Wpisy od Aleksander Dziurzyński

Powrót na stronę główną
Od czytelników

Najważniejsza jest tożsamość

Myślenie niemieckie jest dialektyczne, heglowskie. Unikajmy tego myślenia

Od czytelników

Losy polskiego przemysłu

Łącznie po 1989 r. zlikwidowano 1675 zakładów istniejących w 1988 r. i zatrudniających powyżej 100 pracowników