Wpisy od Ryszard Pidek

Powrót na stronę główną
Opinie

O potrzebie utworzenia Publicznej Grupy Kapitałowej

Co zrobić z państwowymi, jeszcze, bankami? Wprowadzenie Polski system bankowy jest już w blisko 80% zdominowany przez kapitał zagraniczny. Taka sytuacja powstała w ostatnich czterech latach w wyniku radykalnych zmian polityki transformacyjnej państwa wobec sektora finansowego. Polegała ona na pełnej wyprzedaży państwowych struktur finansowych, w efekcie udział kapitału zagranicznego w polskiej bankowości, stanowiącej główny filar naszego sektora finansowego, wzrósł z około 4% funduszy własnych w 1995 r. do blisko 80% w 2001 r.1) O skali

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.