Opinie

Powrót na stronę główną
Opinie

Blogerzy wszystkich krajów, rozpraszajcie się!

Polscy blogerzy byli tylko darmowymi producentami tekstu tła dla kampanii reklamowych

Opinie

Realpolitik Władysława Gomułki

Postulował zmiany w RWPG, jednak w Moskwie nie odczuwano potrzeby reform

Opinie

Niczego nie zapomnieli, niewiele się nauczyli

Potomkowie arystokratycznych rodów twierdzą, że ich przodkowie byli przedsiębiorcami. Byli oni posiadaczami, ale gospodarowanie pozostawiali zarządcom i ekonomom

Opinie

Trzy Polski

Każda istniała w innym układzie geopolitycznym. Wszystkie zostały stworzone przez okoliczności, na które Polacy nie mieli wielkiego wpływu

Opinie

Reindustrializacja po polsku

Czy jesteśmy gospodarczą półkolonią

Opinie

Jaka populacja, taka demokracja

W 1989 r. wyborcy głosowali na nadzieję, na złość rządzącym

Opinie

Czy chiński juan zastąpi dolara

USA próbują ograniczyć ekspansję chińskiej waluty w gospodarce światowej

Opinie

Kto nie z nami, ten zdrajca

Wykluczenie konkurentów politycznych z gry poprzez ich piętnowanie i zohydzanie w oczach ludzi

Opinie

Mit doskonałości wolnego rynku

Zagrożeniem dla przyszłości świata nie jest mądrość Wschodu, lecz brak dostatecznej dozy mądrości Zachodu

Opinie

„Symetryczna” polityka społeczna?

Wiele obszarów dotkliwych zaniedbań socjalnych nadal leży odłogiem, choć pisowcy rządzą już ponad dwa lata