Filozofia degradacji w krainie króla Ubu

Filozofia degradacji w krainie króla Ubu

Społeczeństwo na razie spokojnie przyjęło uchwalenie ustawy degradacyjnej, na mocy której żyjący i nieżyjący członkowie WRON zostają automatycznie pozbawieni stopni generalskich, a ci generałowie, którzy służyli w organach bezpieczeństwa (Informacji Wojskowej, WSW, KBW), mogą – zdaje się – ale nie muszą tego stopnia być pozbawieni. Stracą więc pośmiertnie stopnie gen. Jaruzelski i gen. Kiszczak, a także żyjący pierwszy i dotąd jedyny polski kosmonauta gen. Hermaszewski.

Praktycznie ustawa, tak jak wszystko inne, jest wobec zmarłych bezskuteczna. W podręcznikach historii i tak będzie się pisać, że stan wojenny wprowadził gen. Jaruzelski, a nie szer. Jaruzelski, i że gen. Jaruzelskiego (a nie szer. Jaruzelskiego) Zgromadzenie Narodowe wybrało w 1989 r. na prezydenta, w dodatku również głosami senatorów Jarosława i Lecha Kaczyńskich.

Zresztą awersja do „komuchów” rodziła się u dzisiejszych liderów PiS dość późno. Na przykład Jarosław Kaczyński wybrał sobie na promotora pracy doktorskiej prof. Stanisława Ehrlicha, byłego politruka 1. Armii LWP, a później m.in. kierownika Katedry Prawa Radzieckiego. Jakoś mu ta przeszłość promotora nie przeszkadzała. Pisał zresztą pracę doktorską o zarządzaniu uczelnią. Chętnie bym się dowiedział, co o tym pisał, ale tezy jego pracy nie są szerzej znane. Gowin jednak koniecznie powinien się z nią zapoznać i wykorzystać w swojej „Konstytucji dla nauki”.

Minister Błaszczak pracę magisterską na Uniwersytecie Warszawskim pisał u prof. Jaremy Maciszewskiego, wieloletniego kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR, członka tegoż KC bodaj aż do wyprowadzenia sztandaru.

Skądinąd profesorowie Ehrlich i Maciszewski byli znakomitymi uczonymi, ale gdyby dożyli, minister Gowin ewidentnie by ich skasował swoją „Konstytucją dla nauki”, której głównym celem ma być, jak zapewniał, dekomunizacja nauki.

Już dawno zauważono, że wszystkie rzezie po bitwach były dziełem raczej nie rycerstwa, tylko ciurów z taborów. Z rozprawą z prawdziwymi i wydumanymi resztkami PRL jest podobnie. Ci, którzy z PRL nie walczyli, bo byli jeszcze za mali albo nie bardzo im starczało odwagi, z tym większą zajadłością walczą teraz z cieniami PRL. Prawie 30 lat po zwycięstwie ciury wylazły z taborów i udając rycerzy, plądrują i dorzynają w dawno zdobytym obozie. Obrzydliwe to i śmieszne zarazem.

Ale przy okazji przekroczono kolejną granicę. Pozbawianie stopni wojskowych ustawą lub w niejasnej procedurze administracyjnej, w dodatku osób już nieżyjących, wpisuje się w pisowską manierę rozstrzygania sporów historycznych ustawą lub wyrokiem sądu rejonowego. Ustawa degradacyjna i nowelizacja ustawy o IPN wynikają z tej samej, szalonej filozofii. Historia wydaje osądy po latach badań, dyskusji, sporów. Są w niej spory z założenia nierozstrzygalne, począwszy od sporu króla Bolesława z bp. Stanisławem na początku naszych dziejów, na powstaniu warszawskim skończywszy. Pisowska filozofia to, o co historycy spieraliby się przez dziesięciolecia, chce rozstrzygać decyzją polityczną lub wyrokiem zwasalizowanego wobec władzy wykonawczej sądu. To nie tylko obce naszej cywilizacji, ale po prostu głupie.

Cały tekst można przeczytać w „Przeglądzie” nr 11/2018, dostępnym również w wydaniu elektronicznym.

Wydanie: 11/2018

Kategorie: Felietony, Jan Widacki

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy