PKS w rękach PKP?

PKS w rękach PKP?

Według Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) nierentowne oddziały PKS mają zostać połączone z częścią PKP. Czy to kolejny program naprawczy dla PKS?

Minister Aktywów Państwowych zapoznał się ze stanem spółek prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej. Z przedstawionej Radzie Ministrów analizy ma wynikać, że działalność spółek będzie możliwa jedynie w ramach połączenia podmiotów wchodzących w skład PKS z częścią Polskich Kolei Państwowych oraz Agencją Rozwoju Przemysłu.

MAP zastrzega, że swoją rekomendację oparło jedynie na wstępnej analizie. Nie mają też biznesplanu. Ministerstwo dopiero pogłębi analizy. Aby wprowadzić rekomendację w życie będzie potrzebna też zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Według ministerstwa PKP miałoby przejąć m.in.: POLBUS-PKS, POLONUS, PKS Częstochowa w likwidacji czy WARS. W wypadku nierentownych spółek rekomenduje się, aby nadzór nad nimi przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu. ARP przejmie 9 podmiotów w tym Stocznię Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni.

Fot. Andrzej Iwańczuk/Reporter

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień