Wpisy od Katarzyna Pietrzak

Powrót na stronę główną
Przegląd związkowy

Jak będzie się pracowało w Unii?

Rada UE po raz drugi zaleciła Polsce poprawienie jakości konsultacji społecznych

Przegląd związkowy

Czy budżet na 2020 r. jest na miarę krajowych wyzwań?

W projekcie budżetu nie widać skutecznych działań na rzecz zmniejszenia nierówności dochodowych obywateli

Przegląd związkowy

Klimat a prawa pracownicze

Działaniom na rzecz klimatu musi towarzyszyć przemyślana polityka społeczna i regionalna

Przegląd związkowy

Bez wzrostu płac nie będzie postępu

Wyczerpała się możliwość dalszego opierania konkurencyjności gospodarki na niskich kosztach pracy