CBOS: Młodzi mają dość religii

CBOS: Młodzi mają dość religii

Z badania CBOS wynika, że w latach 1992-2021 Polacy masowo przestali uczestniczyć w praktykach religijnych. W największym stopniu dotyczy to osób między 18 a 24 rokiem życia – w tym przedziale wiekowym odnotowano ogromny spadek praktykujących (z 69% do 23%). Spadł również odsetek ludzi deklarujących wiarę (z 94% do 87,4% w całej Polsce, a z 91% do 72,5 w największych miastach). Więcej niż co czwarty mieszkaniec Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania deklaruje brak wiary.

Badanie opiera się na danych zbieranych przez CBOS od marca 1992 r. do sierpnia 2021 r. Wynika z nich, że odsetek regularnie praktykujących (kilka razy w tygodniu oraz raz w tygodniu) cały czas spada – z 69,5% w marcu 1992 r. do 42,9% w sierpniu 2021 r. Część osób praktykuje nieregularnie, ale rośnie odsetek niepraktykujących w ogóle (w 2021 r. wyniósł 24,1%). Z badań wynika, że od około 2017 roku odsetki niepraktykujących we wszystkich kohortach wiekowych rosną, a najszybciej w najmłodszych grupach. „Im wyższy poziom wykształcenia, tym niższy był i jest poziom regularnych praktyk religijnych, a wyższy niepraktykowania”, czytamy w raporcie CBOS.

„Obserwując deklaracje wiary religijnej kolejnych kohort wiekowych w okresie niemal 30 lat widzimy, że zmiany następują bardzo nierównomiernie: są znikome w pokoleniach dziadków (seniorzy i baby boomers), minimalne w pokoleniach rodziców (pokolenie Solidarności i pokolenie X), znaczące w kohorcie millenialsów i gwałtowne w kohorcie najmłodszej”, pisze CBOS. W kategorii wiekowej 18-24 lata odsetek niewierzących wynosi aż 28,6 %. W tej grupie odsetek wierzących spadł z 93% w 1992 r. do 71% w 2021r., a wśród osób w wieku 25–34 lata odpowiednio z 94% do 82%.

„Ta najmłodsza Polska jest już niemal w jednej trzeciej niewierząca”, wnioskuje CBOS.

 

fot. Nazim Coskun/Unsplash, Patrick Fore/Unsplash, Andrew Seaman/Unsplash  

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy