Logistyka magazynowa – jak podnieść jej efektywność?

Logistyka magazynowa – jak podnieść jej efektywność?

Logistyka to czynnik decydujący o efektywności każdego magazynu. Jej odpowiednie planowanie i prowadzenie wpływa więc na wyniki biznesowe firm w wielu różnych branżach. Z naszego poradnika dowiesz się, jakie dokładnie korzyści niesie ze sobą prawidłowo zorganizowana logistyka magazynowania i w jaki sposób możesz zwiększyć jej skuteczność w swojej organizacji.

Co to jest logistyka magazynowa i jakie są jej cele?

Logistyka magazynowa to organizacja pracy w zakresie składowania towarów. Jej celem jest optymalizacja działania całego magazynu oraz tworzenie łańcucha dostaw, prowadzącego od producenta aż do klienta końcowego. Proces ten składa się z następujących etapów:

 1. Przyjmowanie towarów.
 2. Składowanie towarów.
 3. Kompletowanie zamówień.
 4. Wydawanie towarów.

Prawidłowe zarządzanie magazynem pozwala realizować, nadzorować i monitorować kluczowe dla danej firmy operacje. Z tego względu usprawnienie logistyki powinno być jednym z głównych celów każdej organizacji dysponującej powierzchnią magazynową. Właściwa organizacja w tym zakresie gwarantuje takie korzyści jak między innymi:

 • Stały dostęp do niezbędnych produktów.
 • Usprawnienie pracy w magazynie.
 • Przyspieszenie dostaw towarów.
 • Redukcja strat finansowych.
 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni.
 • Marginalizacja błędów.
 • Redukcja kosztów prowadzenia magazynu.
 • Wzrost konkurencyjności firmy.

Jak więc widzisz, pytanie nie brzmi „czy warto podnieść efektywność logistyki magazynowej?”, ale „jak to zrobić?”. Najpierw musisz jednak zastanowić się nad tym, co wpływa na wydajność Twojego systemu magazynowania.

W jakich obszarach koncentruje się efektywność logistyki magazynowej?

Podstawowym kryterium oceny efektywności magazynu logistycznego są jednostkowe koszty składowania towaru. Na ich wysokość wpływają natomiast:

Eksploatacja przestrzeni

Organizację przestrzeni magazynowej warto dobrze przemyśleć już na etapie projektowania budynku. Znaczenie będzie miał bowiem nie tylko jego rozmiar, ale także układ kluczowych pomieszczeń i skomunikowanie ich ze sobą. Optymalne wykorzystanie miejsca umożliwiają też właściwie dobrane regały. Więcej na ten temat dowiesz się z ostatniej części poradnika.

Dostęp do specjalistycznego wyposażenia

Ogromny wpływ na efektywność magazynu ma jego wyposażenie. Mowa o takich urządzeniach jak wózki widłowe, skanery produktów czy stanowiska komputerowe. Wyręczają one ludzi w najtrudniejszych zadaniach, zdecydowanie przyspieszając pracę i redukując błędy. Dobór odpowiednich zasobów do specyfiki danego magazynu zdecyduje więc o ilości i jakości wykonanej pracy.

Organizacja pracy

W dzisiejszych czasach największy potencjał optymalizacyjny ma prawdopodobnie zarządzanie pracą w magazynie. To właśnie w tej kategorii należałoby umieścić stosowane w organizacji procedury, a także zaplecze IT. Ten ostatni element – między innymi za sprawą automatyzacji – ma ogromny wpływ zarówno na koszty prowadzenia magazynu, jak i na szybkość wykonywanej pracy. Wydajne systemy WMS (Warehouse Management System) oraz ERP (Enterprise Resources Planning) wydają się więc podstawą efektywnej logistyki magazynowej.

Kompetencje personelu

Choć inteligentne oprogramowanie coraz częściej zastępuje w pracy człowieka, zespół zaangażowanych pracowników jest niezbędny w każdym dobrze funkcjonującym magazynie. W tym przypadku należy więc skupić się na rekrutacji osób o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu zawodowym.

Jak zwiększyć efektywność procesów logistyki magazynowej?

Znając fundamenty efektywności logistyki, możesz zacząć zastanawiać się nad tym, jak zoptymalizować każdy z nich. Prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych elementów będzie miało ogromne znaczenie na wszystkich etapach łańcucha dostaw:

1.       Przyjęcie towarów do magazynu

Na tym etapie szczególnie istotny okaże się projekt magazynu i jego układ logistyczny. Należy więc zwrócić uwagę na to, aby był on dostosowany do typu samochodów ciężarowych dostarczających towar, rodzaju przyjmowanych produktów oraz ich ilości. Odpowiednia organizacja zniweluje ryzyko powstawania wąskich gardeł, które mogłyby zakłócać cały proces i powodować problematyczne opóźnienia.

W zwiększaniu efektywności magazynu na etapie przyjmowania towarów nieocenione okażą się również procesy automatyzacji i standaryzacji. Mogą one w dużej mierze odciążyć pracowników, którzy zostaną dzięki temu skierowani do innych zadań. W tym celu warto sięgnąć po sprawdzony system WMS, za pomocą którego zoptymalizujesz między innymi prognozowanie dostaw, rejestrację ładunków, etykietowanie oraz wyznaczanie miejsca składowania.

2.       Składowanie towarów

Efektywne magazynowanie towarów wymaga optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Przydatne okażą się w tym przypadku specjalne regały, takie jak modele o podwójnej głębokości (double-deep), wjezdne (drive-in) czy przepływowe (push-back). Ich zastosowanie może poprawić wydajność tego procesu nawet o kilkadziesiąt procent.

Na tym etapie warto także rozwiązać częsty problem braku miejsca dla zbiórki rozległego asortymentu. W tym celu można zdecydować się na przykład na kompletację falową. Polega ona na tworzeniu tymczasowych okien, w których konkretne produkty umieszczane będą w określonej przestrzeni. Ponownie, nieoceniony w tym procesie okaże się wydajny system zarządzania magazynem.

3.       Kompletacja zamówień

Efektywne kompletowanie towaru wymaga doboru odpowiedniego dla danego magazynu modelu. Do popularnych rozwiązań należą:

 • Pick by order – każde zamówienie realizowane jest pojedynczo, przez jednego pracownika.
 • Multi picking – towary zbierane są jednocześnie dla kilku zamówień.
 • Zone picking – zamówienia kompletowane są strefowo.
 • Wave picking – magazyn dzielony jest na strefy, w których kolejno realizowane są zamówienia.

Średni czas kompletacji zamówienia oraz jej koszt można znacząco obniżyć także poprzez wdrożenie w firmie oprogramowania WMS. Dzięki niemu pracownik otrzymuje dokładne informacje o lokalizacji towarów, a nawet optymalną ścieżkę zbierania wszystkich pozycji z zamówienia.

4.       Wydawanie towarów

Na ostatnim etapie łańcucha ponownie daje o sobie znać konieczność implementacji informatycznego systemu zarządzania magazynem. Pozwoli on:

 • Zaplanować transport – zorganizować hierarchię według trasy dostawy, typu pojazdu, rodzaju klienta, priorytetu itp.
 • Uprościć zarządzanie dokumentami – skoordynować współpracę magazynu z przewoźnikami, umożliwić generowanie etykiet i nadawanie kodów pozwalających na łatwe identyfikowanie przesyłek.
 • Zautomatyzować załadunek towarów – usprawnić paletyzację i weryfikację prawidłowości przeprowadzanego procesu.

Kiedy warto zlecić zarządzanie logistyką magazynową zewnętrznej firmie?

Jak widzisz, zarządzanie magazynem to bardzo rozbudowany proces wymagający nieustannego monitorowania i optymalizowania. Właśnie dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na outsourcing logistyki. Szczególnie dużym zainteresowaniem takie rozwiązanie cieszy się w branży e-commerce. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, możesz powierzyć prowadzenie swojego magazynu specjalnemu operatorowi logistycznemu. Oszczędzasz wówczas mnóstwo czasu, który możesz poświęcić na rozwijanie biznesu i prowadzenie działań marketingowych!

Logistyka magazynowa – FAQ

Co to jest logistyka magazynowa?

Logistyka magazynowa to zarządzanie wszystkimi procesami w zakresie składowania towarów. Pozwala na stworzenie ścieżki prowadzącej od producenta do klienta końcowego. Obejmuje etapy przyjmowania towarów, magazynowania, kompletowania zamówień i ich wydawania.

Jak efektywnie zarządzać logistyką magazynową?

Kluczowa dla efektywności logistyki magazynowania jest optymalizacja ponoszonych kosztów przy jednoczesnym usprawnieniu pracy. Nieocenioną pomoc w tym procesie oferują informatyczne systemy magazynowania.

Czy można zlecić outsourcing magazynowania?

Logistyka kontraktowa to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą powierzyć zarządzanie swoim magazynem zewnętrznemu operatorowi. Firma logistyczna wyręcza ich we wszystkich procesach związanych z magazynem, od przyjmowania towarów, przez ich konfekcjonowanie, aż po wysyłkę.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja
Tagi: logistyka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy