Bez utopii nie ma postępu

Bez utopii nie ma postępu

„Spotkania z utopią w XXI wieku” pod redakcją naukową Piotra Żuka dotykają problematyki, która już dawno powinna znajdować się na śmietniku historii. Przekonanie, że ostatnia wielka próba realizacji utopii zakończyła się porażką w 1989 r., jest dość powszechne. Zwolennicy tej tezy zapominają bądź starają się ukryć fakt, że również dzisiaj żyjemy w świecie rzeczywistości będącej skutkiem realizacji utopii. Utopii neoliberalnej. Pokazuje to doskonale, że sama koncepcja utopii nie należy do świata archeologii wiedzy, lecz do świata dzisiejszej rzeczywistości. Książka pod redakcją Piotra Żuka składa z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy utopii społecznych. W tej części szczególnie warty polecenia jest artykuł prof. Tadeusza Kowalika dotyczący powstających w USA koncepcji socjalizmu rynkowego oraz innych prób rewizji neoliberalnych dogmatów ekonomicznych. Problematykę prawicowej utopii rynkowej Roberta Nozicka podniósł również w swoim artykule dr Mariusz Turowski. Druga część „Spotkań z utopią w XXI wieku” koncentruje się na tematyce będącej jednym z symboli nowego stulecia, czyli na utopiach technologicznych i komputerowych. W części tej zwraca uwagę artykuł dr Teresy Święćkowskiej przedstawiający ideę ruchu wolnego oprogramowania oraz tekst Edwina Bendyka relacjonujący dyskusję, w jaki sposób rozwój technologiczny zmienia i będzie zmieniał społeczeństwo. Trzecia część dotyczy utopii realizowanych. Jedną z takich utopii jest alterglobalizm, któremu to swój artykuł poświęcił Marcin Starnawski. Zwraca uwagę również podjęcie przez dr. Piotra Rymarczyka zagadnienia „ześlizgiwania się lewicowej krytyki społecznej ku konserwatyzmowi” na przykładzie pisma „Obywatel”. Całość stanowi mieszankę niezwykle inspirującą. Utopie bowiem zawsze były, są i będą inspirujące

Piotr Żuk (red), Spotkania z utopią w XXI wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008

 

Wydanie: 2008, 32/2008

Kategorie: Książki

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy