwy sens tamtych wydarzeń. Wszystko toczy

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Przegląd związkowy

Równa płaca za tę samą pracę

Polski parlament blokuje korzystną dla pracowników zmianę w unijnych przepisach Komisja Europejska przygotowała projekt rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Wprowadza on istotne zmiany poprawiające warunki ich pracy. Przede wszystkim jednak celem rewizji jest wprowadzenie w życie zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Projekt wpisuje się tym samym w realizację tzw. planu Junckera – przybliżenia Europy zwykłym obywatelom i realizacji polityki praw socjalnych przez wiele

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Przegląd związkowy

Związki zawodowe częścią demokracji

Rządowe propozycje zmian w ustawie o związkach zawodowych utrudniają działalność na rzecz pracowników Rząd przedstawił propozycje zmian w ustawie o związkach zawodowych. Prace nad nowymi rozwiązaniami to bezpośredni skutek wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie do przeszkód w prowadzeniu działalności związkowej. W czerwcu ub.r. Trybunał orzekł, że w Polsce osoby wykonujące pracę zarobkową nie mają pełnej swobody zrzeszania się w związki zawodowe. Tymczasem zgodnie z art. 12 konstytucji „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.