Na saksy za Odrę

Na saksy za Odrę

Największe szanse na zatrudnienie w Niemczech mają pracownicy sezonowi i rzemieślnicy  Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej najwięcej Polaków w celach zarobkowych przyciągają Niemcy. Każdego roku legalną pracę w tym kraju podejmuje ok. 230 tys. obywateli polskich. Zainteresowanie niemieckim rynkiem pracy spowodowane jest wyższymi niż w innych krajach UE zarobkami oraz niewielką odległością. Zezwolenie niezbędne Znalezienie pracy w Niemczech wymaga trochę zachodu. Tym bardziej że sytuacja gospodarcza w tym kraju nie jest najlepsza, a firmy zwalniają pracowników. Z sondażu opublikowanego przez tygodnik „Welt am Sonntag” wynika, że prawie dwie trzecie Niemców (63%) jest zdania, iż skutkiem rozszerzenia UE będzie utrata miejsc pracy. Nic więc dziwnego, że niemieckie władze podjęły kroki mające na celu ograniczenie dostępu do rynku pracy obywatelom krajów wchodzących do UE i wprowadziły tzw. okresy przejściowe. Maksymalnie mogą one wynieść siedem lat. Wiadomo już, że Niemcy skorzystają z okresu przejściowego przez co najmniej pierwsze dwa lata. Potem podjęte zostaną decyzje co do dalszego ich utrzymania – po dwóch, a następnie po trzech latach od rozszerzenia Unii. W okresie przejściowym obywatele polscy nadal będą potrzebowali zezwolenia na pracę w Niemczech, o które należy się postarać przed podjęciem zatrudnienia. Nieograniczone prawo dostępu do niemieckiego rynku pracy uzyskają osoby zatrudnione w Niemczech w dniu 1 maja 2004 r. lub co najmniej 12 miesięcy po tej dacie, pracujące dla niemieckiego pracodawcy. Dotyczy to także członków ich rodzin, którzy w chwili przystąpienia do Unii mieszkali z nimi lub przebywali w Niemczech co najmniej 18 miesięcy. Jeśli chodzi o pracowników z nowych krajów UE, w myśl umowy akcesyjnej, w przypadku udzielenia ponownego zezwolenia na zatrudnienie w Niemczech będą oni mieli pierwszeństwo przed chętnymi z krajów trzecich. Ponadto przedsiębiorstwa i osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą będą mogły osiedlać się w Niemczech, o ile spełnią wszystkie wymogi niemieckiego prawa. Jednak zgodnie z uregulowaniami przejściowymi, polski przedsiębiorca nie będzie mógł zatrudniać pracowników z krajów akcesyjnych, w tym z Polski – poza najważniejszymi stanowiskami w firmie. Przede wszystkim sezonowo Po przystąpieniu do UE zostanie zniesiony obowiązek posiadania wizy dla obywateli państw akcesyjnych, niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Jednak będą oni potrzebować zezwolenia na pobyt dla obywateli UE, jeśli chcą przebywać w Niemczech dłużej niż trzy miesiące. Udzielenie tego zezwolenia nastąpi wówczas, gdy właściwy niemiecki urząd pracy potwierdził pisemnie udzielenie pozwolenia na pracę. O udzieleniu zezwolenia decyduje urząd ds. cudzoziemców. Warto pamiętać, że po 1 maja nadal przeprowadzane będą kontrole osób na „granicach wewnętrznych”. Ale wpisy znajdujące się w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców lub w Systemie Informacyjnym Państw Grupy z Schengen (SIS), dotyczące Polaków, którym wydano zakazy wjazdu, z dniem przystąpienia Polski do UE zostaną usunięte. Pozostaną tam jedynie dane tych osób, które dokonały poważnych naruszeń prawa. Znalezienie pracy w Niem- czech nie jest jednak niemożliwe. Jak w przypadku większości krajów UE szansę na pracę mają przede wszystkim rzemieślnicy (piekarze, kucharze, stolarze, cukiernicy) oraz personel medyczny, zwłaszcza pielęgniarki i opiekunowie osób starszych. Poszukiwani są też informatycy, inżynierowie i kadra menedżerska. Jednak dotychczas najwięcej Polaków pracuje w Niemczech sezonowo. Zatrudnienie znajdują w takich branżach jak: rolnictwo, przetwórstwo warzyw i owoców, ogrodnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, rzadziej w hotelarstwie i gastronomii. Najczęściej pracują na akord. Czas zatrudnienia wynosi przeważnie trzy miesiące, choć trafiają się również prace sześcio- i dziewięciomiesięczne. Ofert można szukać w polskich urzędach pracy. Polacy mogą też znaleźć zatrudnienie jako tzw. pracownicy-goście. Podejmują oni zatrudnienie w celu doskonalenia zawodowego albo pogłębiania znajomości języka. Również w tym przypadku w nawiązaniu kontaktu pośredniczą polskie urzędy pracy. Można wtedy pracować przez rok, z możliwością przedłużenia o kolejne sześć miesięcy. Obywatel polski ma prawo do zatrudnienia w charakterze pracownika-gościa tylko raz. Po zakończeniu pracy należy opuścić kraj. Kandydaci muszą posiadać co najmniej wykształcenie zawodowe, mieć ukończone 18 i nieprzekroczone 40 lat, posiadać doświadczenie zawodowe, a także znać język niemiecki. Niestety, roczny limit tego typu zatrudnienia

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 07/2004, 2004

Kategorie: Świat