Generałowie

Generałowie

Polscy dowódcy wobec wojny z terrorystami

Być generałem to cel każdego oficera. W wojsku nie ma miejsca, co zdarza się coraz częściej poza światem koszar i sztabów, na strukturę o charakterze poziomym. Hierarchiczna struktura armii i zasada bezwzględnego podporządkowania podwładnych przełożonemu sprawiają, że jeżeli człowiek chce znaczyć więcej niż inni, musi awansować, piąć się nieustannie po drabinie służbowych zależności. Lampasy i wężyki są w tej optyce i celem samym w sobie, i symbolem osiągnięcia stanu dominacji nad pozostałą częścią wojska. Jesteś generałem, mówią między sobą wojskowi, to znaczy, że wiesz już wszystko i zawsze masz rację.
Polscy generałowie roku 2001 odnoszą się jednak do zaprezentowanej powyżej formuły z pewną dozą pobłażliwości.

W nowoczesnej armii, jaką z mozołem od początku lat 90. tworzymy, nawet najwyżsi dowódcy pozbywają się stopniowo właściwego dla starych czasów poczucia wyższości. Odbywa się to także dzięki dokonującej się w minionych latach zmianie pokoleniowej w generalskim korpusie. Nie ma już w nim generałów, którzy nosiliby dłużej lampasy w czasach PRL niż RP, coraz więcej na stanowiskach ludzi relatywnie młodych – jeśli wziąć pod uwagę długą drogę od świeżo upieczonego podporucznika do generalskich wężyków – czyli mających około pięćdziesiątki.
Zmienia się także powoli geografia polskiej generalicji. Jeśli przez długie lata wojskowi narzekali, że zbyt dużo wśród generalskich nominatów jest oficerów, którzy niewiele wiedzą o prawdziwej armii, bo zbyt wiele czasu spędzili w zaciszu warszawskich sztabów, to dziś tzw. liniowcy wracają do łask, oczywiście, po niezbędnym szlifie sztabowym. 15 sierpnia tego roku, kiedy prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczał kolejnym dowódcom akty powołania na stopnie generalskie, obserwatorzy zauważyli, że prawie nie było w tej grupie żołnierzy-urzędników. Trzecią gwiazdkę generała broni otrzymał Zygmunt Sadowski, dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie, generałami dywizji zostali np. Zbigniew Głowienka, dowódca 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy i Mieczysław Stachowiak, dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, a pierwsze gwiazdki dostali m.in. Zbigniew Bielewicz, dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy, Stanisław Nowakowicz, dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, Lech Stefaniak, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Kontradmirałem został Tomasz Mathea, dowódca 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu.
Jaki powinien być polski generał na progu XXI wieku? Znawcy wojska mówią, że musi być to oficer z doświadczeniem w kierowaniu co najmniej dywizją, a także ze stażem w Sztabie Generalnym lub w sztabach dowództw rodzajów broni i najlepiej z praktyką na stanowiskach dowódczych w strukturach NATO lub w misjach pokojowych ONZ, oczywiście, także na wysokich stanowiskach. O znajomości języków obcych nikt już nie mówi, bo to w 2001 r. niemal oczywistość, przy czym chodzi nie tylko o posługiwanie się angielskim, czyli podstawowym językiem Sojuszu Atlantyckiego, ale w przyszłości także średnią chociażby znajomość języka francuskiego lub niemieckiego.
Jeszcze 6-7 lat temu w generalskim szeregu było niewielu oficerów dobrze władających angielskim. Dziś niemal każdy z generałów ma co najmniej tzw. English 2222, a ponad 30 natowską trójkę, czyli mówią i piszą w tym języku bez większych kłopotów. Kilku najwyższych dowódców zna dobrze niemiecki. Oficerskiej elicie już w połowie lat 90. stworzono świetne warunki do nauki angielskiego. Przez łódzkie centrum nauczania języków obcych przeszło ponad 80 obecnych generałów.
Wskazana jest nauka w zachodnich akademiach wojskowych i odbycie kilku kursów dowódczych. Słowem – cały pokaźny wykaz wymagań.

Nic dziwnego, że nawet i dzisiaj, choć nie wszystkie przedstawione powyżej warunki są już traktowane jako podstawa do nominacji, po generalskie szlify sięga tylko co setny absolwent akademii lub szkoły oficerskiej.
Dochodzenie do generalskich lampasów wymaga co najmniej 22-26 lat służby (patrz ramka), zwykle na kilkunastu różnych stanowiskach. Polski oficer przechodzi w tym czasie przez nierzadko dziesięć tzw. zielonych garnizonów. Niektórzy zaliczają ich po kilkanaście. Przyszły generał powinien także jakiś czas wykładać w szkole oficerskiej, wyjechać w misji sił pokojowych itd., czyli otrzeć się trochę o szeroki świat.
I trzeba się cały czas uczyć, zdawać egzaminy, kończyć kolejne szczeble wojskowego wtajemniczenia. Jak stanowi Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żeby zostać generałem, oficer musi: pełnić służbę w pionie dowódczo-sztabowym; ukończyć akademię wojskową i podyplomowe studia operacyjno-strategiczne, a w tzw. pionie specjalistycznym (służba zdrowia, obsługa prawna wojska itd.) studia wyższe i podyplomowe. W praktyce oznacza to, że wyższe stanowiska w wojsku (począwszy od szczebla dowodzenia pułkiem) wymagają skończenia studiów w Akademii Obrony Narodowej (a przed 1989 r. w Akademii Sztabu Generalnego) w podwarszawskim Rembertowie. Kiedyś dochodziła do tego słynna “woroszyłowka”, czyli Akademia Sztabu Generalnego ZSRR, teraz studia w West Point, Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie i kursy na zachodnich uczelniach wojskowych.
I te wysokie progi, i malejąca liczebność armii sprawiają, że także korpus generalski chudnie.

Pod koniec lat 80. armia miała ponad 240 generałów, a liczba stanowisk z lampasami była trzykrotnie wyższa niż dzisiaj. Mieliśmy więcej generałów i admirałów niż kilka armii NATO razem wziętych. Od 1991 r. generałów ubywa, choć w 1993 r. prezydent Wałęsa nadał rekordową liczbę nominacji – 36. Po 18 nominacjach dla nowych generałów z 15 sierpnia w sumie – w służbie czynnej – mamy 130 oficerów z generalskim wężykiem. Ponieważ zgodnie ze standardami NATO powinniśmy mieć jednego generała na 1000 żołnierzy, są jeszcze rezerwy, zapewne do wykorzystania chociażby przy okazji Święta 11 Listopada, drugiej daty w wojskowym kalendarzu, kiedy Prezydent RP wręcza nominacje.
Nowa polityka kadrowa w Wojsku Polskim zakłada tożsamość stopnia etatowego i faktycznego – jesteś na etacie generalskim, otrzymujesz nominację. Nie zmieni się tylko zasada – mianuje prezydent na podstawie wniosku podpisanego przez ministra obrony narodowej.
Galeria polskich generałów i admirałów zawiera się w całym alfabecie. Otwiera ją komendant Wojskowej Akademii Technicznej – generał i profesor Andrzej Ameljańczyk, zamyka zaś Maciej Żytecki, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi. Najwyższy (wzrostem) jest gen. Krzysztof Juniec (202 cm), o najniższym nie wspomnimy. Proporcja liczby liniowych generałów do wywodzących się ze szkolnictwa i stołecznych instytucji jest jak 7:1.
Obok klasycznych dowódców i sztabowców generalskie szlify ma również trzech biskupów (Sławoj Leszek Głódź, Sawa-Hrycuniak oraz Miron Chodakowski), a także szefowie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Wojskowych Służb Informacyjnych oraz komendanci uczelni wojskowych i szefowie WSzW. Od jakiegoś czasu mówi się o generalskiej nominacji dla ewangelickiego biskupa płk. Ryszarda Borskiego.
Coraz liczniejsza grupa polskich generałów ma za sobą studia w uczelniach natowskich. Należą do niej m.in. dowódca Wojsk Lądowych – gen. dyw. Edward Pietrzyk (amerykański Uniwersytet Obrony), komandos – gen. bryg. Jan Kempara (akademia dowódczo-sztabowa w USA), dowódca krakowskiego Korpusu – gen. bryg. Mieczysław Stachowiak (Akademia Bundeswehry w Hamburgu), polski przedstawiciel wojskowy w Kwaterze Głównej NATO – gen. dyw. Henryk Tacik (Waszyngton) oraz jeden z najbardziej przebojowych generałów – Mieczysław Bieniek (brytyjska Akademia Studiów Obronnych).

Zachodni kierunek studiów

jest nadal wzbogacany “woroszyłowką”, która ciągle uchodzi za jedną z najlepszych uczelni w zakresie wojskowej strategii. Standardem staje się też służba w dowództwach i sztabach NATO oraz dyplomatycznych placówkach. Obok generałów Tacika, Bieńka i Kempary poza granicami kraju przebywają gen. Andrzej Tyszkiewicz (w latach 80. dowodził elitarnym 1 Pułkiem Zmechanizowanym, a dzisiaj reprezentuje naszą armię w siedzibie NATO w Mons), były szef wywiadu – gen. Bolesław Izydorczyk (także Mons), łącznościowiec – gen. Witold Cieślewski (AFCENT), gen. bryg. Andrzej Ekiert – asystent szefa sztabu LANDCENT w Heidelbergu, gen. bryg. Roman Iwaszkiewicz (Bruksela). Przy dużej akceptacji i życzliwości dla naszej wojskowej elity w sojuszniczych armiach prawdą jest i to, że żaden polski generał nie objął jeszcze znaczącego dowódczego stanowiska w NATO. Jednak ci, którzy służą w natowskich dowództwach, zbierają wysokie oceny. W politycznych gabinetach mówi się, że kandydatami na wyższe stanowiska w NATO będą gen. Edward Pietrzyk, gen. Stachowiak, gen. Zygmunt Sadowski (obecny dowódca Korpusu Północ-Wschód) oraz wschodzące gwiazdy – gen. bryg. Waldemar Skrzypczak oraz generałowie Kempara i Bieniek. Ci dwaj ostatni mają spore doświadczenie w misjach pokojowych ONZ i NATO.
W wojsku polskim największą popularnością cieszą się tzw. urodzeni dowódcy, o duszach dawnych zagończyków.

Jak twierdzą żołnierze, tacy generałowie umieją w lot zorientować się w sytuacji podczas działań bojowych, szybko i trafnie podejmują decyzje, dbają o podległych sobie ludzi. Największym chyba szacunkiem cieszy się w tej grupie generał Mieczysław Bieniek, rocznik 1951, kiedyś dowódca 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej w Krakowie, dziś szef szkolenia NATO. Komandos, spadochroniarz, specjalista od walki wręcz, ma na swoim koncie już ponad 2000 skoków ze spadochronem, co stawia go wśród najbardziej wysportowanych generałów nie tylko w polskim wojsku. Na dodatek gen. Bieniek to nie tylko znakomity sportowiec, m.in. utalentowany tenisista, ale także znakomity znawca języka angielskiego (jako jedyny z generałów ma uprawnienia tłumacza).
Dobre oceny zbierają także w tej kategorii generałowie: Franciszek Gągor, rocznik 1950, i będący w tym samym wieku Zdzisław Goral, a także Włodzimierz Michalski, rocznik 1947. Osobne miejsce należy się generałowi brygady Edwardowi Szwagrzykowi, rocznik 1949, kiedyś szefowi szkolenia bojowego wojsk polskich, obecnie naszemu attaché na Ukrainie. Szwagrzyk zasłynął jako znakomity dowódca Sudeckiej 10 Dywizji Zmechanizowanej. Niektórzy nawet mówią, że szkoda takiego zagończyka do obecnej papierkowej roboty.
Za swoją służbę generałowie otrzymują w Polsce od 5000 do 8000 zł miesięcznie. To 4-5 razy mniej niż ich natowscy odpowiednicy. Osłodą jest służbowy samochód z limitem pow. 25 tys. km rocznie.
W latach 80. praktycznie wszyscy generałowie jeździli np. polonezami, choć ci najważniejsi mieli prawo do aut z silnikiem o pojemności 2000 cm sześc., co już tworzyło zróżnicowanie. Dziś tylko najmłodsi, najmniej ważni, albo ci z położonych daleko od stolicy garnizonów korzystają z takiego samochodu. Znaczniejsi dowódcy poruszali się jeszcze kilka lat temu w większości zielonymi nexiami, a jeszcze bardziej ważni limuzynami typu daewoo espero. Obecnie dominują ople vectry i astry, a w Dowództwie Wojsk Lądowych (do końca nie wiadomo, dlaczego) fiaty siena. Szef Sztabu Generalnego gen. Czesław Piątas jeździ – tak jak ministrowie – lancią.
Generałom przysługuje też dodatkowa norma mieszkaniowa i… miejsce na salonach. Ale kokosów na tym zajęciu – o ile nie dostanie się posady w NATO – raczej zrobić się nie da.
Współpraca Mariusz Jędrzejko


Najmłodsi polscy generałowie:

gen. bryg. Waldemar Skrzypczak – szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – 45 lat;
gen. bryg. Piotr Makarewicz – w dyspozycji MON – 48 lat;
gen. bryg. Andrzej Pietrzyk – szef zarządu w SG WP – 48 lat;
gen. bryg. Zbigniew Szura – zastępca dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego – 49 lat;
gen. bryg. Zbigniew GŁowienka – dowódca 1 Korpusu Zmechanizowanego – 50 lat.

Na polowaniu i w teatrze

Generałowie dbają, by tworzyć swoistą kastę w armii. Choć własny klub ma jedynie generalicja przeniesiona już do rezerwy, także wojskowi w służbie czynnej “trzymają się razem”. Umacnianiu wzajemnych więzi służą wspólne polowania, spotkania towarzyskie, bale integracyjne. Najważniejsze jest w tym myślistwo. Polują prawie wszyscy generałowie, za największego strzeleckiego mistrza uchodzi gen. Leszek Chyła. Stałym zwyczajem polujących generałów jest “dopraszanie” do swego grona cywilnych ministrów i wiceministrów z MON.
Rośnie liczba bywalców teatralnych i operowych premier. Za koneserów sztuki uchodzą adm. Ryszard Łukasik, gen. Wojciech Kubiak, gen. Andrzej Lewandowski i gen. Ryszard Lackner.
Rodzina to dla generała rodzaj azylu. Żony wyższych oficerów wiedzą, że jeśli ich mężowie spędzają każdego dnia poza domem 12-15 godzin, to nie można ich zarzucać tysiącem rodzinnych spraw. W domu obowiązuje też żelazna zasada – tak jak i w koszarach, dowódcą może być tylko mąż.

Od podporucznika do generała

Studia w Wyższej Szkole Oficerskiej lub akademii (4-5 lat) podporucznik – d-ca plutonu (2 lata) – d-ca kompanii (2 lata) – Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów, kurs specjalistyczny (do roku) – sztab brygady (2 lata) – akademia – d-ca batalionu (2-3 lata) – misja pokojowa (rok) – sztab dywizji lub korpusu (2-3 lata) – służba w sztabie NATO – Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne lub studia zagraniczne (rok) – d-ca dywizji lub samodzielnej brygady (2-3 lata) – generał brygady – służba w wyższych sztabach.

Wschodzące gwiazdy

Która ze wschodzących generalskich gwiazd błyszczy najjaśniej? Wielu oficerów wskazywało jakiś czas temu generała Piotra Makarewicza, rocznik 1953, szefa sztabu Krakowskiego Okręgu Wojskowego, ten jednak dość niespodziewanie odszedł ze służby. Na liście tych, o których usłyszymy jeszcze niejednokrotnie, na pewno muszą się jednak znaleźć generałowie: Mieczysław Bieniek, Henryk Tacik, Zygmunt Dominikowski i Mieczysław Cieniuch. Wiele mówi się także o dowodzącym 1 Korpusem gen. Zbigniewie Głowience czy zastępcy szefa SG, gen. Lechu Konopce. W marynarce wielki szacunek ma admirał Ryszard Łukasik. Wśród lotników elitę tworzą dowódca tych wojsk, gen. Andrzej Dulęba, dowodzący 2 Korpusem, Janusz Konieczny i generałowie Roman Iwaszkiewicz i Ryszard Olszewski.
Ewenementem nie tylko w polskiej armii jest obecny szef Sztabu Generalnego, Czesław Piątas. Generał ma opinię modelowego połączenia wiedzy, kultury dowodzenia i zdolności organizacyjnych. Cieszy się wielkim szacunkiem dowódców NATO i najważniejszych generałów amerykańskich. Choć znalazł się na samym szczycie polskiej hierarchii, wiele osób twierdzi, że to nie koniec jego wojskowej kariery.

 

Wydanie: 42/2001

Kategorie: Kraj

Komentarze

 1. Gawel z
  Gawel z 29 stycznia, 2017, 17:48

  Na pewno do zdolnych generałów nie należy Zytecki ,ani błyszczących wiedzą.Człowiek o wiedzy T34.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 4 czerwca, 2018, 21:56

   Znam go osobiscie- w 1981 roku to chamidło było dowodcą 23.pułku czołgów średnich, gdzie musiałem w stanie wojennym odbywać służbę po studiach—na dodatek jedyny humanista, filolog romanski przydzielony do pułku technicznych przez sztabowy burdel.pamietam tego wynioslego trepa o poziomie T34 i T54

   Odpowiedz na ten komentarz
 2. mamona
  mamona 18 lutego, 2017, 16:09

  Znam Pana Żyteckiego .Był skłonny do popisywania się swoją władzą w stosunku do ludzi .Używał formy Wy ja Was wypieprze itp. .Występował u niego przerost formy nad treścią .Często używał słów zasmarkany plutonowy

  Odpowiedz na ten komentarz
 3. rozynkolt
  rozynkolt 15 marca, 2017, 10:28

  Bardzo słabiutki generał zytecki .polecenia wymuszał brutalnie. W obecnym czasie by odpowiadał za mobing.

  Odpowiedz na ten komentarz
 4. cuker majer
  cuker majer 30 marca, 2017, 12:36

  żytecki brak kultury dowodzenia nadrabiał brutalnością, żeby nie powiedzieć gorzej ,pomiatał ludzmi .

  Odpowiedz na ten komentarz
 5. dawid
  dawid 13 czerwca, 2017, 12:22

  Slabiutki general.w tekstach robil mase blefow.

  Odpowiedz na ten komentarz
 6. komendek
  komendek 24 czerwca, 2017, 13:54

  Pan żytecki inteligencją i kulturą nie grzeszył .Organizował przeglądy kadrowe dzień przed urlopem oficera i to dobrego ,zeby mu dokuczyć.namawiał do wypisywania złych opinii ludziom mądrzejszym. .Powinien odpowiadać za mobing i to w dużych rozmiarach. Wysyłał masę pism do różnych instytucji bez składu i ładu np.żeby mu wojewoda zwrócił za wystrzeloną amunicje. Krążył taki kawał parafrazując powieść Bondarczuka ,,bataliony proszą o ogien,”,,komendy proszą o .pisma Żyteckiego zytecki chwali się swoim udziałem w zaborze Czechosłowacji ale przy jego wiedzy operacyjnej to czołgi jeździły w różnych kierunkach .Chluby w tym udziale ojczyźnie nie przyniósł nie mówiąc o masie błędów których robił w swoich w swoich pismach.Kazał sobie robić streszczenia prywatnych książek w wojskowej bibliotece.

  Odpowiedz na ten komentarz
 7. Mamona
  Mamona 8 października, 2017, 10:59

  wielkie zadęcie pana żyteckiego nie pokrywało się z umiejętnościami wojskowymi sposobem wyrażania się do podwładnych poniżaniem ludzi brakiem kultury w dowodzeniu.

  Odpowiedz na ten komentarz
 8. mamona
  mamona 11 października, 2017, 19:15

  człowiek ten był mało zdolny. Cały czas mówił do podwładnych Wyście mimo,że obowiązywała forma regulaminowa Pan.Pan zytecki parafrazując słowa J.Piłsudskiego nadawał się tylko do zwolnienia z wojska co uczyniono szkoda,że pózno .Chwalił się swoim udziałem w agresji na Czechosłowacije .używał słów bo Was wypieprze a tymczasem podobno jego spławili z Warszawy.

  Odpowiedz na ten komentarz
 9. kuzyn
  kuzyn 13 października, 2017, 14:31

  jakoś kojarzą mi się dwie postacie Zytecki i von Nogaj z ck dezerterzy.Podobna nienawiść w stosunku do ludzi i pogarda dla drugiego człowieka.Pamiętam,że organizował przegląd kadrowy po pożegnaniu oficera do rezerwy gdzie wszyscy spożywali alkohol a szczególnie nasz bohater a do nagonki na uczciwego i zdolnego oficera używał osobnika ,który był karany za jazdę samochodem po alkoholu.Ocena Zapasiewicza do von Nogaja pasuje do Zyteckiego jak ulał.

  Odpowiedz na ten komentarz
 10. zdobywca
  zdobywca 14 października, 2017, 17:53

  Pamiętam jak na Radogoszczu używając waszego języka pogardy głosiliście pogląd ,że wszystkie wałęsające się psy trzeba wyłapać i przemielić na mączkę. Jak widać oprócz nienawiści do ludzi cechowała Was tak,że nienawiść do zwierząt Wybitny zdobywco i agresorze na Czechosłowacie. tylko przypadkiem przy Waszej wiedzy historycznej to mogliście pomylić z Zaolziem

  Odpowiedz na ten komentarz
 11. dawid
  dawid 14 października, 2017, 23:21

  Pamietam jaka satysfakcje sprawialo wam mowienie do ludzi ja was wypieprze kto was wezmie i ten usmieszek radosci ze mogliscie komus dokuczyc.otorz was nikt juz nie wezmie z waszymi przymiotami intelektualnymi. Znane sa wasze sprawy panie zytecki odnodzenia do oficerow dyzurnych itp.zlo ktore czyniliscie ludziom do was wroci napewno.nietrzeba byc absolwentrm uczelni moskiewskiej zeby to wiedziec strzeszcie sie ludzi jak pisze jerzy lec ktorzy rozwijajs sktzydla a ich nie maja to do was.mimo to zyczymy wam zdrowia na emeryturze.jako wiatyk na emeryture niechbelllll benda dla was slowa napoleonsll kto chce rzarzilllc ludzmi nie powinien gnac ich przed soba ale dpll sprawic by podarzali zanim.oby was sumienoell nie gryzlo.

  Odpowiedz na ten komentarz
 12. dawid
  dawid 21 października, 2017, 07:31

  Z internetu dowiadujemy sie ze pan
  Zytecki zaczal czytac ksiazki iprzeczytal dwie w tym jedna
  Balcerowicza musi pprzeczytac kazdy
  Polak .mysle zr polacy doskonale wiedza jakie ksiwxko czytac i nie trzeba im
  Wasxej wyscie podpowiedxi. Bo dotychczas to streszvzenia wykonywaly wam biblotekarki w wojesku zs darmo cobylo nieprawnie.tojest kroków. Doprzprzodu w wasxej ed7kwcj.tylko musicitleczytac wolno ize ztoxumieniem przy .waszych zdolnosciach pokilka razy.lans medialny wam kompletnie nie wychodzi .uzywajac waszego jezyka ikto .was wezmie napewno nie do cyw8lallll cywila bo bylhlllllllll bylby wyscie ohfiacllll obciach i wstyd bez skrzydel mirlllll nie warto ich rozwijac.pamietacie jak zostawiliscir przemowienie jaki byl ohcisch

  Odpowiedz na ten komentarz
  • znajomy
   znajomy 23 października, 2017, 17:33

   Wam panie Zytecki ze względu na Wasze walory i i imponderabilia trzeba by zweryfikowac ten stopień i nadać taki na jaki zasługujecie.za Wasza pogardę do ludzi i poniżanie.A może kto Wam dał ten stopień to jest bardzo ciekawe.i za co na pewno nie za walory i zalety wojskowe.J kto Was teraz weżmie.Z takim iść na wojne tokatastrofa

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 15 sierpnia, 2018, 12:38

    Wartość stopnia wojskowego TEGO KOMUSZEGO BYDLAKA I PUSTAKA jest taka sama , jak wartość nagród i apanaży przyznanych przez tuSSka dla pseudobohaterki i intelektualno-ludzkiego bagna jakim jest HENIA KRZYWONOS. Tak więc Zytecki życzymy tobie byś udławił się tym , na co nigdy nie zasłużyłeś.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • swój
   swój 23 października, 2017, 17:50

   Znam człowieka udawał wybitnego stratega a nic nie potrafił powiedzieć bez kartki.Na końcu wystąpienia musiał mieć napisane a teraz wszyscy idziemy na stołówkę.Robił wojsku taką promocje ,że strach.Jedyne co mu wychodziło to mówienie Wyście i ja Was wypiepsze.i robienie nagonek na ludzi.Na strzelnicy siedział w aucie a kadra stała i mokła.

   Odpowiedz na ten komentarz
 13. stary
  stary 24 października, 2017, 15:56

  Wielu ludzi zastanawiało się kto Wam dał ten stopień.przecież Wy z waszymi walorami moglibyście zrobić ciężką krzywdę człowiekowi.Wyprodukował was system.Podobno kończyliscie szkołę w ZSSR stąd słabiutka u WAs znajomość J.polskiego.Pisaliście druchno,horagiew.itp.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • obserwator
   obserwator 26 października, 2017, 11:43

   podobno używając panie Zytecki Waszego języka wypieprzyli Wasze ciuchy z kościoła w Cz.Wy człowiek który tak pluł na kościół katolicki umieszcza swoje używając Waszego języka łachy w kościele tylko po co.,żeby chyba straszyły ludzi.Na szczęscie usunięto je na skutek interwencji wiernych w kurii.J teraz popatrzcie służąc Wyście wypieprzali ludzi i teraz sytuacja się odwraca Was Wypieprzają .używiając Waszego języka takiego tam.Sprawiedliwość wraca.Zło ,które czyniliście ludziom do Was wraca.Pan Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy .

   Odpowiedz na ten komentarz
 14. oceniacz
  oceniacz 26 października, 2017, 11:56

  J używając Waszego języka pogardy i wykluczania kto Was wezmie no chyba nie ten najwyższy.Nikt Was nie wezmie .Wyście do wykańczania ludzi używali osobników o wątpliwych walorach moralnych,którzy pózniej wylecieli z wojska.Teraz muśicie się wstydzić.Cytując Was możne by powiedzieć teraz przeszliście dużo i cieszyć jak Wy to robiliście Gdyby był ten rozum teraz to te Wasze świństewka nie przeszły by Wam na sucho.SZkoda .

  Odpowiedz na ten komentarz
  • glanc
   glanc 27 października, 2017, 19:02

   Pan Zytecki swój system dowodzenia doprowadzał do absurdu.Chcąc dokuczyć oficerowi pułkownikowi mówił “”A może Wy jesteście mał zdolni.Kompletny tragizmi pogarda dla ludzi iprostactwo .

   Odpowiedz na ten komentarz
 15. znamie
  znamie 27 października, 2017, 19:31

  No na dowód jego genialnego działania niech służy fakt ,ze chciał ,żeby wojewoda zapłacił mu za amunicje wystrzeloną na obchodach Swięta Niepodległości..Wszędzie wożił,ze sobą żone,przy ,której popisywał się swoją władzą imarnym pewno intelektem Wszystkie fakty zawarte w tych komentarzach są prawdziwe i są wyciągnięte.,żeby przestrzec przed takimi osobnikami na przyszłośc,żeby ich rozpoznać i nie wyznaczać bez selekcji.

  Odpowiedz na ten komentarz
 16. donek
  donek 27 października, 2017, 22:33

  Pozostaje tajemnica ze czlowiek o tak niskich imponnderabiliach i kulturze zaszedl tak wysoko .podobno byly inne wzgledy ale lepiej o tym nie pisac.jak sie podniecil to mowil.ze sie sadow nie boi.to byl system.trzeba bylo to wczesniej zglaszac do stosownych wladz.

  Odpowiedz na ten komentarz
 17. dowódca
  dowódca 28 października, 2017, 14:15

  dzisiaj rozmawiałem z jednym dowódca jednistki w rejonie Łodzj,który twierdzi ,że Zytecki w stopniu gen brygady przysłał mu pismo gdzie, pisało Łóć .Nic dodać nic ująć,.żnam tego literata.gorsze głupoty pisał Tylko dlaczego za jego intelekt mają płacić podatnicy.Wybitny zdolniacha.On nic nie umiał. Jadynie co potrafił ludzi upokarzać i dokuczać

  Odpowiedz na ten komentarz
 18. warka
  warka 15 listopada, 2017, 13:34

  Lubował ię w mówieniu ja Wa s wypieprze a tymczasem jego wywalili z Warszawy.Nie spotkałem człowieka ,który mówił by o Zyteckim dobrze.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 5 czerwca, 2018, 18:45

   Ten prostak to największy cham i dyletant, jakiego miałem NIEPRZYJEMNOSC poznac, kiedy był chyba podpułkownikem w Słubicach.Cały pułk drżał kiedy to bydle szło, nie raz po kielichu-kadra i żołnierze życzyli mu najgorszego—ta proradziecka gnida gnoiła wszystkich na każdym kroku i do antypolskie bydle było windowane przez podobnych mu prezydentów { bolek wałęsa-małe litery celowe, a.kwasniewski}.Tępak i plugawy cham generałem na najwyższych stanowiskach??????? F izjonomia jego gęby zdradzała jakieś gestapowskie geny—wystarczy się wpatrzeć w tę aryjską mordę– …………..

   Odpowiedz na ten komentarz
 19. warka
  warka 15 listopada, 2017, 13:39

  Człowiek o słabiutkiej wiedzy wojskowej.obecnie odpowiadał by za mobing .Bardzo atakował kościół katolicki..Bardzo niesympatyczny.

  Odpowiedz na ten komentarz
 20. warka
  warka 16 listopada, 2017, 17:34

  Pamiętam jak Zytecki w stopniu generała w kościołach pożyczał pieniądze od oficerów bo nie miał na tace.Tak było na pogrzebie kolegi w P lub W Łodzi.J gdzie tu honor tego człowieka.W drugiej RP rzecz nie do pomyślenia.Jaki generał taki honor.Wstyd

  Odpowiedz na ten komentarz
 21. eklektyk
  eklektyk 17 listopada, 2017, 16:02

  Zytecki doczego mial talent to do pomiatania ludzmi doprowadzania ich do depresji i mysli samobojczych przegapiono pewne sprawy bo obecnie by pewno siedzial np za namawianie do wypisywania zlych opinii mobing w duzych rozmiarach.wozil ze soba kobiete ktora jadla i pila zadarmo w kasynach wojskowych.kazal sobie robic portrety w klubie garnizonowym silami pracownikow klubu.wyjatkowe beztalencie wojskowe.wywalony z warszawy usilowal zaistniec w lodzi bez powodzenia.on by nawet z nienawisci mogl zabic czlowieka.wyjalkowy sadysta i lobuz.przynosil wojsku wstyd.zle mowil o polsce.podobno zmienial nazwisko.narobil mase krzywd

  Odpowiedz na ten komentarz
 22. czlowiek ktory go znal
  czlowiek ktory go znal 18 listopada, 2017, 20:04

  Podobno zytecki pracowal w akademii obrony narodowej. Jakby generalowie .kutrzeba i kuropieska wiedzieli o jego wiedzy wojskowej i kulturze w traktowaniu ludzi to przewrocili by sie w grobie.

  Odpowiedz na ten komentarz
 23. warka
  warka 19 listopada, 2017, 09:10

  zeby była jasnośc w t emacie powyższe komentarze dotycza generała rezerwy Macieja Zyteckiego byłego szefa Wszw w Łodzi.To co już nadmieniałem do wypisywania złych opinii dobrym ileprzym od niego oficerą używał Waldemara komendy ,który najpierw w Piotrkowie przyjął pracownice do pracy a pózniej podobno ją molestował o czym powiadomiła żandarmerię wojskową..Były do niego zarzuty o wykorzystywanie kilometrowych funduszy w sposób korzystny dla siebie zarzuty te miiał do niego generał bortnowski Nieie miał wyjscia Komenda i i musią odejzsć z wojska Drugim takim cynglem Zyteckiego to był niejaki Kramarczyk w owym czasie złapany przez żandarmerie za jazdę po pijanemu.Takie metody wychowawcze stosował żytecki.W czasie opłatka krzyczał na plebanii Wy się wezcie do pracy bo Was załatwie.Powinien siedzie ćSzkoda ,że zorientowano się za pózno ojego wyniszczającej ludzi działalnościTeraz lansuje się w internecie o zgrozo..

  Odpowiedz na ten komentarz
 24. czlowiek
  czlowiek 23 listopada, 2017, 08:28

  Zytecki swoim dzialaniem wytwazal u ludzi zanizone poczucie wartosci zawodowej.obecnie by odpowiadal karnie.mial slaba wiedze wojskowo.takich wyprodukowal system bmw.trzeba bylo wczesniej el zglaszac

  Odpowiedz na ten komentarz
  • warka
   warka 3 stycznia, 2018, 13:12

   Zytecki Maciej to bardzo słabiutki generał.Jego analizy polityczne w internecie świadczą,że na polityce zna się podobnie na jak na wojsku czyli równo.Rozbuchane do niebotycznych rozmiarów EGO a w środku …..Jego lans w górach to 50 lat za pózno..Gdyby był w harcerstwie na pewno by znał czarny staw.Ta zielona opończa jeszcze potęguje groze.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Kominek
    Kominek 5 stycznia, 2018, 11:40

    Żadne wizyty w teatrze nie wyrobią w Was nawyku Panie Zytecki Macieju genarale Nawyków kulturalnego zachowania się bo to wynosi się z domu i wychowania.Tej cechy nie posiadaliście w służbie.Proponuję więcej skromności.Widać ,że lansem w internecie chcecie się sami dowartościować.Szkoda zachodu.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • stary zznajomy
     stary zznajomy 6 stycznia, 2018, 11:14

     //////// //Oglądanie Czarnego stawu 50 lat za pózno Panie Zytecki prase w łodzi i opinie mieliście słabiutką.Usiłowaliście brylować na salonach bez powodzenie.W urzedach poruszaliście jak przysłowiwy koń w skladzie

     Odpowiedz na ten komentarz
     • stary zznajomy
      stary zznajomy 7 stycznia, 2018, 11:42

      Sylwetka Pana gen Żyteckiego byłego pracownika Warszawskiego Okręsu Wojskowego nie pasuje do walorów generałów opisanych w przeglądzie zwłaszca jeśli chodzi wiedzę wojskową i kulturę dowodzena.

 25. obserwator
  obserwator 14 stycznia, 2018, 08:55

  Oj Panie gen rez Macieju Żytecki Czytam te Wasze wyście komentarze w internecie.Wyśmiewacie się z janowskiego i innych używacie pojęcia naćpany ale ludzie was znają,Koniecznie polecam Wam uniwersytet III wieku. Wiedzę trochę podniesiecie zawsze ale szacunku do ludzi to nie.Ale to dobrze ,że cytujecie Leca zmarł w 1966r .Teraz powiecie ,ze was tez prześladowano.Wicie Rozumicie

  Odpowiedz na ten komentarz
 26. kuczameryzacja
  kuczameryzacja 10 lutego, 2018, 20:15

  Czlowiek ten narobił dużo krzywdy ludziom z powodu braku elementarnej wiedzy pedagogicznej i wojskowej.W sztabie w Łodzi mówiło się,ze jak ktoś był od niego lepszy to się na niego szykuje Teraz pisze komentarze i chce naprawiać Polskę .Nic dodać nic ująć..Cytując Wokulskiego charyzmy Ci u niego tyle co trucizny w pudełku zapałek. Jedyne co mu wychodziło to mówienie wyście do kadry gdy dawno już nie obowiązywała ta forma w wojsku .Takiego puścić na poważny urząd to katastrofa Ale w temacie mówienia Wyście miał sukcesy widocznie to zapamiętał z nauki w ZSSR.Wogóle ten gośc nie pasuje go treści zawartych o generałach opisanych w artykule.

  Odpowiedz na ten komentarz
 27. sympatyczny
  sympatyczny 13 lutego, 2018, 15:03

  Stopień porucznika dla Pana rezerwisty Żyteckiego Macieja to za dużo.Pamiętam jak go uczyliśmy z czym się je Dzień Wojska Polskiego..Nie miał pojęcia co to Jest dzień Otwartych Koszar.Człek bardzo niesympatyczny.Pomiatanie ludzmi mu pasowało.Pisał Druhno przez ch .Gdy na kogoś miał złość to wybauszał na niego swoje przekrwione ślipia.Kto mu dał ten stopień.Obecnie chwali się ze brał udział w agresji na Czechosłowacje .Tam dobrej promocji wojsku polskiemu nie zrobił.Urzędy administracyjne w łodzi miały z niego niezły ubaw.Kompletna niewiedza wojskowa.Ale mobingować i dokuczać ludziom potrafił.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • anakonda
   anakonda 13 maja, 2018, 16:15

   Zytecki nic nie umiał wojskowo ale do świństewek aż musie ręce paliły .Chcąc upokorzyć dobrego oficera z którym miał na pieńku to nagrodę dawał jego podwładnemu ,który miał słabe wyniki pracy.Nienawiść była jego elementem pracy.A może jak on mówił do oficerów ,,ja Was wypieprze to miało to podtekst inny który trzeba zbadać.Pamiętam jak pisałem mu życzenia do gen Wileckiego a on dopisywał na życzeniach Tadziu jestem pełen osiągnięć dla Twojej reformy sztabu.A jak Wilecki kandydował na Prezydenta to mówił ,,No kurwa on się nie nadaje”On by chciał być wielki tylko zabrakło mu wiedzy i inteligencji.Trzeba by się przyjrzeć kto nadawał mu te stopnie na które w ocenie wielu kadry nie zasługiwał.wyjątkowe beztalencie wojskowe..woził za sobą kobietę na uroczystości ,która jadła i piła za darmo.wszystkie podane fakty są prawdziwe.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 5 czerwca, 2018, 19:13

    W stanie wojennym nie odpowiadal za smierc chlopaka w pancernym wozie zabezpieczenia technicznego, ktory utonął w bagnach odry w Słubicach, kiedy był alarmowy wyjazd pułku 13 grudnia 1981 roku. Bylem sam w tej kolumnie hańby w czołgu, żytecki był dowodcą pułku czołgów srednich Słubice–chłopak utonął tuż za jednostką i do dzis nikt nie odpowiedział za to , ze prowadził ciężki pancerny wóz techniczny=rodzaj dzwigu czołgowego, sam w pojedynkę bez załogi, bez dowódcy- byłem tam a chłopak wypłynął dopiero w marcu 1982 roku-pamiętam apel pożegnalny w pułku nad jego trumną. musiał próbowac sie ratowac , bo pod wodą był poza włazem jego czołgu technicznego. Zytecki ma tę smierc na sumieniu, ale to bydle nie ma sumienia.

    Odpowiedz na ten komentarz
 28. desingn8mm
  desingn8mm 23 maja, 2018, 17:23

  Zytecki general maciej to byla intelekualna nedza.dyzma przy nim to geniusz .

  Odpowiedz na ten komentarz
 29. baltyk
  baltyk 23 maja, 2018, 17:28

  Swierczewski przy zyteckim to geniusz.on nic nie umial.najgorzej jak nieuk chcial uczyc ludzi madrych.

  Odpowiedz na ten komentarz
 30. miedza
  miedza 23 maja, 2018, 21:16

  W notmalnej armii ten .zytecki powinien byc prxebadany psychiatrycznie.wstyd dla wojska.czlek obrzydliwie niesympatyczny.w tpwarzystwie rabal baki.tragizm.

  Odpowiedz na ten komentarz
 31. mufa
  mufa 24 maja, 2018, 14:05

  Zytecki to byl kompletny. Ignorant wojskowy.czlek obrzydliwy.cos okropnego.totalny prostak.tylko prl mogl takich wyprodukowac.totalny nieuk.powinno mu sie zabrac stopien za nieuctwo.

  Odpowiedz na ten komentarz
 32. jelonek on
  jelonek on 24 maja, 2018, 15:19

  Czlek tak prymitywny jak zytecki nie powinien byc wogole w wojsku.to byl czlek do leczenia psychiatrycznego.zero kultury i taktu.dziecko prl.rozbuchane ego jak wol pbjedzony konczyna.to jest temat do badan kto mu dal ten stopien iza co za nieuctwo.

  Odpowiedz na ten komentarz
 33. jsympnodrs
  jsympnodrs 25 maja, 2018, 14:44

  Czytalem te wpisy zytecki przez pomylke general.lnnych atakowal za wuglad i teraz ma parcie na szklo..ale niech spoirzy na siebie.w intrtnecir wyglada jak zmokla kura twsrz pomarsxczons pelna nienawisci do ludzi marne impondersbilia. Chce koniecznie zaistniec.bozia poskapils mu urody.mysli ze jest w prl i nalezy mu sie wozenie ze soba kobiety ktora jadla i pila w kasynach za darmo.czytanie jako wybitnemu. Intelektualiscie sprawialo mu klopot to kazal sobie robic streszczenia ksiazek.takiego dac napowazny. Urzad to tragedia.czlek niepoczytalny.na te stwirrdzenia sa pisemne dowody..on chce nprawiac polske chyba w tiurmie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • jsympnodrsziemniaki
   jsympnodrsziemniaki 26 maja, 2018, 13:01

   Z wszysklich szefow ktorzb byli w lodzi .
   Zytecki mial najdorsza prase do wykanczanie ldz niejakiego
   Komende ks walidi clizda klorypozniej jako szuja wystawiel negatewne opini ludziom nat rzyczenie rzylecliego
   Komenda w
   Piotrkowie w.w.wkw skonczony moralnie w wojsku sprawy gospodarcz e imolestowanir
   Drugi to kramarszyk za jazde popilanem
   Zytesckinoe wyciagnsal od niego konsekwancjj1 takie otoczenie mial
   Zyteck
   O

   Becni jest rozpayrywanu zgloszrnie do proluraturynz
   Namacieja
   Zyteckige zaprzesladowsni ludz odecnie inne wielmick zaeykano anie taka liczote ilichotejakwy zescie wysciej
   Lak pojeshaliscie do utzedueojwee
   Wojwewodzkiego wlodz to byly telefony zeby was nie przysylac ob pani
   Losek zenie
   Chca znim dadovac aezytecki nadajtsoe bopracy w obrenie koszar
   .

   ………..

   ..
   .
   .

   Odpowiedz na ten komentarz
 34. cymer
  cymer 11 czerwca, 2018, 14:10

  Gdyby człowiek miał ten rozum to w roku 2002 i 2003 nie umknelibyście Żytecki od odpowiedzialności.Ale tak to odeszliście do rezerwy bez pomsty i kary.Ale jak mawiał stary Marszałek być trzeba spokojnym zło które czyniliście do was wróci.Wyście.

  Odpowiedz na ten komentarz
 35. cymer
  cymer 11 czerwca, 2018, 14:13

  No faktycznie ta Wasza twarz to jak sadysty i zbója

  Odpowiedz na ten komentarz
 36. chorowic
  chorowic 17 czerwca, 2018, 18:40

  Oj Szanowny Panie żytecki nie rób drugiemu co Tobie nie miłe.Ale jak mówią ludzie Wam się To należy.Teraz cytując Was przeszliście trochę Z kim się nie rozmawia co Was znali to mówią ,że to wszystko prawda.Zwłaszcza kadry z Waszej byłej jednostki.Prawda zawsze wychodzi na jaw.Teraz pozostaje Wam modlitwa posypanie głowy popiołem umartwienie i przemyślenia.Sami wiecie jak odeszliście z Łodzi.Pamiętam jak staliście niezaproszony przy ,,Pomniku Chwały Zołnierzy Armii ŁÓDZ.

  Odpowiedz na ten komentarz
 37. jeger
  jeger 17 czerwca, 2018, 19:07

  Cytujące Wasze stwierdzenia z jakimi odnosiliście się do kadry jak chcieliście wyrzucać ,,I Kto Was teraz Weżnie .Nikt Was nie weżnie bo z Waszą wiedzą w cywilu to byłaby już kompletna .kompromitacja dla wojska ale i dla otoczenia .Wyście.Mówienie Wyście to za mało.Jeszcze raz ,kto Wam dał ten stopień.

  Odpowiedz na ten komentarz
 38. logemn
  logemn 22 czerwca, 2018, 11:42

  Żytecki to był pod względem kultury i inteligencji i wiedzy najgłupszy generał pożal się Boże w wojsku Polskim.Myślę,że był on nasłany przez sowietów ,żeby niszczył dobrych oficerów w Wojsku Polskim.Obrzydliwy człowiek w kontaktach z ludzmi .Wszędzie pierdział.Oślizłe ręce i nienawistny wzrok.zbójeckie ślipia.Kto go wypromował.Pluł na Polskę i na kościół katolicki.Straszny nieuk.Mają rację oficerowie ze Słubic.W łodzi zachowywał się jeszcze gorzej.Powinien nim zainteresować sięIPN.

  Odpowiedz na ten komentarz
 39. zelwerowicz
  zelwerowicz 27 czerwca, 2018, 11:28

  Zytecki to była tragedia.Totalny nieuk.Do gnojenia kadry używał Waldi Slizgacza,który pózniej marnie skończył podobno oskarżany o molestowanie.Podobno był celowo nasłany,żeby rozwalać Wojsko Polskie od środka.Musiał w rodzinie być prześladowany bo normalny człowiek się tak nie zachowuje.Okropne indywiduum.Powinien mu być zabrany stopień wojskowy.Kompletny brak kultury.Odsyłam do opinii ze Słubic.

  Odpowiedz na ten komentarz
 40. zelwerowicz
  zelwerowicz 27 czerwca, 2018, 11:35

  Rzeczywiście ten Żytecki miał twarz diabła i zbója oraz kapo obozowego.Powinien być skazany za gnojenie ludzi.Porucznik Lukasz przy nim to intelektualista.Wstyd dla wojska Polskiego.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • prześmidrąg
   prześmidrąg 29 czerwca, 2018, 21:34

   oj wstyd panie Żytecki wstyd.A gdzie u Was honor.Wiem,że możecie nie wiedzieć co to jest polecam Boziewicza .Dorobić się tytułu najgłupszego oficera w WP to jest osiągniecie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 41. prześmidrąg
  prześmidrąg 1 lipca, 2018, 16:57

  No i widzicie maści Zytecki jak prawda o Was wyszła na jaw. Zwłaszcza po opinni ze Słubic.Kto Was teraz wezmie.

  Odpowiedz na ten komentarz
 42. plongman
  plongman 1 lipca, 2018, 17:18

  Wiem teraz wezmie Was Waldi Slizgacz i będziecie razem kombinować jak komuś zaszkodzić.

  Odpowiedz na ten komentarz
 43. plongman
  plongman 1 lipca, 2018, 18:06

  I teraz z Waldkiem K ślizgacz będziecie kombinować jak komu wypisać złą lub fałszywą opinię zwłaszcza mądrzejszym od siebie.Panie Zytecki Waldek K będzie waszym wirtualnym piórem.Od widzicie sami do czego doszliście.Tylko nie kończcie tak jak Waldi.mości Zytecki

  Odpowiedz na ten komentarz
 44. zelwer
  zelwer 3 lipca, 2018, 12:11

  Przychylam się do opinii ze Słubic. Zytecki była to niesłychana miernota,która ,gnoiła ludzi,nieuk ,pyszałek, człek bez kultury,pomiatał ludżmi pluł na Polskę i kościół Człek o twarzy kapo obozowego Powinni zabrać mu emeryturę za prześladowanie Polskich oficerów.Tylko system PRL utrzymywał takich tumanów.Dosłownie w sztabie w Łodzi nic nie robił tylko gnoił ludzi.Ciągnął prywatę Na lotnisku opowiadał,że popiera SLD.Jakby prześwietlono jego akta toby wyszły ciekawe sprawy..

  Odpowiedz na ten komentarz
 45. zelwer
  zelwer 3 lipca, 2018, 12:37

  A jak mówił do kadry ja Was wypieprze to może miało to charakter dewiacji seksualnej i mógł zrobić komuś krzywdę .Takie sprawy wykrywa się po latach.Powinno to zbadać archiwum X.Takiemu Państwo Polskie nieukowi i prześladowcy płaci wysoką emeryturę a uczciwi i kompetentni oficerowie ledwo wiążą koniec z końcem.

  Odpowiedz na ten komentarz
 46. londek
  londek 3 lipca, 2018, 18:58

  Zytecki jenerał pożal się Boże w stosunku do kadry w Łodzi zachowywał się jak przysłowiowa ,,Małpa z brzytwą”Chodził po sztabie na tych swoich krzywych kulasach i ryczał na kadrę jak osioł.Pamiętam jak w Święto Wojska zostawił w kościele przemówienie,które trzymał pod dupą,a które znalazła policja i mu oddała..Ta kobieta która z nim była karmiona za darmo w kasynach latała i biadoliła co będzie bo mąż nic bez kartki nie powie.A przemówienie jak trzymał pod dupą to pewno zapierdział i zabżdził.in śmierdziało.

  Odpowiedz na ten komentarz
 47. lhobermanek
  lhobermanek 23 lipca, 2018, 15:05

  Jak się czyta te opinie ze Słubic o pożal się Boże Generale Zyteckim gdzie doprowadził do śmierci chłopaka to godzi się przypomnieć słowa jakie wypowiedział kapitan Zapasiewicz do por Von Nogaja w filmie CK dezerterzy,,Jesteś marną nędzną gnidą omyłkowo tylko nazywanym człowiekiem”.Tyle.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 15 sierpnia, 2018, 13:49

   BYLEM PRZY TYM W STANIE WOJENNYM, byłem i widziałem tego potwora, który nic sobie nie robił z tej potwornej tragedii i z tego że jadąc całym pułkiem pod Poznań 13 grudnia 1981 roku, już w szyku marszowym dowiedzielismy się, że zginął 18-latek, niedoświadczony i osamotniony w ten mrożny dzien—–a potem nawet przy pozegnaniu jego szczątkow w marcu 1982 roku żytecki z pogarda patrzył na całą pożegnalną uroczystosc. Do dziś pamiętam tę jego faszystowską gębę, ktora ciągle przywodzi mi w pamięci nachlanego niemieckiego generała z filmu “Gdzie jest generał”.Ja jako podchorązy tej jednostki słubickiej mam wiele wspomnien z samej jednostki, ale tez z dwumiesięcznego poligonu maj-czerwiec 1981 w Drawsku Pomorskim——o tym cyrku jest co opowiadać.

   Odpowiedz na ten komentarz
 48. balustrada
  balustrada 24 lipca, 2018, 12:56

  Pomyśleć ten Zytecki taka miernota i nieuk generał za jakie osiągnięcia on i Czechosłowacja a ile to stworzenie nadokuczało kadrze ludziom .W normalnej armii powinien siedzieć.Straszył ludzi wyglądem.Twarz zbója.Brak stosownych przepisów spowodował,że odszedł bez pomsty i kary za świństwa które robił.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 15 sierpnia, 2018, 15:09

   UWIERZCIE MI TO JEST GEBA PSYCHOPATY DEWIANTA< ON TAKI BYŁ==po prostu to był typ debila psychopaty niszczacego ludzi bez wzgledu na cel, przyczyne, powod, bez wzgledu na sytuacje. ON miał wkodowane zło w genach—-nigdy nie powinien być dopuszczony do wojska, a poniewaz jego celem był tylko szantaz i anipulacje, więc tak zbudował sobie sieć uzaleznień i zobowiązań, że każdy stopień dostawał w ciemno, by nie wkopal innych bandytow i skorumpowanych [nie zołnierzy] TREPOW.Psychika tego dewianta wsazywała zawsze ze jest to BARDZO NIEBEZPIECZNY SADYSTA PSYCHOPATA, o ktorym kazdy mówił, ze jest to NIEKONTROLOWALNA KREATURA ZAGRAZAJACA NAWET ZYCIU ZOLNIERZY.. A JESZCZE I JEGO POMAGIERZY OPETANI NIENAWISCIA I ZDOLNI ZROBIC WSZYSTKO DLA ZYTEKIEGO ZA BYLE JAKA KORZYSC—-ich typy charakterologiczne to NIEUCZLOWIECZONE SCIERWA.

   Odpowiedz na ten komentarz
 49. balustrada
  balustrada 27 lipca, 2018, 10:25

  No jeśli Żytecki przyczynił się do śmierci chłopaka jak piszą w opinii ze Słubic to powinno być przeprowadzone śledztwo prokuratorskie.On sam twierdził,że sądów się nie boi bo wydał polecenie

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 15 sierpnia, 2018, 15:27

   Sądy?????przeciez wojsko kryło wtedy kazdą sprawę, bo dbano o ‘HONOR’ [??????]sosjalistycznej armii—mówię o okresie do 1989 roku, a potem podobnie był okres wojskowego syfu i burdelu, byle OGROMNA KASA SZŁA NA KONTA a Zytecki był tak skąpy, że kazdy inny mu podległy służył codziennie drobnymi i wiekszymi datkami , on nigdy nie miał drobnych, więc kto mu smiał odmówić, potem nigdy nie oddawał, udawał ze zapomniał, a swoją[cholera wie kogo ] raz zone czy nawet kochanicę woził codziennie słuzbowym samochodem do kantyny, kasyna czy na rauty i w ten sposób pasozytował całe długie lata okradając panstwo bez jakiegokolwiek zażenowania—–ON BYL PEWNY ZE JEMU—BOGU WOJNY—-WSZYSTKO SIE NALEZY.

   Odpowiedz na ten komentarz
 50. gruberman
  gruberman 30 lipca, 2018, 11:52

  Znałem tego osobnika przez 3 lata ponad.Gnoił ludzi.Polska dała mu tyle odznaczeń tylko za co.Wiedza wojskowa tego gościa była na poziomie ,,Ani be Ani me Ani kukuryku.” w sztabie puszczał filmy o czołgach z lat 50 tych.Wyglądem straszył ludzi.Twarz pokryta zmarszczkami z nienawiści.Ludzie On był dowódcą pułku.W ocenie wielu ludzi jako kapo na Kołymie w łagrze by się sprawdził.Mówił cały czas ja Was wypieprzę ja Was nauczę,ja Was wykończę.

  Odpowiedz na ten komentarz
 51. Anonim
  Anonim 15 sierpnia, 2018, 15:53

  Nigdy winy jednostki słubickiej nie były sądzone ani wyjasniane, inny dowodca WOJNAR tez nie odpowiadał za smierc wielu dzieci , dorosłych i kalectwo jeszcze wielu wiecej, poturbowanych w 1962 roku przez czołg T-54 słubickiego Pułku Czołgów Srednich podczas defilady wojsk NRD ZSRR i POLSKI w SZCZECINIE, czołgi były popedzane przez Wojnara i rozpedzane przy ogromnych tłumach widzow do bardzo niebezpiecznych predkosci az jeden wpadl na torach tramwajowych w poslizg i wjechał w tłum, zostawiając za sobą i na porozrywane i pomiazdzone korpusy ludzkie, głównie dzieci pobliskiej szkoły, ale nie tylko. I TO TEZ KLADZIE SIE CIENIEM NA JEDNOSTCE ZE SLUBIC.

  Odpowiedz na ten komentarz
 52. jsympnodrsziemniaki
  jsympnodrsziemniaki 29 sierpnia, 2018, 13:57

  Zytecki nigdy nie powinien byc w wojsku ze swoja inteligencja i wiedza

  Odpowiedz na ten komentarz
 53. Stamirowiec
  Stamirowiec 10 września, 2018, 13:36

  Człowieka o tak niskiej kulturze i inteligencji nie spotkałem przez 35 lat służby.Totalny tragizm.Brak kultury na każdym kroku.Twarz sadysty lub kapo obozowego.Nic wojskowo nie umiał.Ciekawe że przez 3 lata w sztabie nie miał kontroli.Tyle było mądrych oficerów a promowano takiego gbura.Ciekawe kto mu dał ten stopień.Jedynie co umiał to gnoić ludzi.Porażał brakiem inteligencji i kultury.On mógł nawet zamordować człowieka.

  Odpowiedz na ten komentarz
 54. Stamirowiec
  Stamirowiec 10 września, 2018, 18:04

  Żytecki Macieju dzięki nowoczesnej technice świat dowiedział się kto jesteście.Zło które czyniliście do Was wraca.Karma.Wiadomo,że nie wiecie co to jest poczytajcie .Kto Was teraz weżmie miernoto.Stosowaliście mobing nieuku.Na Waszym przykładzie powinni w szkołach wojskowych uczyć jaki nie powinien być polski oficer.Szczucie do Was wróci.Wy macie metrykę wypisaną na twarzy.Taki człowiek generałem.Tragedia.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Stamirowiec
   Stamirowiec 27 października, 2018, 07:28
   • Stamirowiec
    Stamirowiec 27 października, 2018, 13:13

    Szanowny żytecki już nie bedę opisywałponownie waszej wyście inteligencji,jazem wam kazał ,ja was wypieprze mobing”w stosunku do kadry,Zarcie w kasynie dormo z tą waszą jejmością Szczucie ludzi nasyłanie na uczciwych oficerów łobuzów karanych za alkohol i molestowanie Pierdzenie przy grobie nieznanego żołnierza w łodzi Parafrazując wypowiedz generał kordiana Zamorskiego wiem ,ze nie wiecie kto to jest trzeba stwierdzić tak;;MÓJ Boże niech ten żytecki z tego świństw które robił namawianie do wypisywana złych opinii z tego piekła nie wylezie,a czarny kamień złej pamięci niech przywali jego mogiłę

    Odpowiedz na ten komentarz
 55. Stamirowiec
  Stamirowiec 27 października, 2018, 13:24

  Ten Oficer ze SŁubić to odważny człowiek ,który opisał świństwa żyteckiego.To były sprawy znane tylko ludzie się bali tego potwora.On powinien siedzieć.Jest jeszcze trochę ludzi tylko wahają się czy pisać Pozdrawiam Pana

  Odpowiedz na ten komentarz
 56. Stamirowiec
  Stamirowiec 28 października, 2018, 17:06

  Świństwa Żytecki ,które czyniliście w wojsku do Was wrócą.Karma.Tylko na mięso armatnie na front wschodni,bo do czego innego się nie nadawaliście,totalny nieuku.

  Odpowiedz na ten komentarz
 57. Wasercug
  Wasercug 30 października, 2018, 11:53

  Przypominam sobie Was Wyście zytecki Macieju o ile te dane są prawdziwe.Pan w czasie swojej służby wojskowej zwłaszcza w Łodzi i ASG przekonał wszystkich ,że dany Wam za głupotę stopień generała jest ponad Wasze możliwości intelektualne prymitywem na dodatek tracącym ostatnie hamulce przyzwoitości wskutek frustracji i zacietrzewienia oraz nienawiści do ludzi.Zawsze brak Wam było dystansu do własnej głupoty.Jak mówił ostatnio pewien spotkany oficer każdy kontakt z Wami wywoływał u niego odruch wymiotny.Ktoś ,kto wypromował Was Wyście na Generała zrobił sobie jaja z Wojska Polskiego.Tragizm

  Odpowiedz na ten komentarz
 58. romello
  romello 14 stycznia, 2019, 13:38

  No Panie Wyście Zytecki zło które Czyniliście wróciło do Was w postaci prawdy Karma. Musicie jeszcze Się Wyście uczyć.Więcej pokory.Musicie mieć dystans do Waszej słabej wiedzy.

  Odpowiedz na ten komentarz
 59. Jażememwas
  Jażememwas 14 stycznia, 2019, 13:46

  Przyznajcie się Mości Żytecki kto Was protegował na ten stopień.Za wiedzę i inteligencję na pewno go nie otrzymaliście.

  Odpowiedz na ten komentarz
 60. bibernau
  bibernau 15 marca, 2019, 19:26

  Jak to było,że taki totalny nieuk jak Żytecki tzk upokażał ludzi deptał i poniżał.Człek w kontaktach bardzo niemiły.Stosował mobing .Obecnie by mu takie numery nie uszły na sucho.To był kompletny tragizm.Zero kultury.Mówił do kadry ja Was wypieprze .Powinien siedzieć.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • eberchard
   eberchard 26 marca, 2019, 10:22

   Każda żmija umiera od własnej trucizny.Trzeba dać jej trochę czasu.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • eberchard
    eberchard 27 marca, 2019, 18:28

    Był to człowiek bez honoru.To co piszą ze Słubic o pożyczaniu pieniędzy w kościołach na tace to prawda.Sam widziałem jak na pogrzebie oficera w Poddębicach pożyczał od kadry pieniądze na tace.Rzecz w II RP nie do pomyślenia.On myślał,że wszystko należy mu się darmo.Ale świństwa umiał robić poniżać ludzi ,stosować szykany szczuć kadrę na siebie .malować swoje portrety na koszt wojska.Mówił używając swojego paskudnego języka ,,Ja żem jechał na Czechosłowację.

    Odpowiedz na ten komentarz
 61. kulawizna
  kulawizna 14 kwietnia, 2019, 13:08

  Przed Żyteckim Maciejem byli szefami WszW ludzie kulturalni ,inteligentni z dużym zasobem wiedzy wojskowej: jak płk Garbacik gen Wilczyński a nie taki tam człowiek ,który poniżał ludzi,napuszczał ,pozbawiał godności jednym słowem nieuk ze stopniem generała nie wiadomo za co.Mówił Ja żem zdobywał Czechosłowację.Zwracam uwagę na ten język.Na przyjęciach krzyczał Wy się wezcie do roboty.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • jsympnodrsziemniaki
   jsympnodrsziemniaki 11 maja, 2019, 18:26

   No znamy tego geniusza bez wiedzy wojskowej i kultury nie mowiac o slownictwie .tylu oficerow zwolnono przedwczesnie zdecydowanie madrzejszych od niego a trzymano takiego prostaka.wstyd dla armii.ale gnoic ludzi umial.ogolna ocena 2.on wystawial oficera 3 .mowil do kadry ..ja was wypieprze .

   Odpowiedz na ten komentarz
 62. cymerhlanc.
  cymerhlanc. 12 maja, 2019, 15:56

  Na banszuca kolejowego by sie sprawdzil.

  Odpowiedz na ten komentarz
 63. glanc
  glanc 11 lipca, 2019, 21:17

  Do tego osobnika pasuje myśl nieuczesana Stanisława Jerzego Leca ,,Strzeżcie się gdy pozbawieni skrzydeł je rozwijają”

  Odpowiedz na ten komentarz
 64. tulejski
  tulejski 13 lipca, 2019, 14:19

  Do tego osobnika pasuje również powiedzenie Wokulskiego,,Charyzmy ci u niego tyle co trucizny w zapałce”.

  Odpowiedz na ten komentarz
 65. tulejski
  tulejski 21 lipca, 2019, 18:42

  no Mości Zytecki podobnież nadaliście wpis ,że Trolle Was się czepiają.To nie Trolle tylko zło ,które czyniliście kadrze do Was wraca.Pycha ,zwykłe chamstwo jak piszą ze Słubic w kontaktach z kadrą brak kultury,szczucie ludzi na siebie stosowanie mobingu ,niszczenie oficerów mądrych,popisywanie się swoją władza na korytarzu wobec innych,prześladowanie zdolnych ,popisywanie się bo Was wypiepsze takie zwykłe prostactwo do was wraca.Was powinni za poniewieranie ludzmi pozbawić stopnia wojskowego gdyby wtedy w armii były normalne .Pamiętajcie wyście,że w sądzie będziecie musieli przysięgać już nie te czasy,że szujostwem się wykręcicie i kolesiostwem.Widzicie jaką wam wydali opinię z waszej byłej jednostki,a raporty przy gorącym piecu gdzie podobnież ludzie mdleli..Cytując gen Zamorskiego niech czarny kamień niepamięci w przyszłości przywali Waszą …..No i kto Was teraz weżmie jak mówiliście do kadry.Jest taka konkluzja prostak i nieuk w świecie generalicji.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • tulejski
   tulejski 27 lipca, 2019, 20:02

   Biorąc pod uwagę Wasze Wyście walory opisane przez kadrę ze Słubic godzi się przypomnieć parafrazę myśli Piłsudskiego,,Wam kury szczać prowadzić a nie dowodzić w wojsku”

   Odpowiedz na ten komentarz
 66. tulejski
  tulejski 29 lipca, 2019, 17:51

  Pomyśleć ,że na taką kreaturę nie było w tym czasie w armii żadnego lekarstwa.

  Odpowiedz na ten komentarz
 67. tulejski
  tulejski 12 sierpnia, 2019, 13:06

  No Szanowny Zytecki a jak wyglądają Wasze Wyście sprawy w kontekście lotów Pana marszałka Kuchcińskiego .Widzicie uczcie się honoru zwrócił pieniądze.A Wy co woziliście tą swoją jejmość po kasynach samochodem służbowym gdzie jedliście za darmo.Jazdy służbową Astrą do Warszawy i z powrotem na koszt wojska.A jak oficer chciał jechać w służbowej sprawie to brak było kilometrów.Wam powinni nadużywanie samochodu przypisać do zwrotu.W normalnej armii człowiek ,który poniżał i pomiatał kadrą byłby bez szans.No widzicie Wy taki tam jak mówiliście do kadry człowiek bez kultury i inteligencji totalne chamidło jak piszą ze Słubic o twarzy gestapowca jak określili w jednostce powinniście mieć świadomość,że państwa się nie naciąga wykorzystywaniem samochodów do celów prywatnych i do wożenia kobiet.Ale mówiąc poważnie w nawiązaniu do opinii ze Słubic nad czarnym stawem wyglądaliście jak gestapowiec wypuszczony wypuszczony z amerykańskiej niewoli.Powinniście Wyście zapłacić za swoje portrety wykonywane na koszt wojska przez pracowników klubu.Domaganie się karty makro ,która była dla wojska ,poczta prywatna itp. Narzekaliście,że zastępca i sekretarz wam przeszkadzali ,po prostu ograniczali Wasza głupotę bo byście mogli ludzi pozabijać.

  Odpowiedz na ten komentarz
 68. ober
  ober 12 sierpnia, 2019, 22:27

  Podobnie złośliwego i nieprzyjemnego oficera jak Żytecki nie znałem nigdy.Pod względem taktyki, umiejętności fachowych ,kultury, w odnoszeniu się do podwładnych zero.Jego motywem działania był chamstwo i zwalczanie oficerów mądrych, którzy inaczej myśleli niż on.

  Odpowiedz na ten komentarz
 69. ober
  ober 3 września, 2019, 15:43

  NO I BYŁ TAM TAKI Daniels,który co polowanie to awansował udawał intelektualistę.Człek raczej niesympatyczny.Prawdziwym ewenementem było mianowanie Szefem faceta,który z racji swoich zdolności nie potrafił ukończyć ASG.Został mianowany dzięki wpływowej w tym czasie partii politycznej.

  Odpowiedz na ten komentarz
 70. ober
  ober 10 września, 2019, 12:14

  Komentując słynnego Zyteckiego podobno Macieja bo przecież zmieniał nazwisko wybitnego speca od wojska w drugą stronę bo przecież chciał w Łodzi przesuwać ,,Grób nieznanego żołnierza ”człowieka,który nie wiadomo dlaczego stosował mobing wyniszczał polski element oficerski znane są przypadki /Pamiętajcie Zytecki ,że w sądzie będziecie musieli przysięgać/ który nie czytał ,żadnej literatury tylko kazał sobie robić streszczenia pism i książek chwalącego się swoim kumplostwem z Jego Wysokością Głódziem/nic dodać nic ująć/ dojącego wojsko aż huczało podobno jak mówił mi pewien zacny oficer szkolił oficerów dyplomowanych w ASG.Zgroza przecież ten człek na wojsku znał się ,,Równo”>Pamiętam jak ta jego Jejmość krzyczała na korytarzu ,,mąż ma sekretarkę”Jak pisze w swoich wspomnieniach Aleksander Klotz w odniesieniu do innego generała a pasującego do tego osobnika jak ulał,,Był to człek wyzuty z wszelkiej etyki i moralności.Nie wiem czy określenie ,,sfiericzeskiej durak /Dureń
  trójwymiarowy może być bardziej skutecznie dopasowane do kogokolwiek poza Żyteckim. Wielu ludzi zastanawiało się jakimi drogami doszedł do stopnia generalskiego ten osobnik niewyrosły ponad poziom feldfebla w batalionach ochrony kolei a więc wojsk drugiej kategorii w armii carskiej.Jakie utajone siły mogły dżwigać podobną kreaturę do osiągniętych przez niego szczytów.Być może gestapowiec jak piszą z jednostki ze Słubic to za mało.W wojsku często brak rozumu zastępuje inne wartości ale trudno ich doszukać się u tego osobnika.Ale mówienie Wyście ja Was wypierze mu wychodziło”.Pomyśleć,że taki nieuk a jak pomiatał i poniewierał kadrą.

  Odpowiedz na ten komentarz
 71. ober
  ober 24 września, 2019, 13:48

  Nie ma się co dziwić twarz o człowieku mówi wszystko.

  Odpowiedz na ten komentarz
 72. nos
  nos 25 października, 2019, 11:52

  Wczoraj oglądałem w TVN program o wyczynach jego wielkości Sławoja Głódzia to wielki wstyd dla kościoła poniżanie ludzi niszczenie moralne zastraszanie itp.Podobnie jak abp działał niejaki gen .Żytecki w Łodzi : zastraszanie kadry,mówienie ja Was wypiepsze, przeglądy kadrowe przed urlopem, żeby oficerowi zepsuć urlop, straszenie ludzi ślipiami nie odpowiadanie na honory, szczucie kadry na siebie zastraszanie ludzi dzielenie na lepszych i gorszych.Używanie ludzi skończonych moralnie do wykańczania mądrych oficerów namawianie do wypisywania złych opinii.W normalnej armii sprawę tego osobnika powinna zbadać prokuratura.Był to osobnik,który niszczył kościec moralny armii polskiej.Na plus Pana Głódzia trzeba powiedzieć,że ładnie mówi ,a ten nic Kompletna nieznajomość literatury,nieuctwo .Jedynie co mu wychodziło to mówienie ,,Wyście”żeby kogoś upodlić,albowiem wtedy już obowiązywała forma Pan.

  Odpowiedz na ten komentarz
 73. nos
  nos 24 listopada, 2019, 20:14

  Ten osobnik popełniał największą wojskową niegodziwość namawiał miernoty do wypisywania negatywnych opinii innym oficerom.Jak piszą ze Słubic on z nienawiści mógł nawet zamordować człowieka.Podobny do strażnika niemieckiego pilnującego węgla na kolei w okresie okupacji.Opinie ze Słubic adekwatne.

  Odpowiedz na ten komentarz
 74. nos
  nos 13 stycznia, 2020, 13:30

  Znałem generałów ; Rembalskiego, Blechmana,Wilczyńskiego ,byli to kulturalni i sympatyczni i mili ludzie, ale skąd wziął się w armii polskiej ten Zytecki to pozostaje wielką niewidomą.Jak piszą w opinii ze Słubic chamstwo było jego dewizą.Był to najgorszy dowódca jakiego można sobie wyobrazić.Pyszałek zadufany w sobie,butny dyletant miał wielkie ambicje wojskowe nie mając ku temu żadnych umiejętności i talentów.Wstyd że taki dyletant szkolił oficerów dyplomowanych

  Odpowiedz na ten komentarz
 75. kinol
  kinol 26 maja, 2020, 12:59

  Ten człowiek nie był wart,że go święta polska ziemia nosi.

  Odpowiedz na ten komentarz
 76. gangrena
  gangrena 26 maja, 2020, 13:31

  Z waszymi obciążeniami Mości Zytecki ,tyle krzywd co narobiliście ludziom ,czego nie rozumiecie upokorzeń moralnych Wy już spokojnego życia i sumienia moralnie nie będziecie mieli.Święta ziemia polska z trudem przyjmie Was na wieczny spoczynek o ile przyjmie.Kto Was teraz weżmie nieuku jak mówiliście do kadry.

  Odpowiedz na ten komentarz
 77. Anonim
  Anonim 22 sierpnia, 2020, 12:52

  U tego człowieka zawsze wychodziła intelektualna płycizna wojskowa, brak podstawowej wiedzy wojskowej oraz totalny brak kultury w odnoszenie się do kadry.

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy