Kempski odszedł, przyjaciele zostali

Kempski odszedł, przyjaciele zostali

W tygodniku “Przegląd” nr 2 (56) z dnia 8.01.2001 r. w artykule “Kempski odszedł, przyjaciele zostali” zamieszczono nieprawdziwe informacje, jakoby Wydział Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach prowadził kontrolę działalności PKS w Żywcu, w którym to przedsiębiorstwie dochodziło do wyłudzenia państwowych pieniędzy. Kontrolerzy mieli wyłapać tylko jedną nieistotną usterkę. Oświadczam, iż kierowany przeze mnie Wydział Kontroli UW nigdy nie kontrolował ww. przedsiębiorstwa. Nieprawdziwą jest także, zawarta w ww. publikacji, informacja, jakoby Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach cyt. “skutecznie blokował” przeprowadzenie przez Wydział Kontroli jakiejkolwiek kontroli działalności Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych. Prawdą jest natomiast, iż zawieszony Dyrektor Generalny utrudniał, bądź uniemożliwiał służbom kontrolnym przeprowadzenie czynności kontrolnych w zupełnie innych udokumentowanych przypadkach, które stały się dla Wojewody Śląskiego podstawą dla zwrócenia się do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o odwołanie w/wym. z zajmowanego stanowiska.
Piotr Woyciechowski,
były p.o. Dyrektora Wydziału Kontroli
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach


Od autora:
W podpisanym przeze mnie artykule “Kempski odszedł, przyjaciele zostali” nie miałem najmniejszego zamiaru publikować nieprawdziwych i zagrażających dobrom osobistym p. Piotra Woyciechowskiego, a na dodatek nieprawdziwych informacji. Istotnie, kierowany przez p. Piotra Woyciechowskiego Wydział Kontroli UW nigdy nie kontrolował działalności PPKS w Żywcu. Ale też w tekście nie ma o tym mowy. Jest natomiast sformułowanie: “Z kolei inna kontrola wewnętrzna przeprowadzona została w PPKS w Żywcu”.
Przyznaję, że w materiale znalazło się zdanie: “W maju 2000 roku Wydział Kontroli Śl. UW usiłował skontrolować działalność Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych, jednakże próba ta została skutecznie zablokowana przez Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego”. Zdanie to – którego prawdziwość kwestionuje p. Piotr Woyciechowski – jest fragmentem raportu komisji rządowej.

Mirosław Nowak

Wydanie: 5/2001

Kategorie: Polemika

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy