Dmuchać na zimne

Przed decyzją o zaciągnięciu pożyczki należy sprawdzić pożyczkodawcę

Przede wszystkim klient powinien sprawdzić, na jakiej podstawie działa określony przedsiębiorca oraz czy i kto sprawuje nadzór na jego działalnością.

Uwaga na opłaty
przygotowawcze

Ważne są informacje przekazywane już na wstępie przez pożyczkodawcę. Szczególną uwagę zwracamy na reklamujących się hasłami typu „kredyt bez BIK”, „nawet z komornikiem”, tymczasem z analizy spraw prowadzonych przez UOKiK wynika, że w wielu przypadkach intencją przedsiębiorcy jest nie udzielenie nam kredytu, ale pobranie opłaty przygotowawczej, zadatku lub inaczej nazwanej należności, a następnie odmówienie wypłaty wnioskowanej kwoty. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami prawa pożyczkodawca jest zobowiązany do zwrotu takiej opłaty, jeżeli odstąpimy od umowy w terminie 14 dni. Niemniej jednak nieuczciwi pożyczkodawcy nie chcą dobrowolnie spełniać tego obowiązku, narażając konsumentów na dodatkowe uciążliwości związane z dochodzeniem roszczeń.

Przy zawieraniu
umowy pożyczki

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, czy podmiot, z którym zawieramy umowę, jest osobą prawną (spółką), osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą czy też innym konsumentem (a przedsiębiorca jedynie pośredniczy w zawarciu umowy). Jeżeli stroną umowy jest inny konsument, nie będziemy objęci ochroną prawną przewidzianą Ustawą o kredycie konsumenckim.
Kolejna sprawa to zabezpieczenia kredytu – sprawdzajmy, jakie warunki dotyczące zabezpieczeń musimy spełnić, aby otrzymać pożyczkę, i czy są one precyzyjnie określone. Niejednokrotnie jest to bardzo wysokie zabezpieczenie, np. w wysokości 250% wartości pożyczanej kwoty. Niespełnienie tego wymogu powoduje, że kredytodawca nie wypłaca środków finansowych, a konsument traci opłaty pobrane w ramach rozpatrywania wniosku. Nie podpisujmy umów, które uprawniają przedsiębiorcę do wyznaczania potrzebnego zabezpieczenia w przyszłości, wedle jego własnego uznania.
Opłaty i koszty

Sprawdzajmy również, czy umowa przewiduje inne wysokie opłaty, np. za wizyty przedstawiciela firmy w domu, i dodatkowe ubezpieczenia. Jeżeli sytuacja finansowa klienta jest trudna, nie powinien się decydować na tego rodzaju usługi.
Policzmy, ile będzie nas kosztować pożyczenie pieniędzy. Umowa musi zawierać informację obejmującą wszystkie opłaty, które poniesie pożyczkobiorca – czyli całkowity koszt pożyczki oraz RRSO (roczną rzeczywistą stopę oprocentowania).

Przeczytaj,
zanim podpiszesz

Każdą umowę oraz wszystkie towarzyszące jej dokumenty trzeba zawsze przed podpisaniem bardzo dokładnie przeczytać, a w przypadku wątpliwości poprosić przedstawiciela instytucji finansowej o ich wyjaśnienie. Jeśli informacje nadal są dla klienta niezrozumiałe, warto się zwrócić o bezpłatną pomoc prawną do jednej z organizacji pozarządowych lub rzecznika konsumentów. Kiedy instytucja finansowa odmawia wydania wzorca umowy przed podpisaniem, lepiej z jej usług zrezygnować.

Wydanie: 4/2013

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część IV
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy