O godną pracę dla wszystkich

O godną pracę dla wszystkich

Niepewność związana z pandemią koronawirusa spowodowała opóźnienia w realizacji wielu wcześniej zaplanowanych wydarzeń. Nie omija to projektów, których harmonogramy realizacji nie uwzględniały nadzwyczajnej sytuacji COVID-19. Z tego powodu spotkanie inaugurujące projekt „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All” (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich), realizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, planowane pierwotnie na marzec 2020 r. odbędzie się ostatecznie w dn. 16-17 września br. i nie jak zakładano stacjonarnie w Polsce, ale w formie zdalnej, poprzez platformę komunikacji on-line.

Spotkanie będzie okazją do uzgodnień organizacyjnych, m.in. przedstawienia i przypomnienia założeń oraz celów projektu, a także harmonogramu jego realizacji. Partnerzy projektu omówią w szczególności kwestie wizyty studyjnej, podręcznika (manuala) dla polskich związkowców poświęconego współpracy z pracownikami migrującymi oraz zadań dla doradcy ds. godnej pracy i polityki migracyjnej. Uwaga zostanie zwrócona także na znaczenie promocji projektu i jego założeń, m.in. poprzez media społecznościowe.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z partnerami:
• Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge), największą centralą związkową w Norwegii,
• Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, jedną z największych w Polsce organizacji pozarządowych zorientowanych na pomoc migrantom i uchodźcom,
• Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ukraińskich w Polsce, jedynym związkiem zawodowym w Polsce działającym na rzecz obrony praw i reprezentowania interesów pracowników cudzoziemskich w Polsce,

chce w jak najlepszy sposób wykorzystać współpracę w ramach projektu „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”, by przygotować polskich związkowców do działania dla i wraz z pracownikami migrującymi na naszym rynku pracy. Związek chce, aby godna praca była dla wszystkich! Chce także przygotować założenia nowej polityki migracyjnej Polski: aktualnej i uwzględniającej założenia godnej pracy w rozumieniu MOP. OPZZ będzie chciało zaprezentować je na forum Rady Dialogu Społecznego.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Przegląd związkowy

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy