Tag "Norweska Konfederacja Związków Zawodowych"

Powrót na stronę główną
Aktualne

Podsumowanie projektu SIDA

Mimo ograniczeń związanych z pandemią, OPZZ udało się zrealizować założenia projektu SIDA

Przegląd związkowy

Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich!

Mimo ograniczeń związanych z pandemią udało się nam zrealizować wszystkie założenia projektu SIDA

Aktualne Przegląd związkowy

Postępy w realizacji projektu norweskiego – godna praca dla wszystkich

Uzgodnienia organizacyjne to główny temat pierwszego, inaugurującego spotkania w ramach projektu „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”

Świat

OPZZ na rzecz pracowników migrujących

Godna praca ma być dla wszystkich