Najnowszy numer zeszytów Animacja Życia Publicznego

Piąty już numer zeszytów wydawanych przez Centrum Badań Społeczności Lokalnych i Polityk Publicznych jest podsumowaniem seminarium, które odbyło się we wrześniu w Warszawie. Zeszyt sprofilowany jest zgodnie z problematyką seminarium – merytorycznie dominuje w nim tematyka nowego paradygmatu badań w działaniu, partycypacji w badaniach i kultury obywatelskiej w kontekście zmiany społecznej.

Wśród autorów tekstów zawartych w publikacji znaleźli się: dr Magdalena Dudkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego z analizą metodologii badań aktywizujących, dr Hana Cervinkova z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu poszukująca emancypacyjnego wymiaru badań pedagogicznych i antropologicznych, dr Paweł Kuczyński z Polskiego Towarzystwa Socjologicznego piszący o Touraine’a interwencjonizmie, Marta Sałkowska z Collegium Civitas rozważająca zagadnienie, czy można badać bez zaangażowania, prof. dr hab. Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszawskiego z artycułem: „Od etnosondażu do lokalnych badań w działaniu”, dr Piotr Weryński z Politechniki Śląskiej piszący o procedurze triangulacyjnej w badaniach aktywności obywatelskiej, Piotr Henzler, członekZespołu Trenerów i Ekspertów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL prezentujący słubickie badania aktywizujące, dr Andrzej Potoczek, naczelnik Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, piszący o zaufaniu jako czynniku kształtującym proces partycypacji społecznej, Jacek Gralczyk z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z artykułem „Partycypacja – gra społeczna”, dr Barbara Markowska z Collegium Civitas pisząca o Europejskim Kongresie Kultury

Piąty numer „Animacji Życia Publicznego” zawiera  teksty, które w pełni oddają różnorodność podejść i perspektyw badań w działaniu, ich skomplikowaną i niejednoznaczną metodologię oraz towarzyszący temu kontekst społeczny i etyczny.

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w planowanych imprezach, a także do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie www.badaniawdziałaniu.pl.

Najnowszy numer zeszytów Animacja Życia Publicznego można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.decydujmyrazem.pl.

Więcej informacji o projekcie „Decydujmy razem” znajdą Państwo na stronach:

www.decydujmyrazem.pl

www.facebook.pl/decydujmyrazem

www.youtube.pl/decydujmyrazemtv

 

Wydanie:

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy