Młodzi na rynku pracy

Młodzi na rynku pracy

Więcej niż jedna na sześć osób poniżej 25. roku życia straciła pracę z powodu kryzysu wywołanego sytuacją pandemiczną – to jeden z wniosków raportu „Młodzi na rynku pracy” Związku Zawodowego Konfederacja Pracy Młodych. „Już wiadomo że COVID-19 będzie miał »niszczący« wpływ w długoterminowej perspektywie czasowej na kariery zawodowe młodych osób przed 25. rokiem życia. To skłoniło Międzynarodową Organizację Pracy do określenia tej grupy demograficznej, jako »pokolenie lockdownu«”, czytamy w raporcie. „Młodzi ludzie rozpoczynający karierę zawodową w okresie kryzysu są bardziej narażeni na przedwczesną śmierć. Według szacunków będą żyli średnio od 6 do 9 miesięcy krócej niż osoby rozpoczynające karierę w czasach lepszej koniunktury”, pisze Konfederacja Pracy Młodych. W Polsce stopa bezrobocia w końcu lutego 2021 r. wyniosła 6,5% i była o 1 p.p. wyższa niż przed rokiem.

Raport Konfederacji Pracy Młodych przedstawia całą plejadę problemów, z którymi na co dzień spotykają się młodzi ludzie. Od fatalnej sytuacji na rynku pracy związanej z pandemią, przez dyskryminację i wyzysk młodych ze względu na wiek, zwiększone ryzyko depresji i lęków, po umowy śmieciowe, kredyty, kryzys mieszkaniowy i żłobkowo-przedszkolny, brak jasnego określenia statusu i praw stażysty oraz lukę płacową między płciami, która w Polsce wynosi ok. 20% (dane GUS z 2018 r.).

„Pandemia uderzyła w młode kobiety. Obostrzenia najbardziej dotknęły sfeminizowane sektory gospodarki, czyli szeroko rozumiany sektor usług, turystykę, gastronomię oraz sektor opiekuńczy. W Polsce 1,2 mln kobiet pracuje w usługach, handlu hurtowym i detalicznym, co stanowi 75% wszystkich pracowników tych branż i jest jednym z najwyższych odsetek wśród krajów wysoko rozwiniętych. W związku z tym coraz więcej kobiet szuka pracy za granicą”, czytamy w raporcie. Warto dodać, że kobiety często pracują na dwóch etatach: jednym w pracy, drugim w domu. Wartość tzw. nierynkowej pracy domowej jest porównywalna z 30% polskiego PKB.

Cały raport dostępny tutaj.

 

fot. Rosie Sun/Unsplash  

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy