Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich!

Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z partnerami:

  • Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge), największą centralą związkową w Norwegii,
  • Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, jedną z największych w Polsce organizacji pozarządowych zorientowanych na pomoc migrantom i uchodźcom,
  • Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ukraińskich w Polsce, jedynym związkiem zawodowym w Polsce działającym na rzecz obrony praw i reprezentowania interesów pracowników cudzoziemskich w Polsce,
    zrealizowało, ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”, projekt SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich).

W projekcie wykorzystaliśmy norweskie doświadczenia dotyczące polityki i działań skierowanych do pracowników migrujących. Na podstawie doświadczeń norweskich związków zawodowych oraz wykorzystując wiedzę i doświadczenia praktyczne ekspertów polskich, uzyskaliśmy narzędzia do jak najlepszego przygotowania związkowców z OPZZ do działania na rzecz pracowników migrujących na polskim rynku pracy i wraz z nimi. Chcemy, aby godna praca była dla wszystkich!

Mimo ograniczeń związanych z pandemią udało się nam zrealizować wszystkie założenia projektu SIDA, mianowicie:

  • zorganizowaliśmy cykl spotkań w Polsce i w Norwegii, w których wzięło udział ponad 200 osób, w tym przeszkoliliśmy podczas warsztatów ponad 100 osób; z kolei w seminariach wdrożeniowych wzięło udział ponad 120 uczestników;
  • powołaliśmy doradcę ds. godnej pracy i polityki migracyjnej (Natalia Kolesnik, OPZZ), który udzielał długoterminowego wsparcia telefonicznie, osobiście i mejlowo; a także eksperta odpowiedzialnego za projekt założeń do Strategii Polityki Migracyjnej OPZZ dla Polski (Katarzyna Duda, OPZZ);
  • nakręciliśmy pięć filmików na kanał YouTube (Polski z Maćkiem);
  • opublikowaliśmy wiele artykułów na temat zagadnień migracji i okołozwiązkowych w mediach ogólnopolskich;
  • wdrożyliśmy podręcznik Katarzyny Słubik „Związki zawodowe i migracja. Wskazówki i narzędzia do opracowania modelu godnej pracy dla wszystkich”.

Wszystko po to, by informować migrantów, szkolić polskich pracowników i rozpowszechniać w zakładach pracy wiedzę o godnej pracy dla każdego, bez względu na płeć, narodowość, wiek itd.

Za realizację projektu SIDA zostaliśmy zaproszeni przez Innovation Norway do zaprezentowania działań i osiągnięć przed Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz grantodawcami z Europy, co traktujemy jako znaczące wyróżnienie. Kilka dni temu otrzymaliśmy też informację o otrzymaniu dofinansowania na realizację drugiego etapu projektu, który będzie się koncentrował na pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej projektu: sida-project.pl, gdzie można znaleźć wszystkie materiały i więcej informacji.


Piotr Ostrowski jest wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych


Fot. Krzysztof Żuczkowski

Wydanie: 2022, 49/2022

Kategorie: Przegląd związkowy

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy