Marsz Równości w Rzeszowie

Marsz Równości w Rzeszowie

W sobotę 30 czerwca ulicami Rzeszowa przejdzie I Rzeszowski Marsz Równości – przemarsz wszystkich osób, które domagają się Polski otwartej i pełnej szacunku. Według organizatorów i organizatorek Marszu Równości jego głównym celem jest podarowanie nadziei, odwagi i wsparcia wszystkim tym, którzy w codziennym życiu zmagają się z problemami wykluczenia.

Rzeszów w ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonał dużego skoku cywilizacyjnego, zapoczątkowanego jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Rzeszowskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne, otwarte i różnorodne. Duża ilość studentów i studentek oraz coraz bogatsza oferta akademicka pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość miasta.

W opinii osób organizujących marsz to dobry moment, aby miasto, którego hasło promocyjne brzmi „Rzeszów – stolica innowacji”, pokazało, że jest ośrodkiem nowoczesnym i otwartym na różnorodność. Podkreślają one, że w Rzeszowie jest wielu ludzi upominających się o prawa osób wykluczonych z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia etnicznego, płci, rasy, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych czy wyznawanej religii.

Pośród postulatów Marszu jest uznanie przez państwo, którego osoby LGBTQ+ są pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami, ich prawa do miłości oraz nadania jej oczekiwanych przez społeczność ram prawnych. Organizatorki i organizatorzy zwracają również uwagę na prawo do bezpiecznego i spokojnego życia oraz samorealizacji, które powinno przynależeć nie tylko osobom nieheteronormatywnym, ale i wszystkim, którzy spotykają się z problemem wykluczenia.

Tradycyjnie już osoby uczestniczące w Marszu Równości będą apelować do władz w sprawach związanych z problemami osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, kwestiach związanych z równouprawnieniem kobiet w życiu społecznym i gospodarczym oraz wsparciem dla osób znajdujących się na uchodźstwie.

I Rzeszowski Marsz Równości jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich organizacji pozarządowych, partii politycznych i osób prywatnych, które chcą przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Szczegóły organizacyjne będą na bieżąco podawane do wiadomości publicznej na stronie oraz wydarzeniu na Facebooku.

Przyjazd na nasz marsz zapowiedziało wiele znanych osób: Marta Lempart, Marek Kossakowski, Omar Sangare, Renata Kim, Monika Rosa, Joanna Scheuring-Wielgus, Piotr Rabiej i inne osoby.

Wyrazy wsparcia przysłały i przysłali nam między innymi: Sylwia Chutnik, Marta Zabłocka, Marta Frej, Mike Urbaniak, Peter Tatchell, Robert Rient, Klementyna Suchanow, Joanna Podgórska, Mikołaj Milcke, Katarzyna Lubnauer, europosłanki Zielonych Terry Reintke i Ska Keller, Lalka Podobińska, Anna Grodzka, Krzysztof Charamsa, Cynthia Nixon, Boy George i wiele innych.

Wydarzenia w ramach Weekendu Równości obejmują m.in.:
·  debatę polityczną o sojusznikach ruchu LGBTQ z udziałem Justyny Samolińskiej, Tomasza Kamińskiego, Joanny Scheuring-Wielgus i Artura Dunina
·  projekcję filmu dokumentalnego „Artykuł 18” w reżyserii Bartosza Staszewskiego
·  Cykl prelekcji pod tytułem: „Biologia, historia, społeczeństwo”, z udziałem biologa UWr, Roberta Maślaka na temat homoseksualizmu wśród zwierząt, dr Joanny Ostrowskiej na temat sytuacji homoseksualistów podczas drugiej wojny światowej oraz Huberta Sobeckiego z organizacji Miłość Nie Wyklucza
·  Afterparty

PRZEGLĄD objął wydarzenie patronatem!

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy