Mniej barier w drodze do dyplomu

Mniej barier w drodze do dyplomu

Program “Student” ułatwia osobom niepełnosprawnym sfinansowanie studiów

Wyższe wykształcenie ma 9,9% Polaków. Wśród niepełnosprawnych wygląda to jeszcze gorzej – tylko 3,7%. Bariera finansowa stanowi jedną z głównych przeszkód utrudniających studiowanie osobom o niskich rentach. Wykształcenie jest zaś najważniejszym atutem osoby niepełnosprawnej konkurującej na rynku pracy.
Program “Student”, realizowany od 2002 r. przez PFRON, stwarza niepełnosprawnym warunki finansowe do zdobycia wyższych studiów. Dotychczas wpłynęło ok. 4,3 tys. wniosków o stypendium, zaś PFRON przekazał studentom niemal 6,5 mln zł. Pieniądze mogą otrzymać też rodacy, którzy przybyli z zagranicy, jak np. Walenty Filiopenko, Polak z Litwy, który ma połamane obie nogi po wypadku samochodowym. Przyznano mu 600 zł miesięcznie. Studiuje na trzecim roku Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, zajmuje się historią Kościoła na Kresach Wschodnich i osadnictwem na ziemi sejneńskiej.

Tylko dla wybitnych

Prezes PFRON może przyznać też stypendium specjalne. Żeby je otrzymać, trzeba mieć wysoką średnią ocen w okresie zaliczonych lat studiów (nie niższą niż 4,5) i prowadzić działalność naukową potwierdzoną publikacjami w prasie naukowej bądź uczestnictwem w konferencjach naukowych.
W ub.r. przyznano trzy stypendia specjalne na kwotę 9,7 tys. zł. Jedno z nich, w wysokości 1,9 tys. zł otrzymała w semestrze 2003/2004 Hanna Bartoszewicz, studiująca na drugim roku zarządzania i marketingu w gorzowskiej placówce Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się prywatyzacją polskich banków i problemami ludzi starszych. Ma uszkodzony kręgosłup po złamaniu kompresyjnym (zgniecenie kręgów). Wcześniej otrzymała dofinansowanie w semestrze letnim w 2003 r. Stypendium umożliwi jej dokończenie prowadzonych badań ekonometrycznych.
– Kiedy dowiedziałam się o programie “Student”, postanowiłam powalczyć. Droga była długa i wyboista, załatwianie trwało prawie trzy miesiące, ale było warto. Stypendium pokryło moje wydatki związane ze studiami, starczyło na potrzebne pomoce naukowe. Trzeba tylko pamiętać o udokumentowaniu wszystkich poniesionych wydatków – mówi.

Miliony do zdobycia

W 2004 r. na chętnych czeka 8 mln zł z programu “Student”. Jak mówi Joanna Kica z Wydziału Realizacji Programów PFRON, zainteresowanie wśród studentów i kandydatów jest duże, ale nadal wielu z nich nie wie o takich możliwościach.
Pieniądze przeznaczone na “Studenta” przyniosą długofalowe efekty. Niepełnosprawni okupują swe studia ogromnym wysiłkiem. Są ludźmi z zapałem, hartem ducha, w przyszłości będą dobrymi pracownikami i pracodawcami. Wicepremier Hausner na pewno to rozumie, więc można mieć nadzieję, że w kolejnych latach nie zabraknie środków na realizację tak wartościowego programu.


 

Kto może skorzystać z programu “Student”?

Osoba ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), wpisana na listę studentów szkół wyższych państwowych i niepaństwowych (w tym wyższych seminariów), studiująca w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, również za pośrednictwem Internetu.
Jej średnie miesięczne dochody brutto nie mogą przekraczać 100% najniższego wynagrodzenia (na jednego członka rodziny) lub 120% (w przypadku osoby samotnej i samodzielnie gospodarującej, co dotyczy także mieszkańców akademików i stancji).
Dofinansowanie obejmuje m.in. opłaty za studia, kwaterę, dojazdy, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną i psychiczną niepełnosprawnego, zakup pomocy naukowych (w tym komputerów). Wysokość dofinansowania nie może w jednym semestrze przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia (obecnie 824 zł). Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy z PFRON. Wsparcie nie przysługuje w czasie trwania urlopu studenta, ale może otrzymać je osoba powtarzająca rok akademicki (tylko jeden raz podczas studiów). Im student biedniejszy i bardziej niepełnosprawny, tym większą pomoc może otrzymać
By uzyskać dofinansowanie, trzeba złożyć, nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem semestru i nie później niż 14 dni po jego rozpoczęcia tego semestru, wniosek w właściwym oddziale wojewódzkim PFRON. Rozliczenie przyznanych środków następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę oryginałów dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (faktur VAT i innych dowodów zapłaty).

 

Liczba umów stypendialnych zawartych z PFRON

semestr letni 2001/2002 – 908
semestr zimowy 2002/2003 – 1132
semestr letni 2002/2003 – 1757

 

Wydanie: 9/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy