Jan Peszek – mediator i futurysta

Jan Peszek – mediator i futurysta

CHARAKTER (Z) PISMA

Niesie ze sobą łagodną energię wewnętrzną. Rozważny, głęboko myślący, bywa bardzo wnikliwy w ocenach ludzkich motywów i charakterów. Dba o obiektywizm – zawsze bierze pod uwagę obydwie strony każdego medalu. Okazuje takt, troskę, elastyczność i życzliwe zainteresowanie, za co jest darzony ogólną sympatią.
Pan Peszek wszystkie litery pochyla wyraźnie w prawo, co oznacza, iż ma wrażliwą, pełną entuzjazmu duszę, lecz niekiedy bywa porywczy i skłonny do kierowania się uczuciami. Jego umysł potrafi zarówno syntetyzować, tworzyć nowe pojęcia, jak i analizować oraz logicznie dedukować – odzwierciedleniem tego w piśmie jest to, iż np. w słowie „Odczuwam” wszystkie litery postawione są osobno (intuicyjność), zaś nazwisko napisał, łącząc litery ze sobą (dedukcyjność). Posługuje się tzw. girlandami, czyli litera „n” wygląda u niego jak „u”. Z tego wniosek, że na ogół przyjaźnie odnosi się do otoczenia – w stosunkach z ludźmi bywa łagodny, cierpliwy, elastyczny, wesoły i „dyplomatycznie” usposobiony. Girlanda jest znakiem swobodnego dawania i brania, a także gotowości do kompromisu, lecz z drugiej strony również gadatliwości, łatwowierności, wygodnictwa i ustępliwości (podatności na wpływy). Pierwsze litery imienia i nazwiska, nakreślone z rozmachem, nad miarę przeciągnięte w górę i w dół – to cecha bujnej fantazji i skłonności do ulegania egzaltacjom. Litery „a” są zamknięte, zatem jest on człowiekiem dyskretnym, umiejącym dochować tajemnicy.

Wydanie: 27/2002

Kategorie: Kraj
Tagi: Jerzy Danton

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy