Podsumowanie kampanii „Włącz się”

Podsumowanie kampanii „Włącz się”

Fundacja On/Off kończy działania związane z kampanią „Włącz się”. Od początku września informowaliśmy, dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Na samym początku warto wspomnieć Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych uchwaloną w 1997 r., w której znajduje się zapis mówiący, że osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Ta jasna deklaracja była jednym z powodów, dla których Fundacja On/Off postanowiła działać. Osoby z niepełnosprawnością nie muszą pracować wyłącznie w zakładach pracy chronionej. Takie rozwiązanie nie sprzyja zwalczaniu krzywdzących stereotypów. Wręcz daje przyzwolenie na dyskryminację na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnością wpływają na społeczne postawy firmy i pozwalają na integrację, czego świadoma jest firma Meyra Group. – Nasze produkty tworzone są z myślą o osobach z niepełnosprawnością i kierowane do nich. Każdy projekt musi być dokładnie przemyślany, aby spełniał wysokie wymagania. Osoby, które korzystają m.in. z naszych wózków chcą być aktywne, pracować i być w jak największym stopniu samodzielne. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć najpierw kampanię, a teraz również projekt „Ortotyka 3D”. Chcemy przyczyniać się do zwiększania możliwości osób z niepełnosprawnością – mówi Michał Perner.

Kampania „Włącz się”

Aby wpłynąć na stały wzrost zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością, potrzeba działań całego środowiska: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, firm i samych zainteresowanych. To wyzwania, które należy podjąć.

Przez kilka miesięcy dotarliśmy do wielu pracodawców. Poinformowaliśmy, że zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością pracodawca otrzymuje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Przedstawiliśmy, że osoby z niepełnosprawnością są dobrze przygotowane do wykonywania pracy w obszarze zawodów przyszłości. Na portalu z ofertami pracy dla osób z niepełnosprawnością Diru.pl przed jego nową odsłoną pojawiali się nowi ogłoszeniodawcy, którzy oferowali zatrudnienie. Widzimy, że nasza praca przyniosła wymierne efekty – mówi Bartosz Koplin, Prezes Fundacji On/Off.

Firmy powinny być świadome, że dzisiaj jest miejsce dla odpowiedzialnych podmiotów, zaangażowanych społecznie, których deklaracje nie kończą się na firmowych raportach i deklaracjach. Na uwagę zasługuje z pewnością Omni3D, która oprócz wsparcia kampanii wyszła z inicjatywą realizacji pilotażowego projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością ruchową – „Ortotyka 3D”. W ten sposób chce dać przykład innym podmiotom, że na różne sposoby można włączyć się w proces aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Wydruki 3D, które powstaną w ramach wspomnianego projektu, mają pozwolić uczestnikom na większą aktywność.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością to korzyści dla dwóch stron umowy. Dla jednych to aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, dla drugich budowa nie tylko odpowiedzialnej, a nawet etycznej firmy.

Fundacja On/Off prowadzi działania poprawiające jakość życia osób z niepełnosprawnością, świadczy pomoc w zakresie usamodzielnienia i aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy oraz przeciwdziała dyskryminacji.

Kampania „Włącz się” miała na celu edukację pracodawców w zakresie możliwości i korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Patronat nad kampanią objął Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy