ORLEN rośnie w siłę

ORLEN rośnie w siłę

W Polsce coraz chętniej jeździmy natomiast na oleju napędowym i gazie płynnym

Grupa ORLEN w ubiegłym roku poprawiła wyniki finansowe. Koncern do swoich sukcesów może zaliczyć także zakup stacji benzynowych w Niemczech oraz realizację umowy o utworzeniu spółki z silnym międzynarodowym partnerem branży petrochemicznej – Basell Europe.
Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zysk netto Grupy ORLEN wyniósł ponad 428 mln zł – czyli o ok. 14 proc. więcej niż w 2001 r.
Zbigniew Wróbel, prezes PKN ORLEN SA, powiedział: – Obecny zarząd powołany został rok temu, pracujemy więc od niedawna. Uważam jednak, iż osiągnęliśmy przyzwoite rezultaty. Poprawa wyników finansowych Grupy ORLEN była możliwa dzięki obniżce kosztów zmiennych w rafinerii, działaniom podjętym w sektorze chemicznym oraz dzięki naszej wspólnej pracy.
Prezes Wróbel dodał, iż zarząd spółki miał nadzieję na nieco większe zyski, ale w osiągnięciu celu przeszkodziły trudna sytuacja ekonomiczna kraju oraz dekoniunktura na rynku paliw.

Dobre wyniki

Uzyskanie lepszego wyniku uniemożliwiło spółce trudne otoczenie ekonomiczne. Zła koniunktura gospodarcza i ograniczenie inwestycji sprawiły, że w 2002 r. w Polsce zużycie paliw spadło łącznie o 2,8 proc. Zmniejszył się zwłaszcza popyt na lekki olej opałowy. Grupa ORLEN przerobiła w 2002 r. ponad 13 mln ton ropy naftowej. Jest to o ponad 1,3% więcej niż w 2001 r. Mniejsze zyski sektora paliwowego zostały zrównoważone dzięki poprawie wyników sektora rafineryjnego (wzrost zysku aż o 38,7 proc.) oraz chemicznego (wzrost o 6,4 proc.).
ORLEN zwiększył sprzedaż benzyny i oleju napędowego o 1,6 proc., tym samym zwiększył swój udział w krajowym rynku. W sumie sprzedaż detaliczna wszystkich paliw silnikowych przez całą Grupę wyniosła w roku ubiegłym przeszło 2,17 mln ton, co oznaczało wzrost o ok. 5 proc. (ponad 102,5 tys. ton). Największy przyrost sprzedaży detalicznej odnotowano, jeśli chodzi o gaz płynny i olej napędowy.
Czynnikiem optymistycznym na przyszłość są nadzieje na wzrost gospodarczy w Polsce, co powinno spowodować także wzrost zużycia paliw. Prawie 70 proc. swojej sprzedaży ORLEN realizuje przy udziale programów lojalnościowych.
– W 2002 r. nasze programy lojalnościowe odniosły bezprecedensowy sukces. Aż o 15 proc. zwiększyła się ilość paliw sprzedawanych przy udziale programów w stosunku do IV kwartału 2001 r. Ponieśliśmy konieczne wydatki na unowocześnienie stacji i nagrody w programie VITAY. Te działania w przyszłości jednak zaprocentują – powiedział wiceprezes koncernu, Sławomir Golonka.
Koncern ma już więc szerokie grono wiernych marce ORLEN klientów ponad 3,5 mln), tym samym może liczyć na to, że prognozowane zwiększenie zużycia paliw w Polsce będzie przynosiło skutek w postaci znaczącego wzrostu zakupów na stacjach sieci ORLENU.
W programie dla klientów indywidualnych VITAY tankując, gromadzi się punkty wymieniane następnie na rozmaite nagrody, zaś program dla klientów instytucjonalnych (FLOTA) umożliwia bezgotówkowy zakup towarów i usług na stacjach koncernu.
Generalnie ubiegłoroczne przychody wypracowane przez sieć PKN ORLEN, uzyskane łącznie ze sprzedaży paliw oraz innych produktów, wzrosły o 7,5 proc. Jednocześnie nastąpił jednak wzrost kosztów, spowodowany ujednolicaniem wizerunku stacji oraz rosnącą liczbą nagród wręczanych klientom w zamian za zbierane punkty.
Rynkową pozycję PKN ORLEN z pewnością umocniłoby połączenie z Rafinerią Gdańską. Powstałby wtedy silny koncern, będący jednym z największych producentów paliw w Europie i zdolny do sprostania zagranicznej konkurencji.
– Sukcesem minionego roku jest utrzymanie stabilnej pozycji finansowej, a także wprowadzenie dywersyfikacji w dostawach ropy i podpisanie z rosyjskimi partnerami długoterminowych kontraktów na dostawy zabezpieczające zaopatrzenie w nasz podstawowy surowiec – twierdzi Jacek Strzelecki, wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.
Zdaniem wiceprezesa Strzeleckiego, w obszarze kosztowym zostały dokonane działania mające pozytywny wpływ na wyniki. Udało się to osiągnąć w efekcie obniżki zmiennych kosztów produkcji oraz doprowadzenia cen transferowych za usługi transportowe i serwisowe do poziomu rynkowego. – Działania dotyczące zmian cen były prowadzone wewnątrz Grupy Kapitałowej i należy je traktować jako początek procesu restrukturyzacji ekonomicznej spółki oraz Grupy ORLEN – reasumuje Strzelecki.

Kierunek Zachód

Już dziś Orlen zdobywa coraz więcej przyczółków poza granicami kraju. Przewiduje to ponadregionalna strategia rozwoju polskiej firmy. Niedawno, 28 lutego, sfinalizowana została transakcja zakupu sieci stacji paliw w północnych Niemczech. PKN ORLEN kupił stacje od koncernu British Petroleum, zgodnie z ustalonym terminem zamknięcia kontraktu.
ORLEN nabył 494 stacje paliwowe. Zakup ten stwarza możliwość rozwoju sieci sprzedaży detalicznej na największym, sąsiadującym z naszym krajem, rynku europejskim. Stacje te rozmieszczone są na obszarze 9 z 16 landów: w Szlezwiku-Holsztynie, Hamburgu, Bremie, Nadrenii-Westfalii (tu jest najwięcej stacji Orlenu), Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Berlinie, Dolnej Saksonii, Brandenburgii i Saksonii-Anhalt. Obecna wielkość sieci pozwala na objęcie 3 proc. udziałów w rynku paliwowym całej RFN i 7 proc. lokalnego rynku północnych Niemiec. Tak więc już wkrótce będziemy mogli tankować również za zachodnią granicą na stacjach polskiego koncernu.
Standard kupionych w Niemczech stacji paliwowych zostanie podniesiony do wysokiego poziomu obowiązującego w polskich obiektach. Klienci będą mogli zatankować, zaopatrzyć się w rozmaite produkty pozapaliwowe i skorzystać z wielu usług. W części obiektów zaliczanych do grupy najwyższego standardu znajdą się również minimarkety, bary i kąciki gastronomiczne oraz myjnie samochodowe.
Niemiecka sieć stacji ORLEN zarządzana będzie przez spółkę ORLEN-Deutschland Gmbh z siedzibą Elmshorn. W trzyosobowym zarządzie zasiądą dwaj Polacy, Przemysław Grabowski i Michał Jonczyński, oraz Belg Jean-Jacques Verschueren (prezes spółki).

Z mocnym partnerem

W Płocku natomiast przed kilkoma dniami, 1 marca, rozpoczęła działalność spółka joint venture utworzona przez ORLEN i Basell. Zagraniczny partner to holenderska firma będąca czołowym producentem tworzyw sztucznych na świecie. Spółka ORLEN-Basell została powołana na mocy umowy z 30 września 2002 r. Zajmuje się produkcją i sprzedażą poliolefin, składnika tworzyw sztucznych o wszechstronnym zastosowaniu. Jej strategia przewiduje, iż zakład w Płocku skoncentruje się na obsłudze polskiego, dynamicznie rozwijającego się rynku tworzyw sztucznych, a także na eksporcie na rynki zachodnie z wykorzystaniem sieci dystrybucji zagranicznego udziałowca. – Udziałowcy, ORLEN i Basell, zapewnili dobre warunki startu naszej spółki. Od polskiego koncernu zyskaliśmy bazę produkcyjną, dostęp do polskiego rynku lokalnego oraz zintegrowane dostawy surowca. Basell wyposaża nas w światowej klasy technologie oraz dostęp do międzynarodowych sieci sprzedaży – powiedział Hartmut Lueker, prezes spółki ORLEN-Basell.
Finalizacja umowy wymagała szeregu czynności prawnych, dokonanych na bazie istniejącej już w Płocku spółki Poliolefiny Polska. Udziały w spółce podzielono po połowie. PKN ORLEN wniósł do spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą nieruchomości, instalacje i urządzenia do produkcji oraz dystrybucji poliolefin. Basell – licencje, sieć sprzedaży oraz wkład pieniężny.
Powstanie tak dużej firmy wymagało uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a także zapewnienia należytych źródeł finansowania. Ten bodaj najtrudniejszy warunek został spełniony 24 lutego, gdy grupa poważnych banków międzynarodowych (m.in. Société Générale, Bank of Tokyo-Mitsubishi i KBC Finanse Ireland) podpisała dokument zawierający potwierdzenie warunków zapewnienia środków finansowych nowemu podmiotowi.
– Kredyty zostaną przeznaczone na budowę nowych instalacji produkcyjnych. Dzięki temu w Płocku możliwa będzie roczna produkcja 400 tys. ton polipropylenu oraz 320 tys. ton polietylenu HDPE – powiedziała Małgorzata Wiśnicka-Hińcza, wiceprezes Zarządu JV, ds. Ekonomiczno-Finansowych.
Warto dodać, że polietylen HDPE nie był dotychczas produkowany w naszym kraju, a potrzeby polskiego rynku w tym zakresie zaspokajał import. Produkcja nowych gatunków polimerów rozpocznie się w 2005 r. – i tym samym Polska stanie się jednym z ważnych europejskich producentów tej branży.


Zyski netto ORLENU

(w mln zł)

1998 – 570
1999 – 721
2000 – 804
2001 – 343
2002 – 428

Stacje paliwowe ORLENU w RFN

Nadrenia-Wesfalia – 196
Dolna Saksonia – 118
Szlezwik-Holsztyn – 76
Saksonia-Anhalt – 28
Berlin – 19
Meklemburgia-Pomorze Przednie – 17
Hamburg – 16
Brandenburgia – 16
Brema – 8

Żródło: ORLEN

Wydanie: 11/2003

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy