Racjonaliści odpowiadają

Racjonaliści odpowiadają

Po tekście Leszka Konarskiego „Świeckość z przeszkodami”

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów (PSR) chciałbym odnieść się do artykułu Leszka Konarskiego pt. „Świeckość z przeszkodami” („P” nr 38). Mamy zastrzeżenia zarówno do nieodpowiedniej formy, jak i do niezgodnych ze stanem faktycznym treści.
Dziękujemy za zamieszczenie listu Radosława Czarneckiego z Wrocławia, który przedstawił się „jako bezpośredni obserwator tych wydarzeń i jednocześnie sympatyk ruchu”. Potwierdzamy oczywiście dobre relacje z naszym Kolegą z Towarzystwa Kultury Świeckiej i podpisujemy się pod jego spontanicznie i bez żadnej konsultacji z nami sformułowanymi tezami. Do artykułu Leszka Konarskiego mamy następujące uwagi i zastrzeżenia:
Dni Świeckości były inicjatywą PSR Kraków, ujętą w ramy powstałej w lutym 2012 r. Koalicji Postęp i Świeckość. Tego typu koalicje, zgodnie ze statutem PSR, są zatwierdzane przez zarząd główny stowarzyszenia, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność, nie ponoszą jej oddziały terenowe. PSR Kraków i KPiŚ miały wsparcie finansowe i promocyjne w Zarządzie Głównym i pozostałych oddziałach terenowych PSR, które w pełni utożsamiały się z krakowską inicjatywą na rzecz świeckości.
Tegoroczne krakowskie święto zostało poprzedzone nieprzyjemnymi wydarzeniami, które poskutkowały m.in. wykluczeniem dwóch osób z oddziału PSR Kraków, w tym Adama Jaśkowa, za łamanie zasad zapisanych w naszym statucie, i wypisaniem się 17 osób z Krakowa. Zawarta w artykule informacja o 32 osobach, które się wypisały, i trzech planujących taki zamiar nie jest prawdziwa. Mimo wszystko nadal pozostawaliśmy jedną z 13 organizacji tworzących i wspierających KPiŚ. O wykluczeniu PSR dowiedzieliśmy się z Państwa artykułu, nikt bowiem formalnie nas o tym nie poinformował. Tak samo nikt nas nie informował o spotkaniu, na którym dokonano wykluczenia. W tegorocznym Marszu Świeckości również uczestniczyli licznie i aktywnie członkowie PSR spoza Krakowa (fotografie w załączeniu).
Nieprawdziwa jest także informacja, że powodem wykluczenia w czerwcu br. trzech, a nie czterech, o czym mowa w artykule, członków ZG PSR z zarządu stowarzyszenia przez Główny Sąd Koleżeński było opublikowanie tzw. manifestu. Wykluczenia zostały spowodowane wielokrotnym łamaniem statutu PSR i ogólnych zasad regulowanych przez prawo stowarzyszeń, co zaowocowało działaniem na szkodę stowarzyszenia tychże osób, do których przyłączyli się w pewnym momencie byli liderzy PSR Kraków. Uchwały Zarządu Głównego PSR i Głównego Sądu Koleżeńskiego PSR zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym, który potwierdził ich legalność, dokonując koniecznych zmian personalnych we wpisach. Sam manifest nie został krytycznie oceniony jedynie przez liderów oddziału krakowskiego.
Zarzucanie bardzo bliskiej współpracy stowarzyszenia z portalem Racjonalista.pl jest o tyle absurdalne, że prawdziwe. PSR powstało w 2006 r. na bazie aktywnego już wówczas od kilku lat portalu internetowego Racjonalista.pl, który jest od początku oficjalnym, statutowym organem prasowym PSR (obok stron www.psr.org.pl). Takiego medium mogą nam pozazdrościć wszyscy, pod względem poziomu, zawartości i siły oddziaływania społecznego. (…)
W przyszłym roku planujemy w Warszawie organizację Dni Ateizmu na bazie udanego projektu Oddziału PSR Warszawa „Łyszczyński wraca do miasta”. Zapraszamy już teraz Redakcję „Przeglądu” do objęcia patronatem medialnym całego zespołu imprez towarzyszących przedsięwzięciu. Chętnie też podzielimy się z Czytelnikami „Przeglądu” sprawozdaniem z wizyty światowej sławy biologa ewolucjonisty, prof. Jerry’ego Coyne’a, który na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, Klubu Sceptyków Polskich, Racjonalisty.pl i SWPS wygłosił wykłady w Warszawie i Krakowie w połowie września.
19 października br., jako PSR, będziemy też wspólnie z niemieckimi wolnomyślicielami (z Freidenker Barnim) organizować we wrocławskim ratuszu konferencję poświęconą Johannesowi Rongemu, XIX-wiecznemu wrocławianinowi, który był prekursorem związków wolnomyślicielskich i wolnowyznaniowych w Niemczech.
Jacek Tabisz
Prezes PSR

Wydanie: 2013, 41/2013

Kategorie: Polemika

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy