Bydgoska debata o IPN-ie

Bydgoska debata o IPN-ie

22 lipca w Bydgoszczy odbędzie się konferencja „IPN – inkwizycja XXI wieku?”

Dzień 22 lipca dla całej polskiej lewicy – obojętnie jakiej proweniencji – winien być jeśli nie dniem celebry, świętowania bądź hucznych obchodów, to przynajmniej stanowić powód do refleksji oraz zadumy. Ogłoszenie (i wdrożenie z czasem do praktycznej realizacji) przed 74 laty Manifestu PKWN – cokolwiek na jego temat piszą i mówią dziś tzw. demoliberalne i prawicowo-nacjonalistyczne media – było de facto ostatecznym końcem postfeudalnej, pańsko-szlacheckiej, przedmodernistycznej Polski i takich też stosunków społecznych. Reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu, zapowiedź odbudowy kraju po pożodze II wojny światowej były kamieniami milowymi, mającymi wydobyć nasz kraj z zapyzienia, postsarmackości i głębokiej peryferyjności, w jakiej tkwił od wieków na obrzeżach Europy (nie tylko z racji braku przez ponad 120 lat niepodległości i suwerenności). Udało się to w różnym stopniu, ale wymiar tego przedsięwzięcia z dzisiejszej perspektywy trzeba ocenić jako gigantyczny i w sumie pozytywny.

Konferencja „IPN – inkwizycja XXI wieku?”

Organizacja w tym właśnie dniu przez bydgoską PPS, przy współpracy z portalem Strajk.eu oraz oddziałami Społecznego Forum Wymiany Myśli z Wrocławia, Warszawy i Bydgoszczy – jak również z licznymi organizacjami politycznymi o lewicowo-radykalnej proweniencji – konferencji popularnonaukowej pt. „IPN – inkwizycja XXI wieku?”, ma więc wymiar więcej niż symboliczny. Instytut Pamięci Narodowej stał się nie tyle placówką badawczo-naukową mającą nieść refleksję nad złożonością naszych dziejów najnowszych, co instytucją prześladującą i stygmatyzującą (o czym wielu ludzi przestrzegało w chwili, kiedy posłowie i senatorzy PO i PiS uchwalali prawo o jej założeniu, tworząc jej strukturę, dając prerogatywy dla określonych zadań i zainteresowań) wszystko to, co nie mieści się w ciasnym, nacjonalistyczno-ksenofobicznym, klerykalnym, rusofobicznym, antylewicowym i antymodernistycznym rozumieniu polskich dziejów. Prześladując i stygmatyzując inaczej myślących i tak też interpretujących polskie dzieje, polskie doświadczenia, polską rację stanu tworzy tym samym kolejne „białe plamy” i „trupy w szafach” historii.

Wszystkich zainteresowanych organizatorzy i uczestnicy debaty serdecznie zapraszają do udziału w tej imprezie, połączonej ze złożeniem kwiatów z okazji święta 22 lipca, pod pomnikiem na pl. Wolności w Bydgoszczy.

22 lipca 2018 r., ul. Jaworowa 5, Bydgoszcz
godz. 10.15-16.00

Rejestracja uczestników konferencji od godz. 9.15.

Transmisja na żywo na Facebooku.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy