Postępy w realizacji projektu norweskiego – godna praca dla wszystkich

Postępy w realizacji projektu norweskiego – godna praca dla wszystkich

Uzgodnienia organizacyjne, m.in. przedstawienie i przypomnienie założeń oraz celów projektu, a także harmonogramu jego realizacji, to główny temat pierwszego, inaugurującego spotkania w ramach projektu „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All” (zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich), realizowanego ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, które w formie zdalnej odbyło się 16 września 2020 r.

Największym wyzwaniem jest obecnie przeprowadzenie zaplanowanej w ramach projektu wizyty studyjnej. Obecność ekspertów i związkowców z Polski oraz związane z tym poznanie „na miejscu” norweskich doświadczeń związanych z zapewnianiem godnej pracy dla cudzoziemców na norweskim rynku pracy są kluczowe dla dalszych (krajowych) faz realizacji projektu, w tym opracowania podręcznika (manuala) dla polskich związkowców, poświęconego współpracy z pracownikami migrującymi oraz zadaniom dla doradcy ds. godnej pracy i polityki migracyjnej. Niestety, ale obowiązkowa kwarantanna dla osób przybywających z Polski do Norwegii oraz wewnętrzne obostrzenia organizacji partnerskiej z Norwegii uniemożliwiają przyjazd do tego kraju w tym roku. Partnerzy umówili się na nieformalne spotkanie online w dn. 7 października, aby przedyskutować i uzgodnić możliwości zapoznania się z norweskimi doświadczeniami w formie zdalnej. Co ważne, partnerzy uzgodnili, że w sytuacji ograniczenia zagrożenia związanego z pandemią COVID-19 wrócą do idei spotkania w Norwegii na kolejnych etapach realizacji projektu.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z partnerami:
• Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge), największą centralą związkową w Norwegii,
• Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, jedną z największych w Polsce organizacji pozarządowych zorientowanych na pomoc migrantom i uchodźcom,
• Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ukraińskich w Polsce, jedynym związkiem zawodowym w Polsce działającym na rzecz obrony praw i reprezentowania interesów pracowników cudzoziemskich w Polsce,

chce w jak najlepszy sposób wykorzystać współpracę w ramach projektu „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”, by przygotować polskich związkowców do działania dla i wraz z pracownikami migrującymi na naszym rynku pracy. Związek chce, aby godna praca była dla wszystkich! Chce także przygotować założenia nowej polityki migracyjnej Polski: aktualnej i uwzględniającej założenia godnej pracy w rozumieniu MOP. OPZZ będzie chciało zaprezentować je na forum Rady Dialogu Społecznego.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Przegląd związkowy

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy