Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2017

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2017

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2017”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Corocznie patronem honorowym Konkursu jest Minister Środowiska.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do zgłaszania swoich kandydatur w następujących kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  oraz, po raz pierwszy:
 • Czystsza produkcja – dla najciekawszych projektów/inwestycji związanych z działaniami zapobiegającymi u źródła powstawaniu odpadów, zanieczyszczeń i marnotrawstwu zasobów, w tym m.in. rozwiązań z zakresu zamykania obiegów materiałowych w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego.

Terminarz XVI edycji Konkursu „EKOLAURY PIE 2017”
marzec 2017 r.
ogłoszenie XVI edycji Konkursu

do 30 czerwca 2017 r.
nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura Zarządu PIE

do 15 lipca 2017 r.
ocena formalna wniosków konkursowych

do 31 sierpnia 2017 r.
ocena merytoryczna wniosków

do 30 września 2017 r.
wyłonienie Laureatów Konkursu

październik 2017 r.
ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom

Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:
POLSKA IZBA EKOLOGII
40–009 Katowice, ul. Warszawska 3
T/F: (32) 253 51 55, 501 052 979
pie@pie.pl

Więcej informacji o Konkursie znajduje się na tej stronie internetowej.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy