Wpisy od Janusz Jerzy Gołąb

Powrót na stronę główną
Przegląd związkowy

Dlaczego nauczyciele mają dość

14 lat walki o godność nauczycieli. Nie pomogły pikiety, manifestacje, pogotowia strajkowe

Przegląd związkowy

Głucha Rada Dialogu Społecznego

Rząd zlekceważył 20 tys. pracowników, którzy 22 września manifestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

Przegląd związkowy

Rada trudnej współpracy

Wiele ważnych projektów ustaw rząd przekazuje Radzie Dialogu Społecznego do konsultacji, gdy toczą się już nad nimi prace w Sejmie