Cały świat w komórce

Cały świat w komórce

Interaktywne usługi wideo pozwolą odebrać prognozę pogody, wystawić zlecenie do banku czy obejrzeć film

Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju komunikacji interaktywnej. Użytkownicy telefonów komórkowych domagają się dostępu do najświeższych wiadomości w czasie rzeczywistym. Nowatorskim pomysłem mogącym zaspokoić tę potrzebę są interaktywne usługi wideo. Stanowią one grupę rozwiązań z zakresu Usług Dodanych (Value Added Services – VAS).

Czym jest IVVR?

Nowoczesne serwisy dla użytkowników urządzeń mobilnych oparte na jednoczesnym przekazie obrazu i dźwięku wykorzystują technologię Interactive Voice & Video Response (IVVR). Skorzystanie z serwisu IVVR polega na nawiązaniu połączenia wideo z określonym numerem telefonii komórkowej. Po zestawieniu połączenia użytkownik może korzystać z udostępnionego serwisu. Najczęściej sprowadza się to do prezentacji graficznego menu na wyświetlaczu telefonu komórkowego. Użytkownik za pomocą klawiatury może inicjować dalsze akcje. Przykładowo w serwisie Pogoda po wybraniu cyfry 1 zostanie mu zaprezentowana pogoda na dziś dla całego kraju, po wybraniu cyfry 2 otrzyma listę miast, dla których przygotowano prognozę szczegółową, i po wybraniu interesującego go miasta zostanie mu przedstawiona odpowiednia prognoza pogody. Co najważniejsze, prezentacja pogody nie sprowadza się jedynie do narracji przez głośnik czy też przesłania tekstu za pomocą SMS-a – na ekranie telefonu komórkowego zostanie odtworzony film z prezentacją pogody, taki jak w stacji telewizyjnej.
Usługi IVVR udostępniane są w trybie online jako połączenie wideo korzystające z możliwości telefonii 3G. Po zestawieniu połączenia wideo użytkownik może korzystać z mobilnego serwisu. Atutem tego rozwiązania jest pełna interakcja usługi z użytkownikiem w trakcie połączenia. Użytkownik, korzystając z klawiatury telefonu, ma możliwość wyboru informacji, która ma zostać zaprezentowana. Ma też wpływ na przebieg scenariusza wideo – może dynamicznie zmieniać prezentowaną mu treść. Telewizja mobilna lub video streaming nie dają takich możliwości.

Usługi dodane

Z usług dodanych korzystają głównie banki i firmy medialne w celu realizacji innowacyjnych projektów biznesowych, w których kluczową rolę odgrywa masowa komunikacja z klientami za pośrednictwem telefonów komórkowych. Usługi te obejmują m.in. uiszczanie opłat, dystrybucję treści, udostępnianie klientom opcji samoobsługowych, a także atrakcyjnych serwisów obejmujących jednoczesny przekaz obrazu i dźwięku na telefony komórkowe.
Asseco Poland SA oferuje wsparcie techniczne w zakresie współpracy z operatorem, niezbędne do uruchomienia tych usług. Wsparcie to realizuje na bazie autorskiej Platformy Multimedialnej, systemu gromadzenia treści oraz niezbędnej infrastruktury hardware’owej. Narzędzia te służą bankom, firmom z sektora mediów, a także innym przedsiębiorstwom do udostępniania ich klientom usług dodanych.
Platforma Multimedialna pozwala na tworzenie i udostępnianie wielokanałowych usług mobilnych opartych również na kanałach komunikacji wykorzystujących SMS, MMS, IVR. Poszczególne funkcjonalności realizowane są przez różne moduły, co pozwala na rezygnację z drogich i trudnych w rozwoju komponentów i platform sprzętowych. Warto nadmienić, iż dotyczy to w szczególności elementów systemu odpowiedzialnych za dostarczanie usługi wideo. Dotychczas funkcjonalności takie realizowane były głównie za pomocą dedykowanych układów sprzętowych, gdyż wydajność oraz jakość dostarczana przez komponenty programowe była niezadowalająca.

Po prostu konieczność

Platforma Multimedialna zbudowana przez Asseco Poland SA oferuje również funkcjonalności platformy messagingowej i może być wykorzystywana przez operatorów telefonii komórkowej jako platforma pośrednicząca pomiędzy ich infrastrukturą (billing, SMSC, MMSC etc.) a systemami dostawców treści (VAS Provider). Platforma obsługuje zarówno modele rozsyłki Premium Rate MO (Mobile Operated), jak i MT (Mobile Terminated), gdzie integruje się bezpośrednio z systemem billingowym operatora telefonii komórkowej z użyciem standardowych protokołów OSA/Parlay i/lub Diameter. Dodatkowo udostępnia konsolę zarządzającą dla użytkowników biznesowych oraz technicznych, która umożliwia modelowanie serwisów, przeglądanie statystyk, billingów oraz pozwala generować raporty i zestawienia.
Usługi telekomunikacyjne, a w szczególności usługi dodane, to jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku. Kilka lat temu telefon komórkowy był luksusem, wczoraj atrybutem zamożnej części społeczeństwa, a dziś jest koniecznością. Zaprezentowana platforma pozwala na stworzenie nowych, ciekawych usług, które nie tylko należą do grupy najnowocześniejszych, ale jednocześnie pozwalają na osiąganie atrakcyjnego zysku biznesowego.

Paweł Kozłowski
Asseco Poland SA

———————————-

Platforma Multimedialna Asseco Poland SA

– Realizacja interaktywnych serwisów dla użytkowników telefonów komórkowych.
– Brak konieczności zakupu drogich platform sprzętowych.
– Dedykowane narzędzia biznesowe wspierające tworzenie serwisów.
– Wysoka wydajność, skalowalność i niezawodność platformy potwierdzona referencjami.
– Nowy, innowacyjny kanał komunikacji.
– Możliwość zaoferowania nowoczesnych usług i produktów za pomocą telefonu komórkowego.
– Szeroka grupa docelowa – użytkownicy telefonów komórkowych 3G.

Wydanie: 09/2010, 2010

Kategorie: Nauka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy