Wpisy od Stanisław Koziej

Powrót na stronę główną
Opinie

Jak reagować na zagrożenia

Nie do przyjęcia są próby organizowania odrębnych systemów dla różnych sytuacji kryzysowych Na początku października specjaliści od reagowania kryzysowego z wielu krajów obradowali przez dwa dni w stolicy Łotwy, Rydze, nad obecnymi wyzwaniami wobec kierowania kryzysowego. Trudno sobie wyobrazić właściwszy moment do takiej dyskusji. Agresja terrorystyczna na Stany Zjednoczone i reakcja na nią wspólnoty międzynarodowej, w tym uruchomienie procedur reagowania kryzysowego NATO na podstawie art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, nadały wyjątkową aktualność rozpatrywanej problematyce. Warto wypunktować

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.