Medale za tolerancję

Medale za tolerancję

Już po raz 12. Fundacja Ekumeniczna “Tolerancja” przyznała prestiżowe medale “Zasłużony dla Tolerancji”. W tym roku uhonorowano Aleksandra Kwaśniewskiego i Włodzimierza Cimoszewicza. Nagrody zespołowe otrzymali: Stowarzyszenie “Kuźnica” i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Laureatami nagrody zagranicznej są: Rania al Abdullah – królowa Jordanii i ksiądz dr Manfred Deselaers – Niemcy. Nagrodę Polonijną otrzymał
Sigmund A. Rolat – USA. Nagroda tradycyjnie wręczana jest z okazji Światowego Dnia Tolerancji, a gospodarzem tegorocznej uroczystości byli Teatr Żydowski i jego dyrektor Szymon Szurmiej.
Przewodniczący Społecznej Rady Fundacji, prof. Jerzy Wiatr, przypomniał, że fundacja z dużą konsekwencją realizuje postawione sobie cele, takie jak kształtowanie tolerancji i poszanowania dla wszystkich mniejszości, zwłaszcza wyznaniowych, narodowościowych i kulturowych.
“Tolerancja to magiczne słowo. Wciąż budzi skrajne emocje: od najpełniejszej aprobaty po fanatyczny wprost gniew tych, którzy nie są w stanie pogodzić się z jakąkolwiek odmiennością”, to słowa zmarłego kilka lat temu naszego autora, prof. Tadeusza Zielińskiego.
Uroczystościom wręczenia nagród przyglądała się młodzież z warszawskich gimnazjów tolerancji nr 45, 50, 61 i 83. Takich szkół, które mają specjalny program wychowujący w duchu tolerancji i nie wprowadzają zaostrzonych rygorów, jest w Polsce ok. 60.
Kazimierz Morawski, założyciel Ekumenicznej Fundacji “Tolerancja” przypomina, że: “Fundacja powstała w 1993 r. z inicjatywy grupy działaczy chrześcijańskich, którym bliska jest idea tolerancji. Powodem były zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie, a zwłaszcza wzrost przejawów nietolerancji. Naszym głównym obiektem zainteresowania stały się polskie szkoły, bo wiadomo, że od wychowania i postaw młodzieży zależeć będzie nasza przyszłość. Chcemy zagrożeniom wynikającym z niedojrzałości społecznej przeciwstawiać wartości będące wspólnym dorobkiem ludzkości. Takimi są osobistości i organizacje nagradzane przez nas medalami “Zasłużony dla Tolerancji”.
Medale “Zasłużony dla Tolerancji” w latach ubiegłych otrzymali m.in.: Aleksander Małachowski, Andrzej Szczypiorski, Jacek Kuroń, prof. Karol Modzelewski, prof. Tadeusz Zieliński, prof. Ewa Łętowska, Józef Hen, prof. Jacek Majchrowski, prof. Magdalena Środa, Olga Lipińska, Jerzy Owsiak, Kazimierz Kutz, prof. Andrzej Walicki, prof. Jan Widacki. W 2005 r. wyróżnieniem tym został uhonorowany także zespół “Przeglądu”.

JED

Wydanie: 47/2009

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy