Asysta z prawdziwego zdarzenia

Asysta z prawdziwego zdarzenia

Polscy kierowcy mogą skorzystać z ubezpieczenia gwarantującego im skuteczną pomoc w razie awarii czy wypadku

Assistance to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego zapewniającego kierowcy i pasażerom spokojną podróż. W każdej sytuacji, która tego wymaga – zwłaszcza awarii samochodu czy kraksy – podróżujący mogą liczyć właśnie na asystę, opiekę i konkretną pomoc.
Assistance nie jest nowością, szereg towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce sprzedaje podobną usługę. Rozszerzone, wielowariantowe ubezpieczenie assistance, które jest oferowane przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (sprzedaż polis rozpoczęła się od początku listopada br.), stanowi jednak unowocześnienie tego produktu. Ubezpieczenie to gwarantuje bowiem szerszy wachlarz usług i bardziej rozbudowany zakres opieki niż wiele podobnych ubezpieczeń o zbliżonej specyfice dostępnych na naszym rynku.
– W trosce o naszych klientów, podróżujących swoimi samochodami po kraju i za granicą, znacznie rozszerzyliśmy zakres ochrony ubezpieczeniowej, podwyższyliśmy również wysokość niektórych świadczeń. Przede wszystkim zaś wprowadziliśmy różne warianty ubezpieczenia assistance, tak aby dostosować naszą ofertę do oczekiwań klientów, także tych najbardziej wymagających – mówi Piotr Kaczanowski, wiceprezes zarządu PTU SA.

Nawet na krańcach Europy

Nowy produkt przygotowany przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń nosi nazwę Assistance II – w odróżnieniu od wcześniejszego assistance o znacznie węższym zakresie, oferowanego przez PTU wraz z ubezpieczeniem OC.
Assistance II to dobrowolne ubezpieczenie zapewniające kompleksową opiekę nad klientem przez 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu, na terenie Polski oraz Europy. Ubezpieczenie to gwarantuje szeroki zakres ochrony kierowcy i pasażerom pojazdu, służąc pomocą techniczną, administracyjną, informacyjną, finansową, prawną i medyczną. W grę wchodzą właściwie wszystkie sytuacje, jakie mogą się zdarzyć na drodze – nie tylko awaria, wypadek albo kradzież samochodu, lecz także nieszczęśliwy wypadek czy nagłe zachorowanie kierowcy lub pasażera.
Assistance II oferowane jest posiadaczom samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych (o ładowności do 2 ton), mających polskie tablice rejestracyjne. W ramach tego ubezpieczenia PTU SA zapewnia pomoc w trzech wariantach, które warto w skrócie omówić.

Wybierz najlepszy wariant

Wariant pierwszy obejmuje usługi świadczone przez 12 miesięcy wyłącznie na terytorium Polski. Zakres tego ubezpieczenia przewiduje udzielenie pomocy technicznej, informacyjnej oraz pomocy w podróży. Pomoc techniczna to przede wszystkim naprawa uszkodzonego samochodu na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, a także holowanie auta do warsztatu czy na parking oraz złomowanie go. Przez pomoc w podróży rozumie się zakwaterowanie osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem, ich przewóz, wynajęcie samochodu zastępczego, odbiór auta z naprawy lub dostarczenie go właścicielowi w przypadku odnalezienia po kradzieży. Pomoc informacyjna to dostarczenie jak najszerszej informacji – np. o warsztatach mogących naprawić uszkodzony samochód, o dostępnych (także cenowo) hotelach i pensjonatach, o kursowaniu komunikacji publicznej.
Drugi wariant Assistance II to usługi świadczone przez 12 miesięcy na terytorium Polski oraz Europy (z wyjątkiem Albanii, Serbii i Czarnogóry). W tym przypadku, podobnie jak w wariancie pierwszym, w grę wchodzi pomoc techniczna, informacyjna oraz pomoc w podróży. Zakres pomocy jest jednak znacznie szerszy. pomoc techniczna obejmuje np. również dostarczenie części zamiennych, czego nie ma w wariancie wyłącznie krajowym. Pomoc w podróży także przekracza zakres obowiązujący w wariancie “tylko Polska” i przewiduje dodatkowo wsparcie administracyjne przy załatwianiu spraw w zagranicznych urzędach, kierowcę zastępczego, zorganizowanie powrotu pasażerów pojazdu, odwiezienie dzieci pozostawionych bez opieki, usługi telefoniczne ze strony tłumaczy. W zakres pomocy informacyjnej wchodzi zaś nie tylko wszechstronna i pełna informacja, lecz także dostarczenie pilnej wiadomości z i do kraju.
Wreszcie są tutaj takie rodzaje pomocy, których nie ma w ogóle w wariancie pierwszym: pomoc finansowa, prawna oraz medyczna. Finansowa to opłacenie kosztów naprawy (do 400 zł w Polsce i 100 euro za granicą) oraz holowania (do 600 zł lub 220 euro), pożyczka (udzielana tylko za granicą) w wysokości do 500 euro, a w razie potrzeby wpłacenia np. kaucji sądowej za ubezpieczonego czy opłacenia adwokata nawet do 2 tys. euro. Pomoc prawna to oczywiście zorganizowanie ubezpieczonym obsługi prawnej. Pomoc medyczna oznacza zaś hospitalizację, opłaconą przez PTU do wysokości 5 tys. euro, lub natychmiastową pomoc i opiekę lekarską opłaconą do 200 euro (oczywiście, w krajach, w których Polakom przysługują bezpłatne usługi medyczne, żadne limity nie obowiązują), a także dostarczenie lekarstw, transport medyczny, a w najgorszym razie – transport zwłok.
Można wykupić również trzeci, “odchudzony” wariant ubezpieczenia Assistance II na okres od 15 do 60 dni. Jest przydatny dla osób wyruszających w krótsze wojaże. Ta wersja Assistance II także obowiązuje w Polsce i Europie. W zakres skróconego wariantu Assistance II wchodzą pomoc informacyjna (czyli informacje o pomocy drogowej, warsztatach naprawczych, możliwościach wynajmu auta zastępczego, noclegach itp.), pomoc techniczna (naprawa auta na miejscu awarii, holowanie, parkowanie, dostarczenie paliwa), pomoc w podróży (np. zakwaterowanie czy przewóz pasażerów). Ten wariant nie obejmuje natomiast np. wynajęcia samochodu zastępczego, hospitalizacji, opieki medycznej, konsultacji z tłumaczem, pożyczki pieniężnej, dostarczenia części zamiennych ani pomocy prawnej.

Jeśli trzeba – zadzwoń

Jak skorzystać z pomocy Assistance? Obsługą całego procesu udzielenia pomocy (od zgłoszenia awarii czy wypadku aż do pokrycia kosztów świadczeń) zajmuje się Centrum Alarmowe PTU, stworzone przez operatora współpracującego z Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń – firmę AXA Assistance. Wystarczy zadzwonić pod numer 575 98 98 – i poczekać. Ponieważ operator jest solidny, bo reprezentuje potężny światowy koncern ubezpieczeniowy AXA, oczekiwanie na pomoc nie będzie trwać długo.
– Operator w zakresie assistance gwarantuje, że średni czas przybycia przedstawiciela naszej firmy na miejsce zdarzenia nie przekroczy 30 minut. To naprawdę szybko. Proszę też zauważyć, że opieka wynikająca z ubezpieczenia Assistance II zaczyna obowiązywać bardzo blisko miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej. Jeśli samochód zepsuje się choćby w odległości 5 km od domu, już gwarantujemy pomoc. Kiedy zabraknie paliwa – dostarczymy je, gdy auto zatrzyma się w promieniu minimum 50 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Jeśli jednak dojdzie do wypadku – pomagamy niezależnie od odległości, czyli nawet gdy zdarzenie przytrafiło się tuż koło domu ubezpieczonego. Naprawdę warto skorzystać z tego produktu – mówi Andrzej Gostyński, dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych PTU SA.
To, iż Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń udziela pomocy nawet w takich sytuacjach, jest ważne, bo wiele towarzystw ubezpieczeniowych wyłącza możliwość skorzystania z usługi assistance, jeśli coś złego zdarzy się za blisko domu. W przypadku ubezpieczenia świadczonego przez PTU jest inaczej.
– Szczególnie ważne jest to, że kierowca i pasażerowie wiedzą, iż są cały czas pod naszą opieką. W ramach Assistance II oferujemy naprawę samochodu na miejscu zdarzenia. Oczywiście, nie zjawi się ruchomy, świetnie wyposażony warsztat. Można jednak liczyć na to, że samochód zostanie doprowadzony do stanu używalności i będzie mógł jechać dalej. Wiadomo przecież, jak nieprzyjemną rzeczą jest awaria auta podczas wyjazdu zagranicznego – dodaje dyr. Gostyński.

Wydanie: 47/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy