Polskie Davos

Forum Ekonomiczne w Krynicy to najważniejsze w naszym regionie Europy miejsce spotkań przywódców państw, polityków i przedsiębiorców

Już po raz 12 politycy i przedsiębiorcy spotkają się na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Od 5 do 7 września dyskutować będą o najważniejszych problemach gospodarczych stojących przed jednoczącą się Europą.
Przyjadą trzej prezydenci – Aleksander Kwaśniewski, Valdas Adamkus (Litwa) i Rudolf Schuster (Słowacja) – którzy wezmą udział w sesjach i panelach dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli gospodarki, polityki, nauki i mediów.

Uczymy się współpracy

Początkowo – zgodnie z intencjami twórców – krynickie Forum miało być miejscem wymiany idei i propozycji dotyczących współpracy pomiędzy Polską i jej sąsiadami. U jego podstaw legły wskazania Jerzego Giedroycia, który uważał, że bezpieczeństwo i stabilny rozwój Polski zależą od tego, czy naszemu krajowi uda się nawiązać partnerskie i dobrosąsiedzkie kontakty z sąsiadami. Oczywiste zaś, że obok stosunków politycznych coraz większą rolę w relacjach Polski z innymi państwami odgrywają kontakty gospodarcze.
W miarę jak zmieniała się polityczna i ekonomiczna rzeczywistość w naszym regionie, rozszerzała się formuła corocznych spotkań w Krynicy. Dziś, jak mówi prezydent Kwaśniewski, “Forum krynickie jest już instytucją zakorzenioną, uznaną, odgrywającą znaczącą rolę w Europie. Te spotkania są jak ziarno rzucone w glebę, które z czasem wydaje owoce. Wierzę, że owocem tym będzie lepsze porozumienie i coraz ciekawsza, bogatsza oferta współpracy, wiele nowych inicjatyw i działań”.
Taką właśnie rolę, służącą rozwojowi współpracy w naszym regionie, miało Forum w roku 2001, jak dotychczas rekordowe pod względem liczby uczestników, na którym o szansach i wyzwaniach Europy u progu XXI w. dyskutowało prawie tysiąc osób: polityków, biznesmenów, ekonomistów i dziennikarzy.

Czas budowy mostów

Organizatorem krynickich spotkań jest od samego początku Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Zdaniem Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Forum (w skład rady wchodzi 36 osób, m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Stanisław Ciosek, Jacek Kuroń, Józef Oleksy, Jan M. Rokita i Dariusz Rosati), najcenniejszym efektem Forum jest tworzenie warunków dla partnerskiej wymiany poglądów, doświadczeń i propozycji, budowanie mostów, dzięki którym rozwijają się kontakty gospodarcze pomiędzy Polską i jej sąsiadami.
W tym roku uczestnicy 12. już Forum wezmą udział w pięciu sesjach plenarnych i ponad 40 panelach dyskusyjnych, ujętych w czterech blokach tematycznych. W bloku polityka, przedmiotem dyskusji będą kończące się negocjacje państw kandydujących do UE i konsekwencje rozszerzenia Unii dla przyszłości Europy. Główne tematy gospodarcze to trwające procesy transformacji i zmagania państw Europy Środkowo-Wschodniej z recesją. W bloku nauka i media omówione zostaną skutki postępu technologicznego i wpływ rewolucji informatycznej na media. Wreszcie, po atakach terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie, nie może zabraknąć kwestii związanych z działaniami, jakie należy podjąć dla wyeliminowania podobnych zagrożeń.

Warto tam być

Podobnie jak w latach poprzednich, w Krynicy wręczone zostaną nagrody Forum Ekonomicznego. To forma uhonorowania wybitnych osób, firm i instytucji wyróżniających się swymi osiągnięciami. Nagrodzonych wybiorą wszyscy uczestnicy Forum Ekonomicznego spośród kandydatów zaproponowanych przez Radę Programową oraz Partnerów Forum. Przedstawiony będzie także Raport Forum Ekonomicznego, oceniający sytuację ekonomiczną i polityczną w naszym regionie. Koordynatorem raportu prezentującego główne problemy i wyzwania stojące przed poszczególnymi państwami jest prof. Dariusz Rosati.
Dla przedsiębiorstw z Polski i całej Europy uczestnictwo w Forum to nie tylko szansa wzięcia udziału w dyskusji prowadzonej w najbardziej kompetentnym gronie ,jakie można zgromadzić, na temat newralgicznych kwestii dotyczących współpracy gospodarczej. To także okazja do nawiązania pożytecznych kontaktów, wymiany doświadczeń i znalezienia kontrahentów. Wreszcie – jest to doskonała możliwość zaprezentowania swej działalności poprzez różne formy reklamy. Rirmy, które wezmą udział w Forum, mogą między innymi zamieszczać swe reklamy w katalogu Forum, który zostanie dostarczony wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom.
Poza tym przedsiębiorstwa obecne w Krynicy zostaną z pewnością zauważone przez media i znajdą się w godnym gronie, w którym naprawdę warto wystąpić. Udział w Forum jest wartością nie do przecenienia.


Wszelkich informacji na temat warunków uczestnictwa w Forum udziela Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, ul. Kozia 3/5, lok. 6, 00-070 Warszawa, tel./faks: (48 22) 827-20-64, 827-20-52, 826-97-24
Można także skorzystać z Internetu:
forum@isw.org.pl, www.forum-ekonomiczne.pl

 

Wydanie: 25/2002

Kategorie: Gospodarka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy