Inwestycje

Inwestycje

Inwestowanie to wyższa szkoła finansów

Konto oszczędnościowe, lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa może nie przynoszą nadzwyczajnych zysków, ale wypracowują obiecane odsetki, a przede wszystkim są bezpiecznymi formami oszczędzania. Lokaty i konta oszczędnościowe są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w razie upadku podmiotu, któremu powierzyliśmy nasze środki (do wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro), a bezpieczeństwo obligacji w całości gwarantuje Skarb Państwa swoim majątkiem. Nie wymagają też od oszczędzających szczególnie dużej wiedzy specjalistycznej.

Inaczej jest z inwestycjami. Wiążą się z ryzykiem rynkowym. Jednak umiejętnie prowadzone inwestycje (np. zakup akcji, obligacji, kontraktów terminowych, jednostek funduszy inwestycyjnych) mogą przynieść spore zyski. Mogą, ale nikt ich nie gwarantuje. Wystarczy kilka nietrafionych decyzji, np. o zakupie akcji spółki, której notowania niespodziewanie spadną, i można ponieść dużą stratę. Dlatego nie jest to dobry sposób zarządzania swoimi wolnymi środkami przez osoby starsze albo przez tych, którzy mogą zainwestować kwotę na granicy możliwości budżetu domowego.

Klienci zamierzający inwestować są chronieni unijną dyrektywą MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Każdy, kto oferuje produkt inwestycyjny wiążący się z ryzykiem, ma obowiązek przeprowadzenia ankietowego badania klienta, co pozwoli stwierdzić, czy dany produkt inwestycyjny nie jest dla niego zbyt ryzykowny. Jeśli okaże się, że produkt jest niedopasowany do profilu klienta, musi on podpisać oświadczenie, że jest świadomy podejmowanego ryzyka. Takie oświadczenie nie zwalnia go z myślenia, zwalnia natomiast instytucję finansową z odpowiedzialności za nietrafione inwestycje klienta.

Foto: Fotolia

Wydanie: 52/2015

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VII
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy