Koniec państwa opiekuńczego?

Koniec państwa opiekuńczego?

Najbliższe Forum Ekonomiczne w Krynicy będzie debatować nad unijnymi zapóźnieniami

Wprawdzie do września jeszcze daleko, ale przygotowania do kolejnego, XVI już Forum Ekonomicznego w Krynicy (6-9.09) biegną pełną parą. Te doroczne spotkania świata polityki, nauki, biznesu i kultury ze Wschodu i Zachodu są imprezą tak dużą i skomplikowaną, że prace związane z następnym forum zaczynają się już w ostatnim dniu poprzedniego.
Rozmowy, jakie w tym ostatnim dniu prowadzi Zygmunt Berdychowski, szef Instytutu Wschodniego, organizator forum, dotyczą zwykle ustaleń organizacyjnych na kolejny rok. Potem zbiera się rada programowa, pracująca nad kształtem merytorycznym Forum Ekonomicznego.

Gospodarka, panowie!
35-osobowa rada, powołana przez Instytut Wschodni, to ciało wybitnie pluralistyczne. Należą do niej m.in. Jerzy Buzek, Krzysztof Janik, Marek Kotlinowski, Tadeusz Mazowiecki, Józef Oleksy, bp Tadeusz Pieronek, Jan Rokita, Zygmunt Solorz, a także Mikulasz Dzurinda i Wiktor Juszczenko.
Rada programowa ustaliła, że hasłem i myślą przewodnią tegorocznego forum będzie pytanie o nową tożsamość Europy.
– Chodzi o poszukiwanie tożsamości w wymiarze gospodarczym oraz cywilizacyjnym. Spróbujemy w Krynicy znaleźć odpowiedzi na najważniejsze chyba dziś pytania dotyczące naszego kontynentu: jaka ma być europejska gospodarka i realizowany model socjalny? Jak rozszerzać Unię i gdzie nakreślić jej granice? Czy mają one mieć charakter geograficzny, czy kulturowy? Czy wyznaczą je rozmowy o integracji prowadzone z Turcją, czy z Ukrainą, a może z Rosją? – mówi Zygmunt Berdychowski.
Europa znajduje się dziś w punkcie zwrotnym. Przyjęta pięć lat temu Strategia Lizbońska miała w ciągu 10 lat doprowadzić do tego, by unijna gospodarka stała się najbardziej konkurencyjna na świecie. Dziś wiadomo już, że te zapowiedzi są nierealne. – Lista koniecznych reform, jakie trzeba wprowadzić w kolejnych krajach UE, jest coraz dłuższa. To jeden z podstawowych tematów dla uczestników życia politycznego. Najważniejsze debaty w Europie przez wiele lat dotyczyć będą kwestii tempa i zakresu reformowania unijnej gospodarki oraz odchodzenia od dotychczasowego charakteru państwa opiekuńczego. Dlatego właśnie Rada Programowa Forum Ekonomicznego uznała, że pytanie o nową tożsamość Europy jest szczególnie ważne – podkreśla szef Instytutu Wschodniego.

Polska ciągnie w dół
Temat ten ma szczególne znaczenie także dla Polski – państwa, które do Unii Europejskiej zostało przyjęte na wyrost, wyraźnie nie pasuje do pozostałych jej członków i, jak wykazują najnowsze oceny, pod względem większości kryteriów rozwoju społecznego i ekonomicznego zajmuje ostatnie miejsce w UE.
Czy więc uczestnicy paneli i debat w Krynicy będą dyskutować nad rozmontowaniem opieki socjalnej w krajach Unii? – Muszą się zastanawiać nad ograniczeniem rozmiarów państwa socjalnego, by w państwach UE nie spadała liczba miejsc pracy, by możliwa była konkurencja z gospodarką amerykańską i dalekowschodnią. Pytanie, jak mają być wykorzystywane środki unijne, co dalej ze wspólną polityką rolną, z nakładami na nową gospodarkę; jak te środki mają być wykorzystywane, kogo i na jakich zasadach powinny premiować? Europejskie elity polityczne zajmują się dziś tymi problemami, więc będą one obecne i w pracach forum – dodaje Zygmunt Berdychowski.
Ważnym punktem krynickiego spotkania będzie prezentacja czwartej już edycji opracowania “Nowa Europa. Raport z transformacji”, wydawanego przez Instytut Wschodni pod kierownictwem naukowym prof. Dariusza Rosatiego. Celem tej bardzo aktualnej analizy, dotyczącej 27 krajów Europy Środkowej, Południowo-Wschodniej i byłego ZSRR, jest ocena procesów transformacji i integracji gospodarczej w roku ubiegłym i w pierwszej połowie 2006 r.
Podczas forum przedstawiony zostanie także raport na temat światowego rynku energii – a kwestie gospodarcze i polityczne związane z branżą energetyczną zawsze stanowią ważną część obrad.

W dobrym punkcie
Forum Ekonomiczne wciąż rośnie. W 2005 r. było niemal 110 paneli i seminariów. W tym roku ma być ponad 130. Ze względu na dyskusje dotyczące rozszerzenia Unii przyjedzie liczniejsze grono uczestników z Turcji, Ukrainy i Rosji, więcej będzie także gości z Bliskiego Wschodu oraz z dawnych azjatyckich republik radzieckich, dla których Krynica już od kilku lat jest dogodnym punktem mniej formalnych spotkań na neutralnym gruncie.
W XVI Forum uczestniczyć będzie ok. 1,6 tys. osób z ponad 40 krajów Europy, Azji i Ameryki, w tym prezydenci, premierzy, ministrowie, szefowie banków centralnych, szefowie wielkich koncernów, no i dziennikarze – w ubiegłym roku akredytowało się ich ponad 200.
Po dekadzie Aleksandra Kwaśniewskiego na krynickim deptaku po raz pierwszy pojawi się prezydent Lech Kaczyński, przyjadą też prezydenci Litwy, Słowacji i Ukrainy.
Forum Ekonomiczne jest największym wydarzeniem gospodarczym i politycznym dla Europy Środkowo-Wschodniej. A dla Polski ma podwójne znaczenie, bo pokazuje, że i my, najsłabszy kraj Unii, możemy się czymś pochwalić.

Wydanie: 13/2006

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy