Podsumowanie projektu SIDA

Podsumowanie projektu SIDA

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z partnerami zrealizowało, ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”, projekt SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich).

W projekcie wykorzystaliśmy norweskie doświadczenia dotyczące polityki i działań skierowanych do pracowników migrujących. Na podstawie doświadczeń norweskich związków zawodowych oraz wykorzystując wiedzę i doświadczenia praktyczne ekspertów polskich uzyskaliśmy narzędzia do jak najlepszego przygotowania związkowców z OPZZ do działania dla i wraz z pracownikami migrującymi na polskim rynku pracy. Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Mimo ograniczeń związanych z pandemią, udało nam się zrealizować założenia projektu SIDA, m.in.:

  • zorganizowaliśmy cykl spotkań w Polsce i w Norwegii, w których wzięło udział ponad 200 osób, w tym przeszkoliliśmy podczas warsztatów ponad 100 osób, a w seminariach wdrożeniowych wzięło udział ponad 120 uczestników;
  • powołaliśmy konsultanta ds. godnej pracy oraz doradcę ds. godnej pracy i polityki migracyjnej, którzy udzielali długoterminowego wsparcia telefonicznie, osobiście i mailowom, a także eksperta odpowiedzialnego za projekt założeń do Strategii Polityki Migracyjnej OPZZ dla Polski;
  • opublikowaliśmy szereg artykułów na temat zagadnień związanych z migracją i okołozwiązkowych w mediach ogólnopolskich;
  • wdrożyliśmy podręcznik pt. „Związki zawodowe i migracja. Wskazówki i narzędzia do opracowania modelu godnej pracy dla wszystkich”;

a wszystko po to, by informować migrantów, szkolić polskich pracowników i rozpowszechniać w zakładach pracy wiedzę o godnej pracy dla wszystkich, bez względu na płeć, narodowość, wiek itd.

Zapraszamy do odwiedzenia strony WWW projektu, http://sida-project.pl, gdzie można znaleźć wszystkie materiały i więcej informacji.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy