Gala Finałowa VIII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

Gala Finałowa VIII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

6 grudnia 2017 r. w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 odbyła się Gala Finałowa VIII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany jest przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Podczas Gali Finałowej VIII edycji Konkursu miał miejsce panel dyskusyjny nt. „Prawo do kontaktu jako narzędzie przemocy wobec kobiet i dzieci”. Rozmowę poprowadziła Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. Udział w panelu wzięły Panie: dr Sylwia Spurek – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Dorota Zawadzka – doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka, Mirosława Kątna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz Anna Malicka ze Stowarzyszenia Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka”.

Wyróżnienia „Białej Wstążki” przyznane zostały ośmiu Panom w sześciu kategoriach. Laureatami VIII edycji Konkursu zostali:

W kategorii Wymiar sprawiedliwości – pan Krzysztof Kisiel
W kategorii Instytucje i organizacje pomocowe – panowie Konrad Wojterkowski oraz Piotr Bystrianin
W kategorii Osoby publiczne – pan Kacper Kuszewski
W kategorii Instytucje publiczne – panowie Leszek Kisiel oraz Jerzy Zawodnik
W kategorii Pracodawca – sponsor – pan Krzysztof Banaszak
W kategorii Osoby prywatne – pan Szymon Rosołowski

Ponadto Kapituła VIII edycji Konkursu zadecydowała o przyznaniu kilku wyróżnień honorowych, które otrzymali panowie Krzysztof Poganowski oraz Jakub Kobyliński, jak również firma Kręgliccy – restauracje i catering oraz Eques Investment TFI S.A.

Galę poprowadziła Monika Perdjon, a oprawę artystyczną zapewnił występ Kameralnego Zespołu Folklorystycznego pod kierunkiem Grzegorza Toporowskiego z Centrum Kultury Wilanów.

Do 24 listopada 2017 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni działający w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Laureatów wyróżniła 28 listopada 2017 r. Kapituła Konkursowa, w składzie: Urszula Nowakowska, Nina Kowalewska-Motlik, Elżbieta Pomaska, Bożena Toeplitz oraz jeden z pomysłodawców konkursu – policjant Kazimierz Walijewski.

Patronat Merytoryczny:
Krajowa Rada Komornicza oraz Rzecznik Praw Obywatelskich

Inicjatywa Wyróżnienia „Białej Wstążki” w Polsce:
W 1991 r. w Kanadzie, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, ponad sto tysięcy mężczyzn i chłopców wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – białą wstążkę – chcąc powiedzieć „ja swoją postawą życiową nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem po świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. W wielu miastach naszego kraju przebiega kampania, w której kobiety i mężczyźni przypinają białe wstążki identyfikując się z krzywdzonymi kobietami. Inicjatywa zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, z którą w 2010 r. wyszli dwaj funkcjonariusze policji, Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak, poddaje postawy i zachowanie mężczyzn swoistej weryfikacji i nagradza tych, którzy aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” traktowany jest jako część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Rosnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem na to, jak ważna i społecznie odpowiedzialna jest organizowana od 2010 r. akcja Centrum Praw Kobiet i Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Więcej informacji na stronach:
Oficjalna strona Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”
Centrum Praw Kobiet

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy