Idź do „Klasy”

Idź do „Klasy”

Uczniowie mogą podjąć naukę w renomowanych liceach w pięciu miastach akademickich: w VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie (rekrutacja z województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego), I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (rekrutacja z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego), XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (rekrutacja z województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego), XIII LO w Szczecinie (rekrutacja z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego) i III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (rekrutacja z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego). Programowi nie można odmówić skuteczności: w ciągu 18 lat Bank BNP Paribas pomógł 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości, inwestując w ich edukację 22 mln zł. Co ważniejsze, 100% stypendystów dostaje się na wymarzone studia.

Kuźnia talentów

Jagoda z Kaznowa na Lubelszczyźnie do projektu „Klasa” dostała się w 2010 r. Ukończyła prawo, angażowała się w inicjatywy społeczne. – Realizowałam się jako wolontariusz oraz członkini kół naukowych i stowarzyszeń – wylicza Jagoda. – Na II roku studiów zaczęłam pracę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, odbyłam praktyki w Kancelarii Prezydenta RP. Teraz jestem aplikantką adwokacką i pracuję w dziale prawnym międzynarodowego koncernu METRO, zajmującego się zarządzaniem nieruchomościami. Piotr z Połańca uczęszczał do VII LO w Warszawie w pierwszym roczniku programu „Klasa”. Ukończył nauki polityczne i prawo na UW oraz Uniwersytecie Karola w Pradze. – W czasie studiów byłem pierwszym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa. Pracowałem w Banku BGŻ. W 2013 r. uzyskałem stypendium na University College London, gdzie rozpocząłem studia trzeciego stopnia. W latach 2015-2019 współpracowałem m.in. z policją, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, stowarzyszeniem Lambda Warszawa oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Od 2019 r. wykładam kryminologię na Birmingham City University – mówi Piotr. Mariola ukończyła Wyższą Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie. Jest pilotem śmigłowca Mi-2 w 49. Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Igor, maturzysta 2015, to młody naukowiec, biolog. W liceum pracował nad autorskim projektem naukowym „Amber Drug” i został jednym z trzech laureatów pierwszej nagrody w krajowej 28. edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE. We wrześniu pojedzie do Brukseli, reprezentować Polskę w europejskim finale. Jednocześnie przygotowuje się do stażu w Weizmann Institute of Science w Izraelu. Będzie się zajmował biologią molekularną.

Dlaczego „Klasa”?

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie nauki w liceum (w tym na pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów. Ważny jest program zaangażowania społecznego/wolontariatu „Możesz na mnie polegać”. Do programu „Klasa” mogą przystąpić uczniowie klas ósmych szkół podstawowych pochodzący ze wsi i z miejscowości do 100 tys. mieszkańców. Dochód w rodzinie ucznia nie może przekraczać 1200 zł na osobę w rodzinie. Muszą także dobrze się uczyć (średnia po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej powyżej 4,5) i otrzymać rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy. Ponadto powinni wykazywać ponadprzeciętną motywację i chętnie pomagać innym.

Wydanie: 26/2020

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy