Wyżymaczka danych

Wyżymaczka danych

W powszechnym użyciu są systemy wspierające działalność w sektorach takich jak bankowość, telekomunikacja, medycyna. Składając wniosek o kredyt, korzystając z usług telekomunikacyjnych czy przebywając w szpitalu, korzystamy z wyspecjalizowanych systemów, które przyspieszają, a czasem wręcz umożliwiają realizację specyficznych działań. Każdy z nich bazuje na pewnym określonym zbiorze danych, który częściowo pokrywa się z danymi w innym systemie albo też dostarcza danych, którymi można zasilić inny system. Liczba aplikacji pracujących zarówno w firmach, jak i instytucjach publicznych urosła już do ogromnych rozmiarów. Cyfrowa integracja Większe organizacje mogą posiadać nawet kilkadziesiąt systemów wspierających ich działalność, zwanych dziedzinowymi. Przykładem takich systemów wdrażanych przez spółkę ABG SA są systemy wspierające rozliczanie dopłat do produkcji rolniczej czy systemy billingowe. Z punktu widzenia takich instytucji jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy urzędy miast podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, brak integracji systemów informatycznych jest bardzo uciążliwy. Realizacja określonych spraw w wymienionych instytucjach wiąże się z dostarczaniem niezliczonych ilości dokumentów, które w większości wypadków się powtarzają. Dobrym przykładem jest konieczność dostarczania odpisów aktu urodzenia przy załatwianiu wielu spraw urzędowych. Łącząc systemy informatyczne, tak aby mogły wymieniać ze sobą dane, realizujemy ich integrację. Zapewnienie wymiany danych pomiędzy systemami administracji publicznej takimi jak PESEL, EWiUDO (Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych) czy Rejestrami Akt Stanu Cywilnego zlikwiduje konieczność dostarczania niezliczonej ilości dokumentów przy składaniu wniosków urzędowych. Zaświadczenie z informacjami o naszym urodzeniu będzie przesyłane pomiędzy zintegrowanymi systemami automatycznie. Do takiego stanu jeszcze długa droga, jednak pierwsze korzyści z integracji systemów informatycznych zauważane są już dziś. Zwracając się o kredyt, nie musimy np. przedstawiać zaświadczenia o tym, że nie znajdujemy się w Krajowym Rejestrze Dłużników. Jeśli udzielający kredytu jest z tym rejestrem zintegrowany, może pobrać o nas informację automatycznie. Dane do jednego wora W jaki sposób zapewnić bezpieczną wymianę danych, umożliwiając obniżenie ryzyka, podniesienie poziomu usług, zachowując przy tym możliwość elastycznego zarządzania systemami użytkowanymi w spółce oraz zagwarantować bezpieczeństwo danych? Odpowiedzią na to pytanie są wdrażane w ostatnich latach, również z udziałem spółki ABG SA, coraz popularniejsze rozwiązania określane mianem platformy integracyjnej. Podstawowym zadaniem tego rodzaju rozwiązań jest dostarczenie wyspecjalizowanych narzędzi, standardów oraz wiedzy umożliwiającej stworzenie warstwy zapewniającej sprawne zarządzanie oraz wymianę informacji między systemami pracującymi w organizacji, jak również poza nią, zapewniając przy tym zachowanie niezależności i elastyczności systemów użytkowanych wewnątrz firmy lub instytucji, jak również wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu do przetwarzanych danych. W ramach oprogramowania platform integracyjnych, ABG SA wykonała kilka rozwiązań specjalizowanych platform integracyjnych, w tym Brokera Integracyjnego Usług Publicznych czy platformy integracyjnej dla systemów ARiMR. Zarządzanie wymianą informacji jest realizowane na poziomie platformy integracyjnej, w ramach której wdrażane są specyficzne procesy biznesowe koordynujące oraz automatyzujące działania realizowane w organizacji. Komunikacja z poszczególnymi systemami odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania zwanego konektorami. Wielu znanych producentów dostarcza konektory do swoich systemów – w innych przypadkach istnieje możliwość wykorzystania popularnych standardów. Zasadą jest, że systemy wymieniają informacje jedynie za pośrednictwem platformy integracyjnej. Z poziomu warstwy zarządzającej podejmowane są decyzje, w jaki sposób systemy mają ze sobą współpracować, jakiego rodzaju dane zostaną udostępnione oraz jakie mechanizmy bezpieczeństwa zostaną wykorzystane. Szybko, mądrze, bezpiecznie Opisane i wdrożone procesy biznesowe umożliwiają zebranie danych z wielu systemów, zaprezentowanie ich pracownikowi do akceptacji, a następnie przetworzenie w jednym z systemów docelowych, np. odpowiedzialnym za przelanie wyznaczonej kwoty pieniędzy na konto kredytobiorcy. Platforma integracyjna umożliwia również elastyczną wymianę danych pomiędzy oddziałami korporacji rozlokowanymi na całym świecie, jak również firmami zewnętrznymi, zachowując przy tym pełną kontrolę przetwarzanych danych. Nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa dostarczane przez platformę umożliwiają bezpieczną wymianę informacji, ograniczając nakłady na złożoną konfigurację infrastruktury technicznej. Wprowadzenie nowego systemu do organizacji wymaga jedynie jego połączenia z platformą integracyjną, za pośrednictwem której uzyska on dostęp do danych stanowiących

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2009, 25/2009

Kategorie: Nauka