Po co firmie Internet?

Biznesowe zastosowania globalnej sieci

W interesie pracownika

Już niedługo trudno będzie znaleźć firmę, która nie wykorzystuje Internetu w swojej codziennej działalności. Równocześnie jednak jest wiele firm traktujących to nowoczesne okno na świat jako zło konieczne, do którego dostęp powinien być sztucznie ograniczany. Tak samo jak odcina się pracownikom „niższych szczebli” możliwość telefonicznego łączenia się z liniami miejskimi, zamiejscowymi lub zagranicznymi, aby nie płacić horrendalnych rachunków, odcina się możliwość wejścia do sieci, by ludzie „nie tracili czasu” na oglądanie frywolnych obrazków i ściąganie plików z grami, filmikami lub piosenkami.
To jednak myślenie anachroniczne, bo w warunkach prawdziwej gospodarki rynkowej pracownik, który traci czas, jest po prostu źle wykorzystany albo wręcz zbędny. Dlatego w nowoczesnych i dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach dostęp do Internetu jest całkowicie swobodny dla każdego i okazuje się, że nikt nie zabawia tam się w czasie pracy, tylko wykonuje swoje obowiązki. Ludzie wiedzą, że dobre pensje i jeszcze lepsze premie zdobędą dzięki rzetelnemu wykonywaniu zadań, a nie za bezczynność i zabawę „z nudów”. Zdarzają się niekiedy firmy (głównie urzędy), gdzie pracownicy całymi godzinami grają na komputerze, ale dzieje się tak wtedy, gdy efekty ich pracy nie mają żadnej wartości i płaci się im za samą obecność w biurze od 8 do 16 – za etat, nie wynik.
Otwarcie pracownikowi internetowego okna na świat przynosi liczne korzyści. Pozwala znaleźć potrzebne informacje o przedmiocie pracy zatrudnionego. Jeśli ktoś zajmuje się sprzedażą, może się dowiedzieć np. na giełdzie towarowej, po ile sprzedaje konkurencja i jak przyciąga klientów. Jeśli ktoś zajmuje się kupowaniem, może przejrzeć maksymalnie dużo ofert, które pojawiły się na rynku i wybrać najlepszą dla siebie. Jeśli pracownik zajmuje się sprawami obsługi technicznej, to nawet gdy wyjedzie z siedziby firmy, może poprzez Internet połączyć się z bazą danych w swoim macierzystym przedsiębiorstwie, uzyskać potrzebne wskazówki oraz parametry i złożyć zamówienie lub wezwać pomoc, bowiem nowoczesne technologie teleinformatyczne pozwalają korzystać z łączności internetowej za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Oczywiście, poszukiwanie potrzebnych informacji i kontaktów za pośrednictwem Internetu powinno przebiegać sprawnie, szybko i bezbłędnie, a nie ciągnąć się wiele minut i tylko wydłużać czas pracy. Ale do usprawnienia korzystania z Internetu w celach zawodowych są już wyspecjalizowane programy i aplikacje, które można zastosować w firmie.

W interesie klienta

Jeśli firma jest podłączona do Internetu, ma swój portal i zasoby dostępne w sieci, korzystają na tym jej wszyscy klienci. Nie tylko dowiadują się więcej o samej firmie, poznają jej ofertę i przewagę konkurencyjną, ale mogą nawiązać bezpośredni kontakt z poszczególnymi działami czy konkretnymi pracownikami. Zainteresowanie klientem jest też wpisane w liczne procedury samej firmy. Dzięki Internetowi klient oszczędza czas, lepiej poznaje ofertę i może być sprawniej obsłużony. Jego kontakty z firmą uniezależnione są od położenie geograficznego i pory dnia. Poprzez sieć można realizować nie tylko sam zakup, uściślać jego warunki, np. w postaci gwarancji, ale również korzystać z obsługi posprzedażnej i stałego serwisu, o ile zakup tego wymaga. Klient poprzez Internet staje się prawdziwym partnerem firmy, a liczne programy obsługi klienta, które użytkuje firma, mogą też uczynić wzajemne kontakty dużo przyjemniejszymi, pełnymi kultury, szacunku, sympatii i zainteresowania wszystkimi potrzebami klienta.

W interesie firmy

Wiele firm rozpoczyna informatyzację od tych działów, które uważa za najbardziej krytyczne i wymagające usprawnienia oraz optymalizacji. Są to np. działy kontroli kosztów, w celu ograniczania zapasów magazynowych albo zagospodarowania odpadów produkcyjnych. Tam również najczęściej zakłada się modemy i łącza internetowe. Jednak kiedy te proste rezerwy oszczędności zostaną wyczerpane, a firma chce być jeszcze bardziej konkurencyjna, musi szukać przewagi na zewnątrz. Służą temu specjalne systemy wzajemnie powiązanych programów informatycznych, wspomagające zarządzanie firmą, które można kupić w całości albo w częściach. Do takich „platform” należy m.in. mySAP.com. To cała plejada rozwiązań przygotowanych w jednolitej technologii informatycznej, pozwalająca obsługiwać procesy gospodarcze w firmie zarówno od środka, jak i w otoczeniu, po stronie klientów i po stronie partnerów (dostawców, odbiorców itp.) firmy.
Stosując w firmie rozwiązanie z platformy mySAP.com, można wykorzystać różne procedury pomocnicze, np. mapy rozwiązań oraz wzorce procesów i strategii firmy, do których można dążyć. Są tam np. wzorce organizacji działów firmy, wzorce obiegu informacji finansowej, logistycznej i księgowej, a także różnego rodzaju „przyspieszacze” pomagające w krótkim czasie wdrożyć korzystne rozwiązania i poprawić efekty firmy. Właśnie taka platforma ułatwiająca procesy zarządzania wskazuje, komu w firmie przydzielić dane uprawnienia, jak zorganizować przepływ informacji (z wykorzystaniem komputerowej sieci wewnętrznej i poprzez Internet). W ramach licencji mySAP.com dostarczane są również narzędzia do analizy wszystkich funkcji przedsiębiorstwa i do symulacji, czyli przewidywania rozwoju sytuacji w przyszłości.
Warto dodać, że opisywane rozwiązania działają przez Internet, intranet (sieć wewnętrzną), WAP (łącza telefonii komórkowej) i urządzenia przenośne typu palmtop czy laptop. Poszczególne programy pozwalają obsługiwać klienta niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.


Według wielu źródeł, SAP jest dziś niewątpliwym liderem na rynku rozwiązań komputerowych dla firm, które chcą uczestniczyć aktywnie w gospodarce internetowej.


Grzegorz Kozłowski, prezes SAP Polska:
Co traci firma, która nie jest podłączona do Internetu?
Firma bez Internetu – to firma bez dostępu do szybkiej, pełnej i aktualnej informacji. To firma, której trudniej dotrzeć do swoich klientów i kontrahentów, o uboższym wizerunku, pozbawiona możliwości wykorzystania do własnej promocji najszybszego dzisiaj medium. To także firma z ograniczonymi możliwościami podejmowania szybkich decyzji strategicznych. Internet to bowiem wiedza i oszczędność czasu – dwa najistotniejsze elementy prowadzenia skutecznego i zyskownego biznesu.

 

Wydanie: 2001, 43/2001

Kategorie: Gospodarka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy