Dlaczego nauczyciele mają dość

Dlaczego nauczyciele mają dość

4 lat walki o godność nauczycieli. Nie pomogły pikiety, manifestacje, pogotowia strajkowe

Oświata i nauczyciele od początku transformacji społeczno-gospodarczej nie mają szczęścia i przez rządy różnych opcji politycznych zawsze byli traktowani po macoszemu. Ich wynagrodzenia nie były priorytetem żadnego rządu. Także obecny unikał podjęcia decyzji i lawirował. Mimo wcześniejszych zapowiedzi strajku rozmowy związków nauczycielskich trzech central związkowych w ramach Rady Dialogu Społecznego rozpoczęły się dopiero 25 marca z inicjatywy OPZZ w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Ponieważ ostatnie wydarzenia w oświacie interesują wielu Polaków, szczególnie rodziców dzieci, które mają przed sobą ważne egzaminy, warto wyjaśnić, dlaczego związki domagają się podwyżek i dlaczego zdecydowały się na ostateczną formę protestu, jaką jest strajk.

Porównajmy wysokość miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z minimalnym wynagrodzeniem nauczycieli w latach 2006-2018.

Płace nauczycieli

Dane nie pozostawiają cienia wątpliwości, że wynagrodzenia nauczycieli są daleko w tyle za całą sferą gospodarki narodowej (nie porównuję ich wynagrodzeń z sektorem przedsiębiorstw, gdyż tutaj przepaść jest jeszcze większa). Nauczyciel stażysta w 2006 r. zarabiał 41,8%, a dyplomowany 75% przeciętnego wynagrodzenia. W 2018 r. odpowiednio 52,7% i 72,4%.

Zaangażowanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a przede wszystkim jego organizacji członkowskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, w walkę o wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedstawia kalendarium:

9 czerwca 2006 r. – pikieta ZNP przed gmachem Sejmu.

8-15 lutego 2007 r. – ZNP przeprowadza referendum strajkowe.

17 marca 2007 r. – manifestacja ZNP w Warszawie.

29 maja 2007 r. – ZNP przeprowadza dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

12 października 2007 r. – rozpoczyna się pogotowie strajkowe ZNP.

25 października 2007 r. – pikiety ZNP przed gmachami urzędów wojewódzkich.

18 stycznia 2008 r. – w Warszawie odbywa się ogólnopolska manifestacja ZNP.

8 kwietnia 2008 r. – ZNP ogłasza pogotowie protestacyjne.

9-16 maja 2008 r. – ZNP przeprowadza referendum strajkowe.

27 maja 2008 r. – ogólnopolski strajk zorganizowany przez ZNP.

1 września 2008 r. – pikieta ZNP przed gmachem MEN.

5 listopada 2008 r. – ZNP uczestniczy w zorganizowanej przez OPZZ pikiecie przed gmachem Sejmu i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

19 listopada 2008 r. – pod Sejmem pikietują pracownicy oświaty z ZNP oraz przedstawiciele innych central związkowych.

14 września 2013 r. – ZNP uczestniczy w manifestacji trzech central związkowych w Warszawie.

18 listopada 2013 r. – początek Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej „Dość tego!”.

23 listopada 2013 r. – ogólnopolska manifestacja ZNP w Warszawie.

18 kwietnia 2015 r. – ogólnopolska manifestacja nauczycieli i pracowników oświaty.

19 maja 2015 r. – pikieta ZNP pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

27 czerwca 2016 r. – pikieta ZNP w Toruniu podczas podsumowania zorganizowanej przez MEN debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.

18 października 2016 r. – rozpoczyna się ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP.

19 listopada 2016 r. – Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie.

22 września 2018 r. – ZNP uczestniczy w manifestacji OPZZ pod hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac”.

31 stycznia 2019 r. – brak postępu w negocjacjach z rządem w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli.

4 marca 2019 r. – ZNP podejmuje decyzję o przystąpieniu do strajku w dniu 8 kwietnia br. W dniu następnym Prezydium OPZZ udziela pełnego poparcia związkowi w tej sprawie.

Piszący te słowa 3 kwietnia br. nie zna wyników negocjacji, które trwają w CPS „Dialog”. Jednakże całe OPZZ ma nadzieję na szybkie i skuteczne rozwiązanie zaognionego do granic możliwości konfliktu.

Autor jest dyrektorem Zespołu Prezydialnego i Dialogu Społecznego Biura OPZZ

Fot. materiały prasowe

Wydanie: 15/2019

Kategorie: Przegląd związkowy

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy