Opinie

Powrót na stronę główną
Opinie

Antywęglowa fobia Unii

Apelowałem o odrzucenie uproszczonego myślenia

Opinie

Bliskowschodnia łamigłówka

Na ponad 143 mln osób zamieszkujących kraje ogarnięte wojną lub okupowane około 17 mln musiało opuścić swoje domostwa

Opinie

Przypływ głupoty i odpływ rozumności

Terroryzm głupoty jest równie groźny jak inne formy współczesnego terroryzmu

Opinie

Jak PiS manipuluje świadomością Polaków

Trzeba głosić swoje poglądy nie tylko w zaciszu domowym, zgodnie z myśleniem: „z durniami nie będziemy się kłócić”, ale publicznie

Opinie

Meandry unijnej polityki energetycznej

Przepychanki polityczne przy tworzeniu dyrektywy

Opinie

Konstytucja czy dobro narodu?

Konstytucja jest kodeksem drogowym zapewniającym pomyślność i bezpieczeństwo nam wszystkim i każdemu z osobna

Opinie

Obsesja na punkcie PRL

Bezmyślne potępianie PRL jest równoznaczne z wydawaniem wyroku na miliony ludzi

Opinie

Google i Facebook walczą o władzę

Google i Facebook walczą o władzę

Opinie

Internet mówi głupim, że mają rację

Ważniejsze niż to, co prawdziwe, jest to, w co ludzie wierzą, że jest prawdziwe

Opinie

Cywilizacja manipulacji

Czym się różni antysemityzm od antyrosyjskości, antypolonizmu czy antyniemieckości?