Cztery zasady kredytobiorcy

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz

Pomyśl, zanim pożyczysz
To zasada naczelna. Kuszeni reklamami Polacy polubili kupowanie. a naprzeciw rosnącym apetytom wychodzą oferty pożyczkowe. Jednak za pożyczki zawsze trzeba płacić. W banku ta opłata wynika z regulacji prawnych i własnych kalkulacji uwzględniających konkurencję rynkową. Ale i tak nie są tanie. A koszty pożyczek w instytucjach pozabankowych są wielokrotnie wyższe. Może więc zamiast kupować nowy telewizor dzisiaj, lepiej byłoby odkładać co miesiąc na jego zakup, np. na koncie oszczędnościowym? Porównajmy oferty pożyczkowe dwóch dużych banków. Kwota pożyczki: 3000 zł, okres kredytowania: 24 miesiące. W pierwszym banku miesięczna rata kredytu z ubezpieczeniem wyniesie 176 zł, a w drugim 175 zł. Oddamy bankowi 1200 lub 1224 zł więcej, niż pożyczyliśmy. W firmie pożyczkowej X kwoty 3000 zł nie możemy – jak wynika z kalkulatora na stronie internetowej tej firmy – pożyczyć na dwa lata, lecz na 60 tygodni, a więc niewiele dłużej niż rok. Tygodniowa rata takiej pożyczki wyniesie 98,12 zł. Wraz z kosztami pożyczki i opłatami dodatkowymi oddamy firmie 5886,98 zł – prawie dwa razy więcej, niż pożyczyliśmy.

Siedem ważnych instytucji zaufania publicznego: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, policja, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od kilku tygodni prowadzą kampanię informacyjną „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.

Zasada pierwsza:
Sprawdź wiarygodność firmy
Listę podmiotów objętych nadzorem finansowym można znaleźć na stronie www.knf.gov.pl lub na stronie internetowej kampanii www.zanim-podpiszesz.pl, a także sprawdzić pod bezpłatnym numerem infolinii 800 290 479.
Za pośrednictwem witryny www.zanim-podpiszesz.pl można również poznać zasady bezpiecznego zaciągania pożyczek, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się, jakie kruczki prawne występują w umowach oraz uzyskać dostęp do kluczowych aktów prawnych.
Zasada druga:
Policz całkowity koszt pożyczki
Sprawdź, jaka jest całkowita kwota do zapłaty. Każdy podmiot udzielający pożyczki zobowiązany jest do poinformowania o wysokości jej rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) oraz o całkowitej kwocie do zapłaty.
Jeśli masz kłopoty z uzyskaniem takiej informacji, możesz samodzielnie policzyć koszt pożyczki za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie internetowej www.zanim-podpiszesz.pl.
Zasada trzecia:
Dokładnie przeczytaj umowę
Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy:
• czy oprocentowanie pożyczki nie jest znacznie wyższe niż inne oferty na rynku;
• czy firma wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki, zanim zostanie ona udzielona – niespłacanie pożyczki w terminie może się wiązać z utratą zabezpieczenia, którego wartość najczęściej znacznie przewyższa kwotę zadłużenia;
• czy zapisy umowy uprawniają firmę do wyznaczenia w przyszłości zabezpieczenia wedle uznania firmy;
• czy pojawiają się dodatkowe opłaty zapisane w umowie, np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, prowizje, opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, ubezpieczenia – jeśli tak, to policz je, suma tych opłat może znacznie podwyższać koszt pożyczki (być może firma w ogóle nie zamierza jej  udzielić, a jedynie pobrać opłaty ponoszone przez klienta z góry).
Jeżeli nie rozumiesz jakiegoś zapisu w umowie, poproś o wyjaśnienie. Warto pytać o szczegóły. W wypadku wątpliwości należy poprosić o wzorce dokumentów i skonsultować je z prawnikiem lub inną kompetentną osobą.
Zasada czwarta:
Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz
Nie należy korzystać z usług finansowych, których się nie rozumie. Jeśli oferujący usługi nie chce lub nie potrafi wyjaśnić ich zasad, lepiej zrezygnować z takiej propozycji.

Wydanie: 51-52/2012

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część IV
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy